מה מדד המחירים? תלוי בהתנהגות הצרכנית

הבננות הוזלו בכ-20%, הלימונים בכ-17% והתפוזים בכ-13% וכך עוד ירידות משמעותיות במחירי פירות וירקות • לעומתם: בכמה סעיפים ניכרה דווקא עליית מחירים • בולטת במיוחד התייקרות של 14.6% במחיר שכירות רכב לנסיעה בארץ • וגם: מה מדד מחירי הדיור?

מחירי הירקות | צילום: Rishwanth Jayapaul, פלאש 90

מחירים. מחירים. מחירים. מדד המחירים לצרכן, נותר בחודש דצמבר 2019 ללא שינוי בהשוואה לחודש נובמבר. בלמ"ס מסבירים כי המדד הכולל, מורכב ממספר עליות וירידות, אולם בחודש זה הנתונים איפסו את עצמם למצב של מדד ללא שינוי.

כך למשל, נרשמה עליית מחירים של 1.6% בסעיף הלבשה, לעומת ירידת מחירים של 3.7% בסעיפי הירקות והפירות הטריים. כמו כן נרשמה ירידה של 1.5% בסעיף תרבות ובידור. על פי נתוני המגמה של ארבעת החודשים האחרונים, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן, הגיע ל-0.3%; לעומתו, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור, ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.6%, כל אחד.

עכשיו תשאלו, האם יש לנו יותר כסף בארנק או פחות? תלוי מה רכשתם. במוצרים: עופות, ירקות ופירות טריים, קרקרים וריבות, הייתה ירידה של כ-3.6% ואילו בסעיף הארחה, נופש וטיולים, הייתה עלייה של 7.3%. בסופו של דבר, אומרים בלמ"ס, הנתונים מראים שהירידות מאזנות את העליות וכספכם בארנק ייספר רק לפי ההתנהגות הצרכנית שלכם.

אגב, על פי הלמ"ס, הבננות הוזלו בכ-20%, הלימונים בכ-17% והתפוזים בכ-13%. גם הפומלה השייכת לפירות החורף, הוזלה בכ-7%. בגזרת הירקות נרשמה ירידה של כ-10% בשומר, פלפלים וכרוב. מבין שאר הסעיפים, בהם התרחשו עליות או ירידות מחירים, בולטת במיוחד התייקרות של 14.6%, במחיר שכירות רכב לנסיעה בארץ.

שנת מחירים מעורבת

בסיום השנה מסכמים בלמ"ס את מדד המחירים לצרכן לשנת 2019. מסתבר שבמהלך כל השנה (דצמבר-דצמבר), המדד עלה ב-0.6% לאחר עלייה של 0.8% בשנה שלפניה. בלמ"ס מציינים שבחמש השנים האחרונות נרשמה עלייה מצטברת, של 0.6% במדד המחירים לצרכן.

וכפי שהסברנו לעיל, המדד מורכב מעליות וירידות של המחירים. כך שבסיכום השנה ניתן לראות, כי בחמישה סעיפי צריכה ראשיים: ירקות ופירות, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, תחבורה ותקשורת ושונות, נרשמו ירידות מחירים לעומת שנת 2018. לעומת זאת, בארבעה סעיפי צריכה ראשיים: מזון, דיור, תחזוקת הדירה וחינוך, תרבות ובידור, נרשמו עליות מחירים, לעומת שנת 2018. סעיף בריאות נותר ללא שינוי.

בכל שאר סעיפי הצריכה הראשיים, נרשמה מגמה זהה לשנה קודמת – סעיפים שעלו בשנת 2018, המשיכו בעלייתם גם בשנת 2019, וסעיפים שירדו בשנת 2018, המשיכו בירידתם גם בשנת 2019.

בלמ"ס מוסיפים, שאם מחלקים את כלל המשק לענפים, ניתן לראות כי בשישה ענפים נרשמו עליות מחירים, לעומת שנת 2018: שירותי בנייה ודיור, חשמל ומים, שירותי חינוך, שירותי בריאות, שירותים אישיים ושירותי הארחה. מאידך, בחמישה ענפים נרשמו ירידות מחירים, לעומת שנת 2018: תוצרת חקלאית, תוצרת תעשייתית, תחבורה ותקשורת, מיסים וביטוח ושירותים עסקיים.

הדירות החדשות בירידה

בנוסף מפרסמים בלמ"ס, את השינוי במחירי שוק הדירות ומדגישים כי מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ויד שנייה, אינו חלק ממדד המחירים לצרכן. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר-נובמבר לעומת ספטמבר-אוקטובר, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.5 אחוז. בנוסף חלה ירידה מועטת בהשתתפות עסקאות מחיר למשתכן, במדד הדירות החדשות.

לעומת זאת, אם משווים את העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית, לתקופה המקבילה אשתקד, (קרי אוקטובר-נובמבר 2019, לעומת אוקטובר-נובמבר 2018), ניתן לראות כי מחירי הדירות עלו ב-3.4%.

בלמ"ס מפרסמים גם תרשים, המציג את אחוז השינוי השנתי, במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות, כי ישנה ירידה במחירי הדירות, מתחילת העשור. הירידה נבלמה ב-2013 ושבה לרדת ב-2016, עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018. אולם החל משנת 2019, התחדשו במעט עליות המחירים השנתיות.

בניתוח גיאוגרפי והשוואת העסקאות, שבוצעו בתקופה הנוכחית, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לא נמצאו מחוזות בהן נרשמו ירידות מחירים שנתיות. זאת ועוד, עליות מחירים בולטות, נרשמו במחוזות: תל-אביב (5.0%), צפון (4.1%) וירושלים (2.8%), יתרת המחוזות רשמו עליות מתונות יחסית.

את הבשורה הטובה, שומרים בלמ"ס לסוף הדיווח. כאשר משווים עסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר-נובמבר 2019, לעומת אוקטובר-נובמבר 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-4.2%.

המדד הנמוך, ברכה

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר, בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מגיב על המדד ואומר, כי "המדד הנמוך לא משנה את התמונה – החלטת הריבית תלויה בעיקר בשקל". לדבריו "בעקבות המדד, האינפלציה הסתכמה בסוף 2019, ב-0.6 אחוז (לעומת 0.3% בנובמבר), נמוכה מיעדה סוף שנה שישית ברציפות".

בדומה לשנים קודמות, גם בשנת 2019, סעיף הדיור היה התורם העיקרי לאינפלציה (ברציפות מאז 2010). סעיף המזון היה גם הוא מהתורמים העיקריים לאינפלציה השנה, בהשפעת העלייה בשכר העבודה. מנגד, גם השנה, סעיף התחבורה והתקשורת, היה התורם העיקרי להתמתנות באינפלציה, בעיקר בשל הירידה החדה במחיר הנסיעות לחו"ל (בשל הייסוף בשקל), לצד תחרותיות גבוהה בענף התקשורת, שהמשיכה ללחוץ את המחירים כלפי מטה.

לדעתו של קליין, המדד הנמוך שנה שישית ברציפות, ממשיך לתמוך במדיניות מוניטרית מרחיבה. בנק ישראל הראה בחודשיים האחרונים, שהוא נחוש למנוע ייסוף בשקל, כאשר רכש מט"ח בסכום של מיליארדי דולרים. "הרכישות הללו תרמו ליציבות בשקל-סל ואנו צופים שבנק ישראל יתמיד בהן גם בחודשים הקרובים".

בנוסף, מחירי הדירות בבעלות (חדשות ויד שנייה, שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן), המשיכו לזחול כלפי מעלה, עם עלייה של עוד 0.5 אחוז בנובמבר, ועלייה של קרוב ל-3.4 אחוזים, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. העלייה בסך המכירות של דירות חדשות (כ-30% בהשוואה לנובמבר בשנה שעברה), לצד הירידה בתשואות האג"ח (ובריבית למשכנתאות), תרמו לכך, והם תומכים בהמשך זחילה של המחירים כלפי מעלה.

כתיבת תגובה