מדד ידידותיות הבנקים: את מי בחרו העסקים הקטנים והבינוניים?

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים והבינוניים לשנת 2023: מרכנתיל בראש הטבלה | קיים צמצום בהיקף האשראי לעסקים קטנים: חלקם של העסקים הקטנים מסך האשראי העסקי ממשיך לרדת ועומד על פחות מ-30%, לעומת 37% בסוף שנת 2019 | הריבית עלתה בשיעור של 39% בממוצע (בעוד ריבית בנק ישראל עלתה ב 27%) | מרכנתיל קיבל את הציון הגבוה ביותר בקרב העסקים (כ-900 עסקים) ואילו לאומי קיבל את הציון הגבוה ביותר בקרב יועצים פיננסיים המלווים עסקים בקבלת אשראי

סניף בנק מרכנתיל | צילום: יח''צ

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים והבינוניים לשנת 2023 מתפרסם היום ובו מספר נתונים מעניינים. מדד ידידויות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים. המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על בדיקת מידת הנגישות של שירותים שונים של הבנקים לעסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. 

ממצאים עיקריים (שינוי בסוף שנת 2023 לעומת סוף שנת 2022):

היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) בששת הבנקים הגדולים, ירד בשנת 2023 בסכום של כ-6 מיליארד ש"ח ועמד על 218 מיליארד ₪ בסוף שנת 2023 לעומת 224 מיליארד ₪ בסוף שנת 2022

חלקם של העסקים הקטנים שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) ירד ב-3.2 נקודות אחוז ועמד על 29.3% בסוף שנת 2023 לעומת 32.4% בסוף שנת 2022 ו-35.5% בסוף שנת 2021 ובסה"כ ירידה של 5 נקודות האחוז בשנתיים האחרונות. מסוף שנת 2019 אנו רואים מגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים באשראי העסקי בבנקים אז שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 37%.

סניף של מזרחי טפחות | צילום: יח"צ

עלייה של 39% בשיעור הכנסות מריבית ביחס ליתרת אשראי ממוצעת לשיעור של 6.6% לעומת 4.7% בשנת 2022 ו-3.66% בשנת 2021, בעקבות המשך העלאת הריבית על ידי בנק ישראל במהלך שנת 2023. במהלך שנת 2023 עלתה ריבית בנק ישראל עד לשיעור של 4.75, מריבית של 3.25 בסוף שנת 2022 (בתחילת שנת 2024 ירדה הריבית במעט לשיעור של 4.5).

הבנק הבינלאומי רשם את שיעור העלייה הגבוהה ביותר בהכנסות מריבית ביחס לאשראי בשיעור של 51%, בעוד בנק מרכנתיל רשם את העלייה הקטנה ביותר בשיעור של 20% ואחריו בנק לאומי עם עלייה בשיעור של 35%.

בסקר עסקים בו השתתפו כ-900 עסקים, בנק מרכנתיל קיבל את הציון הגבוה ביותר. הסקר בחן חמישה תחומים: קבלת הלוואה או מסגרת אשראי, הקשב של הבנק לצרכי העסק, שביעות רצון מהאפליקציה או האתר של הבנק וזמינות הבנק לעסק, ובעקבות המלחמה נוספה השאלה עד כמה הבנק בא לקראת העסק וסייע להם להתמודד עם המצב בעקבות המלחמה.

במשוב יועצים פיננסיים המלווים עסקים בקבלת אשראי, בנק לאומי קיבל את הציון הגבוה ביותר.

בית לאומי | צילום: יח"צ

ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים. 

הפרמטרים המרכיבים את המדד הם: 

  1. היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  2. יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  3. שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  4. סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים – הציון ברכיב זה מתבסס על הציון במדד הקודם
  5. בדיקת הנגישות של שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים – הציון ברכיב זה מתבסס על הציון במדד הקודם

הנתונים על נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪. 

מדד לשנת 2023 לעומת המדד למחצית שנת 2022

דירוג בנקציון המדד*מדד קודםדירוג  קודם
1מרכנתיל94.097.01
2מזרחי טפחות82.4 91.42
3לאומי76.6 76.44
4פועלים70.5 74.06
5דיסקונט69.2 77.53
6בינלאומי64.9 75.85

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, אמנון מרחב: "המדדים הגבוהים שאנו רואים בשירות ובייעוץ לעסקים, הם חשובים ומשמעותיים ומוכחים כי הבנקים אכן רואים בעסקים הקטנים והבינוניים לקוחות חשובים. עם זאת, העובדה כי כל הבנקים ירדו בשקלול המדדים השונים, לצד הירידה במתן האשראי לעסקים ועליה ברווחיות לבנקים, צריכה להדליק לנו נורה אדומה ולחייב חשיבה משותפת על התמודדות עם נתונים אלו. דווקא בעת הזו המערכת בנקאית חייבת לגלות יותר קשב ללקוחותיה – העסקים הקטנים והבינוניים, לתת מקום להתאוששות, לחיזוק ולצמיחת העסקים, גם על חשבון רווחיות הבנקים. הנתונים גם מראים, שוב, כי יש הכרח בהגבת התחרות בתחום האשראי, ולהוציאה גם לגופים חוץ בנקאיים, על מנהל להקל על מצוקת האשראי במיוחד לסקטור זה"

יוסי עדס, מנהל תחום מימון בסוכנות לעסקים קטנים: "מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוא בעל היקף משמעותי וחשוב במשק וחלק מהדינמיות שמאפשרת צמיחה כלכלית. בתקופות קשות האתגרים של העסקים הקטנים והבינוניים גדולים יותר ואנו רואים את זה גם בנתוני המדד, בו תנאי המימון של העסקים הקטנים והבינוניים נהיים מאתגרים יותר: חלקם באשראי העסקי במשק יורד לטובת העסקים הגדולים, הריביות עולות מעבר לעליית הריבית במשק ובשיעור גדול יותר מהעלייה לעסקים גדולים וגם העלויות שלהם עולות ואחד הפתרונות הוא כמובן גוון האשראי. פרסום המדד הוא חלק מהמעקב שלנו חשיבותו בשקיפות ובהעלאת המודעות לקידום התחרות, הן מצד הבנקאים  והן מצד העסקים שחייבים לבדוק היכן יקבלו תנאים טובים יותר". 

כתיבת תגובה