מחזקים את היצרנים: יוארך רכש ציבורי עד סוף 2021

הממשלה אישרה את הצעת המחליטים לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית עקב השלכות נגיף הקורונה • תמכו בהצעת שר הכלכלה: רה”מ נתניהו, ראש הממשלה החליפי גנץ, שר האוצר כ”ץ ושר הפנים דרעי • ההצעה תקדם רכש ציבורי תוצרת הארץ, שיביא להעצמת התעשייה הישראלית וצמיחת המשק בתקופה מאתגרת זו

עמיר פרץ | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מעדיפים תוצרת הארץ: בתמיכת רה”מ נתניהו, ראש הממשלה החליפי גנץ, שר האוצר כ”ץ ושר הפנים דרעי הממשלה אישרה את הצעת המחליטים של השר עמיר פרץ לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלי, עקב השלכות נגיף הקורונה.

בין היתר נכתב בהחלטה כי “נוכח הקושי הכלכלי שנוצר במשק הישראלי עקב התפרצות נגיף קורונה החדש, והפגיעה במגזר העסקי בפרט, ועל מנת להאיץ את הכלכלה המקומית, לפעול להגברת כושר התחרותיות של המגזר העסקי, ולעודד רכש ציבורי של תוצרת הארץ באופן שאינו סותר את מחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל מכוח הסכמים ואמנות שעליהם חתמה, כל זאת מתוך הכרה בחשיבות קיומה של תעשייה מקומית משמעותית ומתפקדת, לטובת צמיחת המשק ושימור ויצירה של מקומות תעסוקה, בייחוד בתקופה זו”.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

כמו כן הוחלט כי הממשלה תפעל ל:

“הסדרת חובת מתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזים מעורבים של רכש ציבורי שעניינם רכש מעורב של טובין ושירותים; מנגנון של העדפת תוצרת הארץ יחול במכרזי רכש טובין ובמכרזים מעורבים של הרשויות המקומיות, של התאגידים המקומיים ושל החברה למשק וכלכלה; מדיניות העדפת תוצרת הארץ בהסכמי רכש המבוצעים לטובת מערכת הבריאות”

במקביל, “יוקם צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה. הצוות יבחן את המשמעויות וכלל ההיבטים הנדרשים של אפשרות קידומן של עד חמש תכניות ניסיוניות (“פיילוטים”), במכרזים מורכבים הכוללים התקשרויות משנה, שבאמצעותן תיבחן השפעה של מתן העדפה למציע אשר יתחייב כי היקף משמעותי של האמצעים לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם למכרז יהיה מתוצרת הארץ. הצוות יגיש דו”ח מסכם בתוך 90 ימים, לרבות תיקוני חקיקה, אם ידרשו”.

כמו כן יושק “קמפיין שעניינו עידוד הציבור לקניית מוצרים מהתעשייה המקומית; יקום צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, אשר יערוך מעקב אחר יישום חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזי רכש ציבורי, לרבות באמצעות ניתוחים כלכליים בנוגע לעלויות ולתועלות של יישומה וידווח לממשלה אחת לשנה בעניין.

“קיצור ימי אשראי ספקים במערכת הבריאות”.

כך גם תובא לתיקון החלטת הממשלה “חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית” – הארכת התוקף של הסעיפים בהחלטה אשר עוסקים בהעלאת הפריון, הטמעת ייצור מתקדם והרחבת היקף כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ המסייעים בהגדלת הביקושים בחו”ל, כך שיחולו עד לסוף שנת 2021″.

עוד הוחלט על: “הפחתת מכס על מוצרים משלימים בתחום הטקסטיל בהוראת שעה עד לסוף שנת 2021 על מנת להפחית את עלויות הייצור ולהשוות את מצבם של היצרנים למצבם של היבואנים בתחום זה.

“להנחות את מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, לפעול לטובת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לקידום הסחר המקוון וכן בהתאמות נדרשות לעסק בשל נגיף הקורונה, והכל בהתאם לנהלי הסוכנות. לצרוך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה  והתעשייה סכום בהיקף של 75  מלש”ח מתוך התקציב שאושר במסגרת סעיף 3ב (א2) (2) (ד) לחוק יסוד משק המדינה.

870/135 ליינר ארטקל

שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ אמר כי “מדובר בהצעה הטובה ביותר שהתעשייה הישראלית יכלה  לקבל בתקופה מורכבת ומאתגרת זו. עם כניסתי לתפקיד שר הכלכלה והתעשייה, לפני חצי שנה, אמרתי שמשרד הכלכלה יוביל כלכלה אנושית והעצמת המוצרים הישראלים, ע”י עידוד רכש ציבורי. הצעת המחליטים תביא ליצירת אלפי מקומות עבודה חדשים ותשמש מנוף לצמיחת הכלכלה בזמן הקורונה, ובשלב החזרה לשגרה”.

השר פרץ הוסיף כי, “החודשים האחרונים לימדו אותנו שנגיף הקורונה הוא לא רק נגיף בריאותי, אלא נגיף חברתי וכלכלי. בשונה מהצד הבריאותי – שהוא גזירת גורל, הנזקים החברתיים כלכליים הם אינם גזירת גורל. משבר הקורונה פגע קשות בעסקים מקומיים רבים, שנאלצו להשבית  את פעילותם למשך חודשים רבים.  הצעת המחליטים שאושרה היום, תגדיל משמעותית את הביקוש לתוצרת מקומית, שתיתן אוויר לנשימה לאותם יצרנים מקומיים לשרוד תקופה קשה זו”.

נעמה קאופמן-פס, המשנה למנכ”ל משרד הכלכלה ציינה: “לאחר חודשים של עבודת מטה ממשלתית, גובשה החלטת ממשלה מכוננת שמשמעה כי ממשלת ישראל תומכת בהעדפת תוצרת הארץ, מקדמת את הנושא ורואה בו כלי ליצירת מקומות עבודה ולקידום תעסוקה מקומית. בעלת הזו, של משבר כלכלי וציבורי נרחב, כלי זה ישמש להגדלת הצמיחה ולצמצום האבטלה”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה