מי יאכוף את העסקת החרדים במשרד לביטחון פנים?

הגיוון התעסוקתי במשרד לביטחון פנים: אפס חרדים בגזרת המשרות הבכירות, כולל במשרות דוברות ויח"צ, הסברה וכדומה • בעוד אחוז החרדים בישראל נע בין 12-15% – אחוז החרדים המועסקים במשרד לביטחון פנים עומד על 2.4% – בדיוק כמו האתיופים בישראל • ואילו באגף החירום אחוז המועסקים החרדים עומד על 20% – הצלחה גדולה, אלא שמדובר בעובד אחד בלבד…

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן בעיר העתיקה | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

משרדי הממשלה השונים עוסקים השכם והערב בנושא תעסוקת חרדים והצורך של המשק לדחוף עוד ועוד חרדים לשוק העבודה. מאידך אין הם מקיימים "קשוט עצמך תחילה" ואינם מעסיקים חרדים אפילו לא בכמות הנדרשת על פי החלטת הממשלה: יעד של 7% חרדים במשרדים השונים.

בחודש מאי פרסמנו את דו"ח הגיוון התעסוקתי והייצוג בשירות המדינה שהעלה תמונת מצב עגומה: 7,031 מכרזים פורסמו בשנת 2018, רק 1.1% מהם יועדו לחרדים. בנוסף נגשו 9% חרדים למכרזים המיועדים לכלל האוכלוסייה, אולם רק 3% התקבלו. מדובר על פער של 67% בין ייצוג המועמדים לייצוג הנבחרים. 

250/200 סייד בר + קובייה

המשרד לביטחון פנים מפרסם בימים אלה את דוח הגיוון התעסוקתי שלו לשנת 2018. מהדוח עולה כי מקרב כלל עובדי המשרד לביטחון הפנים 86.6% מהעובדים משתייכים לאוכלוסייה הכללית (יוצאי החינוך הממלכתי והממלכתי דתי), 5% הינם עובדים עם מוגבלות, 2.8% הם בני החברה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסיים ואילו המגזר החרדי – שקיבלו כ-12% מכלל הקולות לכנסת – מיוצגים במשרד לביטחון פנים בדיוק כמו יוצאי אתיופיה 2.4% בלבד.

בהמשך הדוח מודה המשרד לביטחון פנים כי הוא אינו עומד ביעדים שהציבה הממשלה ביחס לחברה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסיים, חרדים ונשים בסגל הבכיר. כך למשל היעד הממשלתי להעסקת החברה ערבית לרבות דרוזים וצ'רקסיים עומד על 10% (פער להשלמה 7.2%). המגזר החרדי 7% (פער להשלמה 4.6%) ואילו היעד לתעסוקת נשים בסגל הבכיר עומד על 50% כלומר הפער להשלמה עומד על 25%. 

ראוי לציין כי ביחס לתעסוקת עובדים בעלי מוגבלויות עומד המשרד ביעד הממשלתי ואילו ביחס לעובדים מאוכלוסיית יוצאי אתיופיה המשרד עומד מעל היעד הממשלתי שעומד על 1.7% בלבד.

הדו"ח אף סוקר את אחוז הגיוון במחלקות השונות במשרד. כך למשל אחוז החרדים באגף החירום עומד על 20% אולם בהמשך השורה מתבררת העובדה כי מדובר בעובד אחד בלבד. גם ביחידת עיבוד נתונים אלקטרונים (ענ"א) מצהירים במשרד לביטחון פנים כי 16.7% מהעובדים משתייכים לאוכלוסיית החרדים, אולם במספרים מדובר בעובד אחד. באגף אסטרטגיה יש 12.5% חרדים, כלומר עובד אחד. בלשכת מנכ"ל 9.1% מהעובדים משתייכים לאוכלוסיית החרדים, ושוב מדובר על עובד אחד.

870/135 ליינר ארטקל

לעומת זאת באגפים הבאים אין כלל ייצוג לחרדים: תכנון, תקצוב ובקרה; תפעול ופיקוח; המזכירות הביטחונית שליד השר; תקשורת, דוברות והסברה; היחידה לקשרי חוץ; לשכת המדען הראשי והאגף לביטחון, מידע וסייבר. למען ההגינות נוסיף כי באגפים אלה אין כלל דריסת רגל לכל אוכלוסיית הגיוון.

פרק שלם בדוח מדבר על החסמים המאפיינים את אוכלוסיות הגיוון: קשיי שפה; אפליה ודעות קדומות; חוסר ידע ורתיעה; תחושת זרות, שונות וניכור; מידע חסר על תהליך המיון; מיומנויות לא מוכרות ואפילו קושי בשיווק עצמי. 

מול החסמים מעמיד הדוח רשימת תשובות שהשימוש בהן מקל על הליך הגיוס ומסייע בשימור העובד בארגון: הימנעות משיפוטיות על בסיס השתייכות המועמד לקבוצה מסוימת; יצירת אווירה נעימה, מזמינה וחיובית וגם תשובות מעשיות כגון הערכת עובד ללא ניסיון באמצעות התנהגות, התאמות מבחנים וראיון ועוד. נראה שכותבי הדוח יודעים להניח את האצבע על הנקודות הכואבות בגיוס אוכלוסיות מיעוט.

את התקווה לשינוי אפשר אולי לשאוב מהמילים הבאות: "גיוון תעסוקתי מייצר הזדמנויות לגיוס אנשים איכותיים ממקורות שטרם מוצו, ובכך מייצר אוכלוסיית עבודה מגוונת ועשירה יותר עם פוטנציאל גבוה לחדשנות וליצירתיות.

"המשרד לביטחון הפנים נמצא בתת ייצוג לאוכלוסייה החרדית (2.4% מול יעד הממשלה 7%), המטרה היא: הקטנת הפער, הן ביחידות הבלתי מגוונות והן ביחידות בהן אוכלוסייה זו היא בתת ייצוג".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "מי יאכוף את העסקת החרדים במשרד לביטחון פנים?"

  1. פשוט שטויות. אולי צריך לאכוף את הגיוון המשרדי במשרד הדתות? אין במשרד הדתות ערבים ורפורמים. אולי בכלל צריך לבדוק כמה נשים וכמה ערבים ורפורמים ונוצרים יש בכל משרד. נתחיל במשרד הדתות אולי?!

  2. רפורמים לא מוגדרים כמיעוט ולכן לא צריך לבדוק כמה מהם עובדים במשרד הדתות. אבל ערבים, חרדים, אתיופים ונכים הם מיעוטים שיש החלטות ממשלה לגבי השילוב שלהם במשרדי הממשלה. ובדיוק כמו שכל משרד צריך לאכוף את זה כך גם משרד הדתות צריך לאכוף את עקרונות הממשלה. אתה מוזמן להתחיל במשרד הדתות מה שתגלה שם יהיה עצוב ביותר.

כתיבת תגובה