מה יגיד הנגיד?

 למרות עלייה נוספת באינפלציה, אנו צופים שהריבית בארה"ב תישאר מחר ללא שינוי | הפוקוס של המשקיעים יהיה על מסיבת העיתונאים של הנגיד לאחר ההודעה

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון עם יו"ר הפדרל רזרב, ג'רום פאוול | צילום: דוברות בנק ישראל

בעולם

האינפלציה בארה"ב עלתה זה החודש השני ברציפות ל-3.7 אחוזים, מעט גבוה מההערכות המוקדמות. מחירי האנרגיה תרמו כמחצית מהעלייה החודשית באוגוסט (דבר שכנראה יימשך גם בספטמבר). גורמים מרכזיים נוספים היו מחירי הטיסות, הבריאות והשכירות. למרות זאת אנו צופים שהריבית תישאר ללא שינוי מחר (רביעי), לאור ההאטה האחרונה בנתוני התעסוקה לצד המשך התמתנות באינפלציית הליבה ל‑4.3 אחוזים.

יחד עם זאת, לאור האינדיקאטורים החיוביים לרבעון הנוכחי אנו סבורים שהבנק ישאיר את הדלת פתוחה לעלייה נוספת עד לסוף השנה, כפי שיבוא לידי ביטוי דרך התחזיות המעודכנות לריבית הקצרה שיתפרסמו במקביל. הפוקוס של המשקיעים יהיה על מסיבת העיתונאים של הנגיד לאחר ההודעה.

שבוע ההחלטות של הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם יימשך בחמישי כאשר הבנק המרכזי בבריטניה צפוי להעלות את הריבית  ברבע נקודת אחוז וסביר שלא בפעם האחרונה. זאת, לאור המשך אינפלציה גבוהה (כמעט 7%) לצד המשך עליות השכר.

נסיים את השבוע בשישי עם הבנק המרכזי ביפן שצפוי להשאיר את הריבית והמדיניות ללא שינוי. יש לזכור שבהחלטה הקודמת הבנק הודיע במפתיע על צמצום חלק מהמדיניות המרחיבה בכך שיאפשר לתשואות ל-10 שנים לעלות עד ל-1 אחוז (כרגע 0.7%). ההחלטה גררה עלית תשואות חדה ביפן (ובכל העולם), לכן אנו מצפים לרגיעה בהחלטה הנוכחית. גם ביפן נראה שהמסר של הנגיד לגבי המדיניות הצפויה בהמשך יתפוס את תשומת לב המשקיעים יותר מההחלטה הנוכחית.

הריבית בגוש האירו עלתה בפעם העשירית ברציפות. הנגידה רמזה על סיום התהליך, זה לא בהכרח יתממש אם מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות.

הבנק המרכזי בגוש האירו העלה את הריבית בפעם העשירית ברציפות, בעוד רבע נקודת אחוז ל-4.5 אחוזים (4.0% ריבית הפיקדונות), בדומה להערכתנו, ובניגוד לרוב ההערכות שהיא תישאר ללא שינוי. לדעתנו על רקע נתוני הצמיחה החלשים תהליך עליית הריבית קרוב מאוד לסיום, דבר שנתמך גם מדבריה של הנגידה, ובתחזיות המעודכנות של הבנק לצמיחה ולאינפלציית ליבה נמוכים יותר בשנה הבאה. עם זאת, למרות דברי הנגידה, האינפלציה הגבוהה של מעל ל-5 אחוזים לצד העלייה האחרונה במחירי האנרגיה שיחלחלו למדדי המחירים בחודשיים הבאים יכולים להוביל את הבנק להעלות את הריבית פעם נוספת.

לאחר רצף נתונים חלשים מסין השבוע הנתונים היו יותר מעודדים. הבנק המרכזי ימשיך במדיניות המרחיבה.

המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי בסין עלו ב-12 החודשים האחרונים עד לאוגוסט בכ-4.5 אחוזים, טוב יותר מהערכות המוקדמות. אלו מספרים מעודדים שמגיעים לאחר רצף של נתונים חלשים מהציפיות שהובילו את הממשלה והבנק המרכזי לצעדים מרחיבים.  בשבוע האחרון הבנק המרכזי בסין הפחית את יחס הרזרבה לפיקדונות בבנקים הגדולים, בפעם השנייה השנה (מהלך ששקול להפחתת ריבית). זאת גם על רקע האינפלציה הנמוכה (0.1% ב-12 החודשים האחרונים). להערכתנו, הבנק המרכזי בסין יבצע צעדים מרחיבים נוספים בחודשים הקרובים.

בארץ

חזרנו לקידומת ארבע. מדד גבוה מהצפי לצד הפיחות בשקל מגבירים את הסיכוי לעליית ריבית אחרי החגים.

לאחר 3 מדדים רצופים מתחת לצפי, מדד המחירים לצרכן באוגוסט עלה ב-0.5 אחוז, גבוה מהערכות המוקדמות (התחזית שלנו 0.4%). כצפוי עליית מחירי השכירות המשיכה להוביל את מדד המחירים, אך עלייה חדה מהצפי של כ-20 אחוזים במחירי הטיסות לחו"ל (בהשפעת הפיחות בשקל) היא שמסבירה את רוב ההפתעה כלפי מעלה במדד.

בכך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-4.1 אחוזים. במבט קדימה, להערכתנו בשער החליפין הנוכחי האינפלציה לא תחזור לגבולות היעד לפני סוף המחצית הראשונה של 2024. למדד ספטמבר אנו צופים כרגע עליה של כ‑0.2 אחוז, כאשר המשך עלייה בסעיף הדיור תקוזז עם ירידה במחירי המזון והנופש. למדד אוקטובר אנו צופים עלייה של כ-0.4 אחוז בהובלת מחירי המזון (עליות של אחרי החגים), הנופש (סוכות) ועלייה עונתית במחירי ההלבשה.

לאור המדד הגבוה ההסתברות לעלייה בריבית בחודש הבא גדלה. יחד עם זאת, עד מועד ההחלטה (23 באוקטובר) יפורסמו עוד מספר רב של אינדיקטורים כלכליים בארץ ובעולם שיכולים לשנות הנחה זו.

מחירי הדירות בישראל ממשיכים לרדת (לאט), להערכתנו המגמה תימשך.

מחירי הדירות בבעלות ירדו בשיעור מזערי של 0.1 אחוז (בין אמצע יוני לאמצע יולי 2023) חודש רביעי ברציפות של ירידה והמחירים גבוהים רק ב-3 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה בקיץ בשנה שעברה. אנו צופים המשך ירידה מתונה במחירים לאור הריבית הגבוהה, הירידה בסך העסקאות בפועל והמשך הגידול בהיצע הדירות החדשות שנותרו למכירה. מנגד, חשוב לציין שיש עדיין גורמים שמונעים ירידה משמעותית יותר; ביניהם הירידה בריביות הארוכות למשכנתאות בחודשים האחרונים, כנראה כתוצאה של הירידה בביקושים והעלייה בתחרות. בנוסף גם שיעור האבטלה הנמוך והמשך גל עלייה שמסייעים לפעילות בענף.

 

העודף מצטמצם, אך עדיין חיובי ותומך בחוזקו של השקל בטווח הארוך.

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ירד ל-4.2 מיליארד דולר ברבעון השני (5 מיליארד ברבעון הראשון), כך על פי נתונים מנוכי עונתיות ולאחר עדכון כלפי מטה של הרבעונים הקודמים. הגורמים העיקריים שתרמו לכך היו צמצום העודף בחשבון השירותים (בעיקר עלייה ביבוא השירותים כנראה בשל התיירות יוצאת). לצד קיטון בגירעון בחשבון הסחורות (צמצום ביבוא המוצרים). במקביל, סך ההשקעות הישירות של זרים בישראל עמד על כ-3.6 מיליארד דולר ברבעון השני, עלייה לעומת 3.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון. למרות הצמצום בעודף, הנתון עדיין תומך בחוזקו של השקל בטווח הארוך.

הכותב הינו ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים

כתיבת תגובה