מוד'יס: דירוג האשראי אושר מחדש ברמה A2 עם תחזית שלילית

מוד'יס הודיעהעל אישור מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A2 עם תחזית שלילית | החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "החלטת סוכנות דירוג האשראי מוד׳יס על השארת הדירוג ותחזית הדירוג ברמתו הנוכחית אינה מפתיעה נוכח המלחמה, אך החברה ציינה לטובה שמדינת ישראל הציגה התאוששות כלכלית מהירה ברבעון הראשון 2024"

שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' בשיחה עם החשב הכללי יהלי רוטנברג | צילום: נועם רבקין פנטון פלאש 90

חברת דירוג האשראי הבינלאומית מוד'יס (Moody's) הודיעה בסופ"ש על אישור מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה A2 עם תחזית שלילית. אישור הדירוג משקף את עמדת החברה כי הדירוג הנוכחי, ברמה של 2A, משקף במידה הולמת את הסיכונים הגיאופוליטיים המוגברים אליהם חשופה מדינת ישראל.

תרחיש הבסיס של החברה מניח הימשכות של העימות בין ישראל וחמאס, כמו גם הימשכות של העימות בין ישראל לאירן והשלוחים שלה, בדגש על ארגון חיזבאללה. תחת הנחות אלו, הפרמטרים המרכזיים לקביעת הדירוג, לרבות הפרמטרים הכלכליים והפיסקליים, מתפתחים כצפוי במועד הורדת הדירוג לרמה של A2 ביום 9 לפברואר 2024.

למרות זאת, הסיכון נותר מוטה לכיוון השלילי, כפי שהדבר בא לידי ביטוי באופק הדירוג השלילי. באופן ספציפי, נותר סיכון שאינו זניח להסלמה עד כדי עימות צבאי בין ישראל וחיזבאללה או אירן באופן ישיר. התעצמות של המתחים הגאופוליטיים, מעבר לתרחיש הבסיס של החברה, אשר יובילו לביצוע הערכה מחודשת בנושאי ביטחון ובטיחות במזרח התיכון, יכולים להוביל לירידה נוספת, ואף מהירה, בפרופיל הדירוג של מדינת ישראל.

בנוסף, ההשלכות של המתיחות הגאופוליטית המוגברת בין ישראל וצדדים שלישיים תתגלה לאורך זמן. כפי שהחברה הדגישה בפרסומה מחודש פברואר השנה – ההשפעה השלילית על מוסדות המדינה, על הכלכלה ועל הנתונים הפיסקליים, עלולה להיות חמורה יותר מהערכותיה הנוכחיות.

החברה שמרה על תקרת מדינת ישראל במטבע מקומי ברמה של Aaa. הפער של חמש דרגות בין תקרת מדינת ישראל במטבע מקומי לבין הדירוג הריבוני של מדינת ישראל, מאזן בין טביעת הרגל המוגבלת של הממשלה בכלכלה הישראלית המגוונת והיציבות החיצונית לבין סיכונים גיאופוליטיים מוגברים. תקרת מדינת ישראל במטבע חוץ נשמרה גם היא ברמה של Aaa, והיא משקפת סיכונים נמוכים מאוד ב העברה והמרה של מטבע חוץ, בהינתן חופשיות תנועות ההון במדינה, יתרות מטבע החוץ הגבוהות מאוד של בנק ישראל בהיקף של למעלה מ40% מהתוצר, כמו גם אפקטיביות מדיניות מוצקה.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "החלטת סוכנות דירוג האשראי מוד׳יס על השארת הדירוג ותחזית הדירוג ברמתו הנוכחית אינה מפתיעה, נוכח המשך המלחמה והשפעתה על המשק. עם זאת, לצד מתן דגש לאתגרים הביטחוניים והשפעותיהם על הכלכלה, החברה ציינה לטובה שמדינת ישראל הציגה התאוששות כלכלית מהירה ברבעון הראשון של 2024, כולל בסקטור ההייטק. למרות האתגרים הקיימים ואלו שיבואו כלכלת ישראל חזקה ומוכיחה זאת גם בחודשי המלחמה. יש לפעול באחריות פיסקאלית במטרה להבטיח צמיחה ארוכת טווח של המשק וירידה ביחס החוב לתוצר".

כתיבת תגובה