מול אי הוודאות העולמי: מעדכנים תחזיות כלפי מטה

הכלכלה העולמית עוד לא בנסיגה, אבל באגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מעדכנים תחזיות צמיחה כלפי מטה • אי הוודאות בשווקי ההון, הריבית של הפד מול המדיניות שנוקט טראמפ, ומה התחזית של ארגון ה-OECD?

לקראת תאריך אחרון לברקזיט. לונדון | צילום:andersphoto, שאטרסטוק

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם סקירה כלכלית שבועית. המיקוד השבועי סוקר את ההתפתחויות בכלכלה העולמית במהלך מרץ 2019.

לדברי כלכלני האוצר, בלטו במיוחד ניצני השינוי במדיניות הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם. הסממנים של חזרה למדיניות מוניטארית מרחיבה מותירה את הבנקים המרכזיים עם פחות כלים להתמודדות עם האפשרות להאטה בכלכלה העולמית.

במקביל, התחזיות עבור כלכלות ארה"ב, אירופה ואסיה עודכנו כלפי מטה.

כמו"כ, אי הוודאות ביחס ל- Brexit וביחס להתפתחויות בסכסוך הסחר בין סין לארה"ב מוסיפה להכביד על הכלכלה העולמית וגוררת חוסר וודאות לשווקי ההון.

מועד העזיבה של בריטניה את האיחוד נדחה בלפחות שבועיים, וכרגע כל האפשרויות פתוחות החל מביטול הברקזיט, ביצוע משאל עם, ברקזיט ללא הסכם, קבלת ההסכם הנוכחי, או חתירה להסכם חדש.

כלכלת ארה"ב

לגבי ארה"ב סבורים בכלכלן הראשי כי מדיניות הפד וה-ECB משפיעה על החלטות בנקרים מרכזיים אחרים בעולם. כלומר בנקים מרכזיים אחרים עשויים לנקוט במדיניות "יונית" דומה. ההפוגה במדיניות ההידוק המוניטארי נוחה עבור המדינות המתפתחות שחששו משינויים בתנועות ההון בכלכלה הגלובאלית.

לעומת זאת, נתוני השכר החזקים שמקורם בשוק העבודה האיתן, היציבות היחסית של האינפלציה סביב יעדה והצפי להאטה בצמיחה הובילו את הפד להותיר את הריבית ללא שינוי.

יחד עם זאת, מספר שיקולים מאקרו כלכליים לצד גידול בסיכונים ובחוסר הוודאות, הובילו את הפד לעדכן את תחזיות הריבית והאינפלציה כלפי מטה. כעת צופים בפד כי המדיניות ה"יונית" תישמר לאורך השנה והריבית תישאר ללא שינוי ב- 2019.

שיעור צמיחה שינוע באזור ה- 2.0 אחוזים נתפס בעיני הפד כסביר על רקע המתרחש בכלכלה הגלובאלית.

בתוך כך, נוצר פער של כנקודת אחוז בין תחזיות הצמיחה של הפד לבין תחזיות הצמיחה של הממשל.

במיקוד מציינים כי אנליסטים מעריכים שההשבתה החלקית של הממשל ברבעון הראשון של 2019, התפוגגות ההשפעה החיובית של התמריצים הפיסקלאיים, וההידוק המוניטארי שאפיין את שנת 2018 יובילו להאטה בצמיחה ב- 2019. זאת ועוד, להערכתם חלה עלייה משמעותית באפשרות להורדת הריבית במהלך 2019.

כאמור, שוק העבודה בארה"ב ממשיך לשמור על איתנות, וקצב הגידול בשכר מצוי ברמת שיא, עם זאת ייתכן כי נתוני הגידול במשרות החדשות משקפים חשש מסוים מפני המשך ההאטה בכלכלה האמריקאית, אך כעת מדובר בתצפית בודדת בלבד.

מהניתוח עולה כי מכלול הנתונים מצייר למעשה את הדינמיקה החיובית בשוק העבודה האמריקאי – משרות חדשות רבות נפתחות ויוצרות ביקוש גבוה לעובדים (להוציא את התצפית החריגה שנרשמה בחודש פברואר), מה שמוביל לעלייה בשכר, מושך אנשים להצטרף למעגל העבודה, ומעלה את שיעור ההשתתפות. במיקוד צוטטו אנליסטים המעריכים כי מגמת הגידול בשכר תניע אנשים שהתייאשו משוק העבודה לשוב ולהשתתף בו.

לדברי הכלכלן הראשי, עליות השכר החדות והעליות בשווקים הפיננסים מראשית השנה תרמו לשיפור בהלכי הרוח של הצרכנים. מגמת שיפור דומה נרשמה גם בקרב החברות. ניכר כי המתיחות המסחרית בין ארה"ב לשותפות החסר שלה, וכן הנתונים המצביעים על האטה בפעילות הכלכלית העולמית, אינם מקרינים על מגזר השירותים.

מסיכום נתוני סחר החוץ של ארה"ב לשנת 2018 עולה כי חרף מאמצי הממשל לצמצום היבוא לארה"ב רשם הגירעון המסחרי של ארה"ב גידול חד לרמת שיא של עשור.

הגידול ביבוא מיוחס בחלקו לחששם של היבואנים המקומיים מפני הטלת מכסים מה שדחף אותם להקדים ולהגדיל את היבוא טרם יוטלו מכסים אלה. מנגד, התחזקות הדולר,צעדי התגמול של סין במסגרת מלחמת הסחר, וההאטה בכלכלה העולמית הכבידה על היצוא האמריקאי, שגדל בשיעור מתון מהיבוא.

אירופה

עוד צויין, כי הבנק המרכזי של אירופה, ה- ECB הותיר את הריבית, כצפוי, ללא שינוי ברמתה האפסית, עדכן מטה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה, והצהיר כי הריבית תישאר ללא שינוי לפחות עד סוף השנה. בלטה במיוחד הורדת תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית. יחד עם זאת, הבהיר הנגיד דראגי כי ה- ECB  איננו צופה לגלישה של ההאטה לכדי מיתון.

בנוסף, השיק ה- ECB תכנית הלוואות שנועדה להגדיל את היצע האשראי לחברות, ובכך הפך לבנק המרכזי הראשון במערב ששב להעניק סיוע לבנקים, והגמיש את מדיניות הריבית שלו בצל החשש מהאטה.
קצב הצמיחה של התוצר במדינות גוש האירו עמד, ברבעון הרביעי של 2018, על 0.8 אחוזים בקצב שנתי. על אף שהנתון מצביע על המשך ההתרחבות בגוש האירו (23 רבעונים ברציפות), הוא מייצג את מגמת ההאטה שנרשמה בגוש האירו בשנת 2018.
בתוך כך, מסתמן כי כלכלת איטליה (השלישית בגודלה בגוש האירו) נכנסת למיתון כאשר היא רושמת צמיחה שלילית זה רבעון שני ברציפות. כלכלת גרמניה שמרה על יציבות לאחר הצמיחה השלילית שנרשמה ברבעון השלישי של 2018. ההאטה בשנת 2018 בלטה בחמש הכלכלות הגדולות בגוש האירו . מנגד, ניכר כי יוון מתאוששת מהמשבר תוך שהיא רושמת צמיחה חיובית זה שנה שנייה ברצף.
בשנת 2018 נרשמה בגוש האירו צמיחה של 1.8 אחוזים – שיעור הצמיחה הנמוך ביותר בארבע השנים האחרונות. בקרב המדינות החברות בגוש האירו מסתמן כי כלכלת איטליה נכנסת למיתון.
האינדיקטורים הראשונים עבור הצמיחה ברבעון הראשון של שנת 2019 אינם מעודדים וכך גם יתר האינדיקטורים הצופים פני עתיד, ואלו מעוררים ספקות לגבי היכולת של כלכלת גוש האירו לצמוח ביותר מ- 1.0 אחוז בשנת 2019.  בולט במיוחד מדד מנהלי הרכש לענפי הייצור שהוסיף לרדת לכדי רמתו הנמוכה ביותר מזה קרוב לשש שנים, ומצביע על התכווצות בפעילות הכלכלית בגוש האירו.
השפעות ההאטה בסחר העולמי, אי הוודאות ביחס ל- Brexit, ההאטה החריפה בענף הרכב והגידול באי הוודאות הפוליטית בכמה ממדינות הגוש, מובילות לדחייה של ביקושים, השקעות והוצאות במדינות הגוש.
למרות ההאטה בגוש האירו, הנתונים המתקבלים משוק העבודה מצביעים על המשך מגמת השיפור. על אף מגמת השיפור הפערים בין המדינות נותרו גבוהים, וכך גם שיעור האבטלה בקרב צעירים.
סיכום נתוני הסחר בסחורות לשנת 2018 מצביע על גודל התלות של סחר החוץ האירופי בכלכלות ארה"ב, סין וגרמניה.

אסיה ואוסטרליה

לפי הכלכלן הראשי, הממשל בסין עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה עבור הכלכלה הסינית לשנת 2019. הנתון הצפוי  הוא הנמוך ביותר בשלושת העשורים האחרונים. במקביל לתחזית הודיע הממשל הסיני על שורה של הפחתות מס, והגדלת ההוצאות הממשלתיות בתחומי הפיתוח והתשתיות, במטרה לעודד את הצמיחה. משבר הסחר בין סין לארה"ב, שטרם נפתר, מוסיף להכביד על התחזיות.

מגמת ההאטה בפעילות הריאלית בסין לצד החולשה בסחר החוץ של סין עלולה ליצור דינאמיקה של האטה מתמשכת. החשש הוא כי תעשיות ושווקים זרים יפגעו כתוצאה מההאטה הצפויה בכלכלה הסינית.

ההאטה בסחר החוץ של סין מקרינה על שותפות הסחר העיקריות שלה דרום קוריאה, יפן ואוסטרליה.

בשנת 2018 נרשמה באוסטרליה צמיחה של 2.8 אחוזים. ההערכה היא כי הכלכלה האוסטרלית תוסיף להאט, ואנליסטים מעריכים כי הריבית במדינה תופחת גם על מנת להאיץ בפעילות הכלכלית, וגם על רקע התהוות משבר בענף הדיור.

תחזיות הOECD

במקביל, מפנים כלכלני האוצר לפרסומי ארגון ה- OECD שעדכן את תחזיות הצמיחה שלו לשנים 2020-2019 כלפי מטה. במסגרת זאת, כמעט בכל מדינות ה- G20 עודכנה הצמיחה מטה. במקביל לאובדן המומנטום בהתרחבות הכלכלה העולמית התחזית משקפת  גידול בסיכונים לצמיחה.

בארגון ה- OECD מזהירים מפני ההשלכות הכלכליות השליליות שתתכנה כתוצאה מפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם, ומהאטה חדה מהצפוי בכלכלה הסינית.

כתיבת תגובה