מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ב-0.7%

הלמ"ס: מדד המחירים לצרכן השלים עלייה של 3.5% בתוך 12 חודשים | מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9% |ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה שירד ב-3.2% | עליית מחירים בולטת נרשמה בענף "מוצרי נפט מזוקק" שעלה ב-17.1%

חביות נפט | צילום: ארכיון ביזנעס

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.5%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שעלו ב-5.3%, תחבורה שעלה ב-1.9%, תחזוקת הדירה שעלה ב-1.1% ומזון שעלה ב-0.6%.

ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה שירד ב-3.2%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-1.3% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.1% בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-10.3% ובמחירי שכר העבודה ב-1.4%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-2.4% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה המדד ב-3.4% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-12.7%.

עליית מחירים בולטת נרשמה בענף "מוצרי נפט מזוקק" שעלה ב-17.1%.

מדד מחירי תפוקת התעשייה לייצוא עלה ב-0.8% ברבעון הרביעי של שנת 2021 ובשנת 2021 כולה עלה מדד זה ב-3.3%.

מההסתדרות הלאומית נמסר בתגובה לפרסום מדד המחירים: "התחלואה הכלכלית מזנקת, אבל המדינה מסרבת לחסן את הציבור. עובדי ישראל נאבקים על מנת לסיים את החודש, ושרי הממשלה רק דוחים ודוחים את ההחלטות. רק העלאת שכר המינימום ל-7,000 ש"ח תעזור לעובדי ישראל להתפרנס בכבוד".

כתיבת תגובה