מי מסכל את תכנית 'לגור בכבוד'?

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הדיח את נציגי האוצר מצוות תכנית החירום לדיור הציבורי • רזניק: "התייחסותם המזלזלת של נציגי האוצר בדיונים מציירת תמונה עגומה ביותר של מדיניות אטומה במסדרונות משרד האוצר, העיוורת למצוקת החלש"

חגי רזניק מנכ"ל משרד השיכון. צילום יח"צ

במכתב חריף שהוציא אתמול בערב מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר חגי רזניק, לממונה על אגף התקציבים והחשכ"ל, הדיח המנכ"ל את נציגי האוצר מצוות ההיגוי. זאת, לאור התייחסות מזלזלת במהלך הדיונים, המעידה על ניסיון לסכל מראש את יישומה של תכנית "לגור בכבוד".

רזניק דורש במכתבו נוכחות בכירה של נציגי האוצר, כאמור בהחלטת הממשלה,  בניסיון להגיע להסכמות אמיתיות לתחום הדיור הציבורי. באם לא תכובדנה דרישותיו, ישקול פיזור הצוות והבאת הממצאים לשר הבינוי והשיכון שיגישם כהצעת מחליטים נפרדת, או המשך עבודת הצוות ללא נוכחות נציג אוצר.

technion-box

במסגרת החלטת ממשלה 4078 מיום 29 ביולי 2018 שעניינה תכנית חירום לאומית לדיור הציבורי, הוקם צוות בין משרדי שימליץ לממשלה על תכנית פעולה ממשלתית להגדלת מלאי הדיור הציבורי הכולל את הממונה על התקציבים באוצר או סגנו.

נוכח לוחות הזמנים הצפופים של הצוות, ועל מנת שלא לעכב את עבודתו, אישר רזניק את בקשתם של סגן הממונה על התקציבים, מר אריאל יוצר, וסגן החשכ"ל מר ויקטור וויס להסמיך את מר יובל טלר ומר ארבל אלטשולר,  להיות נציגי האוצר בדיונים.

במכתבו כותב רזניק: "במהלך הדיונים שכבר התקיימו, לא היה ניתן להתעלם מהתייחסותם המזלזלת של נציגי משרד האוצר לבעיית הדיור הציבורי ולצורך הדחוף בהגעה לפתרונות מוסכמים עבורה.

לאורך הדיונים נראה כי נציגי האוצר  מחפשים כל דרך לפסול את שלל ההצעות והפתרונות המוצעים על ידי חברי הצוות, במסגרת כלל הפעולות המצוינות בהחלטה".

עוד מוסיף רזניק, "יחסם המזלזל של נציגי האוצר בדיונים, מציירים תמונה עגומה ביותר של מדיניות אטומה ועיוורת למצוקת החלש במסדרונות משרד האוצר".

תכנית "לגור בכבוד" ביוזמת השר גלנט, הינה תכנית אסטרטגית ארוכת  טווח להצלת הדיור הציבורי בישראל, לאחר שנים של הזנחה. לפי התכנית, אשר עיקריה אושרו בהחלטת ממשלה ביולי האחרון,  יתווספו כ-7,200 דירות לדיור הציבורי בכל שנה בעשר השנים הקרובות. עוד מטפלת התכנית בהכנסת קבוצות מוחלשות נוספות למעגל הזכאות, סיוע ריאלי למשפחות חד הוריות, טיפול בתחזוקה ועוד. צוות ההיגוי האמור הוסמך בהחלטת ממשלה בחודש יולי האחרון לפעול להגשת מסקנות אופרטיביות ליישום ההחלטה תוך 60 יום.

side
inner

כתיבת תגובה