מינהל התכנון: ב-2020 תוכננו כ-95 אלף יח"ד

בשנת 2020 אישר מינהל התכנון כ-95,200 יחידות דיור • כ-35,500 יחידות דיור אושרו במסגרת התחדשות עירונית • במהלך שנת 2020 קודם פרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה – ארבע תוכניות המטרו הועברו להערות והשגות הציבור • שר הפנים, אריה דרעי חוזר על אמירתו: "במדינת ישראל אין משבר תכנון – יש משבר בינוי. המשימה המרכזית שלנו גם בשנה הבאה היא להגיע ליעד הממשלה של 30% יחידות דיור בהתחדשות עירונית" 

דרעי בלשכתו | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

מינהל התכנון פרסם היום את נתוני שנת 2020 בתכנון ומציג את העשייה בתחומי הדיור, התשתיות, התחבורה והשטחים הפתוחים. 

מהנתונים בתחום הדיור, עולה כי על אף היעדר התקציב, פקיעת תוקף חוק הותמ"ל ומשבר הקורונה, מינהל התכנון אישר כ-95,200 יחידות דיור (כ-32,000 יחידות דיור אושרו בותמ"ל) – כאשר היעד הממשלתי עמד על 105,000 יחידות דיור. כ-35,500 יחידות דיור אושרו במסגרת התחדשות עירונית, וכ-36,100 יחידות דיור אושרו בחברה הערבית. 

במחוז דרום אושרו כ-18,100 יחידות דיור (19,980 – כולל ותמ"ל); במחוז חיפה אושרו כ-12,700 יחידות דיור (15,256 – כולל ותמ"ל); במחוז צפון אושרו כ-11,800 יחידות דיור (19,507 – כולל ותמ"ל); במחוז ירושלים אושרו כ-7,600 יחידות דיור (10,249 – כולל ותמ"ל); במחוז מרכז אושרו כ-6,800 יחידות דיור (22,364 – כולל ותמ"ל); ובמחוז תל אביב אושרו כ-6,000 יחידות דיור (7,894 – כולל ותמ"ל). 

תיקונים ורפורמות

ללא ספק, במהלך השנה הנוכחית הוביל שר הפנים מהלכים משמעותיים בעלי השפעה תכנונית משמעותית. כך, בשנה זו הנחה שר הפנים לפרסם את תזכיר חוק התכנון והבניה – תיקון מס' 128 הכולל רפורמות משמעותיות, ומהווה התיקון הגדול והמשמעותי בחוק מאז שנת 2014. התיקון כולל שינויים שיובילו לקידום איכות התכנון בישראל, ובהן מסלול חלופי לתמ"א 38 וביטול "מוסד ההקלות". בנוסף, שר הפנים חתם בשנה זו על "תקנות בניה ירוקה". מעבר לפן הסביבתי הטמון בתקנות, בדמות שיפור איכות החיים של תושבי המדינה בצורה ניכרת, התקנות מביאות איתן גם בשורה של צדק חברתי משום שהן יחולו גם בפריפריה, ולא רק בערים החזקות כפי שהיה עד עכשיו. השר גם עמל בשנה זו כך שתיווצר רציפות תפקודית של מנהל התכנון ומוסדות התכנון השונים בשנה מאתגרת זו.

לצד תכניות ליחידות דיור, מינהל התכנון התמקד השנה בקידום ואישור תוכניות משמעויות בתחום האנרגיה, התחבורה והתשתיות

השנה, ולאחר שנים של עבודה מאומצת, אושרה תמ"א 1- מדובר בתוכנית מתאר ארצית המרכזת 144 תוכניות מתאר ארציות ותיקונים לתכניות מתאר ארציות בתחומים שונים. עם כניסתה לתוקף, תוכניות המתאר הארציות הללו בוטלו, ויחד איתם הליכי התכנון הפכו קצרים ופשוטים יותר. 

המטרו מתחיל לנוע

מינהל התכנון המשיך השנה במלוא המרץ לקדם את תוכנית התשתית הגדולה ביותר במדינת ישראל – המטרו. במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות מקודמות תוכניות לשלושה קווים באורך כולל של 150 ק"מ וכ-109 תחנות ב-24 רשויות מקומיות. ארבע התוכניות של המטרו מצויות בהליכי תכנון מתקדמים, ועברו להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור. בנוסף, לקידום התוכניות לתוואי המטרו, המועצה הארצית לתכנון ובניה, הורתה על הכנת תוכנית המתאר הארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב (תמ"א 70), שתחולל "מהפכה אורבנית" לאורך התוואי של המטרו ובסביבת התחנות, באמצעות הגדלת זכויות הבינוי ושדרוג המרחב הציבורי בדגש על הולך הרגל. 

כמו כן, קודמו תוכניות נוספות לרכבות קלות – הוחלט לאשר את הקו הזהוב- "שלוחת המוזיאונים" וכן לקדם את תוואי הקו הסגול של הרכבת הקלה בירושלים; תוואי הרכבת הקלה חיפה- נצרת מצוי בתכנון מפורט לפני ביצוע; קידום תכנון מערך המסילות הכבדות כדוגמת מסילת עירון ומסילת גורל.  

איכות התכנון

מינהל התכנון שם דגש משמעותי על איכות התכנון, איכות חיים עירונית במבט צופה פני עתיד כשהאדם במרכז. במסגרת זו, אושרו בשנה החולפת "תקנות בניה ירוקה" שיחייבו באופן הדרגתי את מרבית הבניה בארץ לעמוד בדרישות התקן הישראלי לבניה ירוקה ברמה של כוכב אחד לפחות. 

