מגמה מעורבת | פורסמו נתוני סקר כוח האדם

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2021 נקבע על 4.8% – 201.9 אלף עובדים | נתון זה מהווה ירידה אל מול 5.6% במחצית השנייה של אוגוסט ששיקפו 237.2 אלף עובדים | בסך הכל, שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה, נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 60.1%, ירידה של עשירית האחוז מול המחצית השנייה של אוגוסט

בניין המוסד לביטוח לאומי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2021 נקבע על 4.8% שהם 201.9 אלף עובדים. נתון זה מהווה ירידה אל מול 5.6% במחצית השנייה של אוגוסט ששיקפו 237.2 אלף עובדים.

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 240.9 אלף עובדים ששיקפו נתון של 5.7%, אל מול 6.2% שהם 262.6 אלף עובדים במחצית השנייה של חודש אוגוסט.

250/200 סייד בר + קובייה

מגמת העלייה נרשמת גם באחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים שנקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 337.7 אלף עובדים שהם 7.9%, אל מול 7.8% המשקפים 333.5 אלף עובדים במחצית השנייה של אוגוסט 2021).

בסך הכל, שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 60.1%, אל מול 60.0% במחצית השנייה של אוגוסט 2021.

יצוין, כי על פי הגדרות הסקר (שתואמות הגדרות בין-לאומיות של ארגון העבודה הבין-לאומי) רוב העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום החל מחודש מרץ 2020 נחשבים כמועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם. לכן ההשפעה של משבר נגיף קורונה על תכונות כוח העבודה מתבטאת בעיקר בסדרות הנתונים: מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע; מועסקים הנעדרים מעבודתם חלק מהשבוע; מועסקים שעבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה