מדד המחירים עלה ב-0.3%, מחירי הדירות שוב בירידה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי 2023 ב-0.3%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2023 לעומת יולי 2022) מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.3% | עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות שעלו ב-3.4%, דיור ותחבורה שעלו ב-0.7%, כל אחד, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%

המדד המשולב | צילום אילוסטרציה: shutterstock, g0d4ather
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי 2023 ב-0.3%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2023 לעומת יולי 2022) מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.3%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות שעלו ב-3.4%, דיור ותחבורה שעלו ב-0.7%, כל אחד, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירדו ב-4.8%, ריהוט וציוד לבית ותקשורת שירדו ב-1.2%.
שכר דירה סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.5%. יצוין כי בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 3.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 9.0%.
מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד בחודש יולי 2023 ב-0.2% והגיע ל-129.3 נקודות לעומת 129.6 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-1.5%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.5%.
 ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2023 לעומת יולי 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.5%, בעיקר בשל העליה במחירי חומרים ומוצרים ב-2.3% ובמחירי שכר העבודה ב-1.4%.
מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי רשתות ברזל (ב-5.5%), ברזל לבנייה (ב-5.0%), מוצרים לחימום מים והסקה (ב- 3.7%), מוצרים למיזוג אויר (ב-1.7%) ומעליות (ב-1.6%) לעומת זאת, עלו מחירי חומרים ומוצרים שונים (ב1.6%) ומתקני חוץ (ב-1.1%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש יולי 2023.
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים: מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש יולי 2023 והמדד ללא דלקים ירד אף הוא ב-0.1%. ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2023 לעומת יולי 2022) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-5.8% והמדד ללא דלקים עלה ב-0.7%. החודש ירדו מחירי מתכות בסיסיות (ב-1.9%), נייר ומוצריו (ב-1.9%), מוצרי הלבשה (ב-1.8%) וכימיקלים ומוצריהם ( ב-1.2%).
שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן) מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2023,  נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2%.
בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.3%), צפון (0.5%), חיפה (0.5%), מרכז (0.0%), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.0%). מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.6%. בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2022 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב- 5.2%.
בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים שנתיים הבאים: חיפה (8.9%), צפון (8.5%), ירושלים (6.6%), דרום (5.2%), מרכז (5.2%) ותל אביב (2.0%).
מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-5.8%. ברבעון השני של שנת 2023 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 1,968.9 אלפי ₪, ירידה של 0.6% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (1,980.8 אלפי ₪).

כתיבת תגובה