בנוסף, מינהל התכנון בשיתוף אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פירסם מדריך ארצי לצל במרחב הבנוי, העוסק בהטמעת שיקולי שימור ונטיעת עצים במרחב הבנוי, לצורך יצירת צל עצים רציף ואיכותי; הושק אתר אינטרנט חדש בנושא השימוש הסטטוטורי של המורשת הבנויה; פורסם מסמך עקרונות משותפים לתכנון המרחב הציבורי בישראל, המגדיר לראשונה עקרונות מפורטים ומוסכמים בהם רוחב מדרכה, מספר הצמתים, מסחר ותחבורה ציבורית – במרחק הליכה. 

במסגרת זו קודמו השנה גם תוכניות משמעותיות להתחדשות עירונית – כך למשל אישרה הוועדה המחוזית חיפה תוכנית ראשונה להתחדשות עירונית בבנימינה, בשכונת גבעת חן, אושרה תכנית משמעותית להתחדשות עירונית בלוד ע"י הותמ"ל, המאפשרת פינוי של אזור תעשיה במרכז המרקם העירוני וצפויה להניע מהלכי התחדשות עירונית במרחב זה. בנוסף אימצה הוועדה המחוזית צפון מסמך מדיניות אסטרטגי לעיר טבריה, אשר מכוון לפיתוח התחדשות עירונית רחב היקף וחיזוקה כמוקד עירוני אזורי משמעותי במחוז.

יבשה, כוח ובריאות

בנוסף, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה את תוכנית המתאר הארצית לתשתיות התחבורה היבשתית (תמ"א 42), התוכנית מאפשרת את התשתית התכנונית ארוכת הטווח שמכוחה יהיה ניתן לקדם תכנון מפורט של פרוייקטים תחבורתיים ארציים בישראל. התוכנית נותנת מענה להמשך הגידול באוכלוסייה וכפועל יוצא לעומסים בדרכים, ושמה דגש על קידום תחבורה ציבורית ואופניים, צמצום הפערים בנגישות למוקדי תעסוקה, בייעול השימוש בקרקע ושמירה על ערכי טבע ונוף. 

בנוסף, מקודמות מספר תוכניות מתאר ארציות לכבישים משמעותיים וחשובים בתחומי המדינה- הארכת מנהרת צה"ל בירושלים צפונה, הארכת כביש 6 מקרית אתא צפונה עד לשלומי ולגבול עם לבנון, וכן מקודמים שלבי הביצוע של כביש 6 בדרום עד מחלף שוקת.  

בשנה זו קודמו מספר פרויקטים גם בתחום האנרגיה – המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את התוכנית להקמת שתי יחידות ייצור חדשות (מחז"מים) בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה שיופעלו באמצעות גז טבעי; רשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) החליטה לאשר את מתן ההיתר להקמת חוות טורבינות הרוח הגדולה ביותר בארץ- רוח בראשית, הכוללת 39 טורבינות מהטכנולוגיות המתקדמות והיעילות בעולם, שעתידות לספק יחד 189 מגה ואט. בנוסף מקדם מנהל התכנון החלטות, תמריצים ותיקוני חקיקה שונים על מנת להרחיב את הקמתם של מתקנים פוטו וולטאים בדו שימוש, תוך ניצול ראוי ומיטבי של הקרקע ולא על שטחים פתוחים. 

בשנה זו עסק מינהל התכנון בקידום תוכניות שונות בתחום הבריאות. במסגרת זו החל קידומה של תוכנית מתאר ארצית למוסדות הבריאות (תמ"א 49), להקמה ופיתוח של מוסדות הבריאות לשנת היעד 2048; הוועדה המחוזית ירושלים החליטה להפקיד  תוכנית ענק לבית החולים הדסה הר הצופים; והוועדה המחוזית צפון החליטה להפקיד תוכנית להרחבת הפקולטה לרפואה בצפת.

ותמ"ל – לחרדים וערבים

שר הפנים, אריה דרעי: "מינהל התכנון חזר למקום הטבעי שלו. על אף משבר הקורונה, מינהל התכנון עמד במשימה של אישור מלאי תכנוני הן של יחידות דיור והן של תשתיות. במדינת ישראל אין משבר תכנון – יש משבר בינוי. המשימה המרכזית שלנו גם בשנה הבאה היא להגיע ליעד הממשלה של 30% יחידות דיור בהתחדשות עירונית. למשימה החשובה הזאת אנחנו צריכים את הותמ"ל – גם עבור המגזר הערבי והחרדי".  

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "בשנים 2017-2020 אישר מינהל התכנון כ-520,000 יחידות דיור בכל הארץ, שניתן להתחיל ולבנות מחר בבוקר. על אף משבר הקורונה והיעדר תקציב, מינהל התכנון הציג חוסן מרשים ויכולת לעבוד גם בשנה מאתגרת זו, ולראייה קיים עשרות מאות דיונים פתוחים לציבור עם אלפי משתתפים באמצעות חוק ההיוועצות החזותית (הזום) שאושר לאחרונה. מינהל התכנון שם דגש על היצע של יחידות דיור מגוון לכלל האוכלוסיות באמצעות התחדשות עירונית, אינפילים ושטחים חדשים, זאת לצד קידום תשתיות חיוניות בדגש על תחבורה ציבורית ושמירה על השטחים הפתוחים, כחלק ממדיניות ארוכת טווח למען הדורות הבאים". 

כתיבת תגובה