מגמה מעורבת | פורסמו נתוני סקר כוח האדם

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2021 נקבע על 4.8% – 201.9 אלף עובדים | נתון זה מהווה ירידה אל מול 5.6% במחצית השנייה של אוגוסט ששיקפו 237.2 אלף עובדים | בסך הכל, שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה, נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 60.1%, ירידה של עשירית האחוז מול המחצית השנייה של אוגוסט

בניין המוסד לביטוח לאומי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2021 נקבע על 4.8% שהם 201.9 אלף עובדים. נתון זה מהווה ירידה אל מול 5.6% במחצית השנייה של אוגוסט ששיקפו 237.2 אלף עובדים.

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 240.9 אלף עובדים ששיקפו נתון של 5.7%, אל מול 6.2% שהם 262.6 אלף עובדים במחצית השנייה של חודש אוגוסט.

box

מגמת העלייה נרשמת גם באחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים שנקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 337.7 אלף עובדים שהם 7.9%, אל מול 7.8% המשקפים 333.5 אלף עובדים במחצית השנייה של אוגוסט 2021).

בסך הכל, שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה נקבע במחצית הראשונה של ספטמבר על 60.1%, אל מול 60.0% במחצית השנייה של אוגוסט 2021.

יצוין, כי על פי הגדרות הסקר (שתואמות הגדרות בין-לאומיות של ארגון העבודה הבין-לאומי) רוב העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום החל מחודש מרץ 2020 נחשבים כמועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם. לכן ההשפעה של משבר נגיף קורונה על תכונות כוח העבודה מתבטאת בעיקר בסדרות הנתונים: מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע; מועסקים הנעדרים מעבודתם חלק מהשבוע; מועסקים שעבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה