מחירי הדירות השלימו עלייה של 16.3% בשנה

עליות מחירים נרשמו בכל המחוזות: צפון 2.9%, מרכז 2.4%, חיפה 1.8%, תל אביב 1.5%, ירושלים 1.3% ודרום 1.2% | המחיר הממוצע לשכירות דירה כלל ארצית עמד על 4,153 | המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון הראשון של שנת 2022 על 1,756.8 אלפי ש"ח | ומה התחדש במדד המחירים לצרכן?

מחירי הדירות | צילום: שאטרסטוק

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2022 – פברואר 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.9% ובכך השלימו עלייה של 16.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (פברואר 2021 – מרץ 2021). כך עלה מנתונים שפרסמה הערב הלמ"ס.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 לעומת החודשים ינואר 2022 – פברואר 2022, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון 2.9%, מרכז 2.4%, חיפה 1.8%, תל אביב 1.5%, ירושלים 1.3% ודרום 1.2%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, פברואר 2022 – מרץ 2022, לעומת פברואר 2021 – מרץ 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (18.5%), ירושלים (16.7%), תל אביב (16.0%), חיפה (14.9%), צפון (13.8%) ודרום (12.3%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-1.0% בחודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 לעומת החודשים ינואר 2022 – פברואר 2022, והשלימו בכך עלייה של 20.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (פברואר 2021 – מרץ 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 12.5% בהשוואה ל-12.8% בתקופה הקודמת (ינואר 2022 – פברואר 2022).

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון הראשון של שנת 2022 על 1,756.8 אלפי ש"ח. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1,766.7 אלפי ש"ח.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ראול סרוגו מסר בתגובה לפרסום המדדים: "נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על איבוד שליטה של הממשלה על הנעשה בענף. בהיעדר תוכנית חריגה בהיקפה שתאפשר זינוק בהיקף היצע הדירות במשק לא נראה שינוי מגמה. במקום תוכנית כזו בוחרת הממשלה לעסוק בהגרלות והצעות סרק, כמו ההצעה לבטל את הצמדת מחיר הדירה למחיר הקרקע, שצפויה להפוך לעוד מהלך שיגדיל את העול על רוכשי הדירות.
"הזינוק הנמשך במדד תשומות הבנייה הוא אירוע כלל עולמי שהופך לכדור שלג  המאיים לדרוס ולהביא לקריסת קבלני ביצוע שבונים תשתיות ובניה ציבורית. מדובר באירוע 'כוח עליון' שלקבלנים אין בו שליטה, והממשלה, מזמינת העבודה הגדולה בתחום זה בישראל, מתעלמת ממנו ומסרבת לפצות קבלנים עליו. נראה שקובעי המדיניות שכחו שאי אפשר יהיה לבצע את המשימה הלאומית של הגדלת היצע הדיור ללא קבלני תשתיות שבהן זינוק המחירים פוגע את הפגיעה הקשה ביותר".

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בחודש אפריל 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לעומת אפריל 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.0%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים שעלו ב-5.5%, הלבשה שעלה ב-2.8%, תחבורה שעלה ב-2.3% ותרבות ובידור שעלה ב-1.5%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף תקשורת שירד ב-1.2%.

המחיר הממוצע הכלל ארצי של שכר דירה עמד ברבעון הראשון של שנת 2022 על 4153.6 ₪. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 4112.6 ₪.

 

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-1.0% בחודש אפריל 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לעומת אפריל 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.8%

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים – סך כולל" שעלו ב-2.0%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מוצרים מוגמרים מאלומיניום ופלסטיק שעלו ב-12.3%, איטום שעלה ב-11.1% וברזל לבניה שעלה ב-4.1%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-3.8% בחודש אפריל 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לעומת אפריל 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-16.6%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בענפים: מוצרי נפט מזוקק (ב-26.8%), כימיקלים ומוצריהם (ב-2.1%), מתכות בסיסיות (ב-2.0%) ומוצרי מתכת (ב-1.1%).

כתיבת תגובה