מורה שלימד גרפיקה בתנאי שהתלמידים לא ילמדו הלאה את החומר הנלמד

מורה לגרפיקה התנה שתלמידיו לא ילמדו את החומר הנלמד אצלו לתלמידים אחרים, ואחד מתלמידיו קיבל הצעה ללמד גרפיקה.

לימודי גרפיקה shutterstock

גרפיקאי שעובד כבר שנים רבות במקצעו ונחשב למבין בתחומו, קיבל הצעה להעביר קורסים בגרפיקה במכללה נחשבת. הוא מאוד רצה להשיב בחיוב להצעה אך נזכר כי כאשר החל הוא ללמוד את מלאכת הגרפיקה התנה אותו אדם שלימד אותו את המלאכה כי הוא מלמד את תלמידיו בתנאי מפורש שלא ילמדו אחרים את החומר הנלמד. אז אותו תנאי כלל לא העסיק אותו והוא כלל לא חשב כי ירצה ביום אחד ללמד בעצמו, אולם כרגע מהווה הדבר מכשול עבורו.

אמנם מאז אותם לימודים בסיסיים יחסית הוא המשיך והתפתח מאוד בתחום אך אי אפשר לו ללמד את התחום מבלי להזכיר את אותם חומרים בסיסיים שלמד בלימודי הבסיס אצל אותו מורה. כמו כן חשוב לציין כי אותם חומרי בסיס אינם ייחודיים לאותו מורה וכי מלמדים אותם בכל קורס לגרפיקה. הגרפיקאי פנה לבית ההוראה ע"מ לברר האם ישנה מניעה שיקבל לידיו את התפקיד שהוצע לו.

 

רבני בית ההוראה הבדילו בין מקרה כגון זה שהלימוד שלמד אותו גרפיקאי נעשה בתשלום לבין אם למד בחינם. במקרה בו ניתן תשלום על הקורס ובשעת הרישום לא הותנה דבר בקשר ללימוד הלאה הרי לא ניתן להתנות לאחר מכן, ומותר ללא סייג ללמד את החומר הלאה.

אולם אם הדבר הותנה בשעת הרישום הרי זה נחשב כאילו זהו חלק משכר הלימוד, ולכן במקום שהלימוד הלאה יזיק למלמד הראשון כגון שימנע מתלמידים שהיו באים ללמוד אצלו לבוא, הדבר אסור. אולם במקום שהתלמידים בוודאי לא היו לומדים אצל המלמד הראשון או שילמדו אצלו בכל מקרה אין בכך איסור. (בשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ ט ד”ה והנה בנידון כתב על שוחט שלימד הלכות שחיטה והתנה שהתלמיד לא ישחט בגבולו, שהתנאי תקף משום שהתחייבות זו היא בכלל שכר פעולה שהתלמיד חייב לשוחט.)

חמור יותר הדין במקרה בו הלימוד הועבר בחינם לאותו תלמיד כי אז שכרו של המלמד הוא בעצם רק מה שהתנה עמו. אולם גם במקרה זה לכאורה כשאין פגיעה ממונית במלמד, הדבר מותר. ודומה למה  שהביא בשו”ת דברי חיים (חו”מ ח”א סי’ לא) לגבי מוכר בית שהתנה שהקונה לא יהיה רשאי למכור יין, שאין תוקף לתנאי משום שלא ניתן להתחייב שלא לעשות פעולה מסוימת.

 

שאלה זו נענתה ע"י רבני אתר דין, כתובת האתר: http://din.org.il/

בית הוראה: 02-5023637

כתיבת תגובה