מכירות הקבלנים בירידה של 9%, מחיר למשתכן מזנקת במכירות

מסקירת הנדל"ן של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר עולה כי נמשכה מגמת בריחת המשקיעים משוק הנדל"ן | מכירות הקבלנים בחודש ינואר הסתכמו ב-4.4 אלף דירות, גידול של 27% מול ינואר אשתקד, אך הגידול התמקד ב'מחיר למשתכן' שמכירותיה זינקו ב-148% | בשוק החופשי לא נרשם שינוי במכירות הקבלנים מול ינואר אשתקד אך בהשוואה לחודש הקודם ירדו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-9%

בנייה של דירות חדשות | צילום ארכיון: ביזנעס

בחודש ינואר נרכשו 11.6 אלף דירות, בדומה לרמה שנרשמה בחודש דצמבר האחרון. בניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד סך העסקאות בשוק החופשי על 10.1 אלף דירות, עליה מתונה של 2% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. גידול חד במכירות "מחיר למשתכן" בהשוואה לינואר אשתקד הביא לגידול של 11% בסך העסקאות.

רכישות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו ב-1.5 אלף דירות בלבד, ירידה חדה של 32% בהשוואה לינואר אשתקד. בהשוואה לרמת השפל ברכישות המשקיעים בחודש הקודם גדלו רכישות  אלו בשיעור של 23%, אולם במונחים כמותיים מדובר בגידול של פחות מ-300 דירות ברמה הארצית. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 13%, נמוך בשמונה נקודות אחוז בהשוואה לינואר אשתקד וגבוה בשלוש נקודות אחוז בהשוואה לרמת השפל שנרשמה בדצמבר האחרון.

ניתוח עוצמת הירידה ברכישות המשקיעים בחודשיים הראשונים לאחר העלאת מס הרכישה (דצמבר 2021 –ינואר 2022) מצביע על עוצמה דומה לזו שנרשמה בהעלאת המס הקודמת ביוני 2015, ובחלקו אף מצביע על ירידה חזקה יותר ברכישות אלו.

לעומת זאת מכירות המשקיעים בחודש ינואר הוסיפו לשמור על רמה גבוהה יחסית, של כ-2.5 אלף דירות, גידול של 13% בהשוואה לינואר אשתקד וגידול של 9% בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות הקבלנים בחודש ינואר הסתכמו ב-4.4 אלף דירות, גידול של 27% בהשוואה לינואר אשתקד, אולם גידול זה מתרכז אך ורק במכירות במסגרת "מחיר למשתכן", שזינקו ב-148%. כך, מכירות הקבלנים בשוק החופשי בלבד הסתכמו בחודש ינואר ב-2.8 אלף דירות, ללא שינוי לעומת ינואר אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם ירדו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-9%.

ניתוח משך הזמן לקבלת הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי מצביע על גידול ניכר בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר", זאת מאז אוגוסט אשתקד. נתונים אלו יש בהם כדי להסביר כיצד חרף הגידול החריג במכירות הקבלנים בשנת 2021 מלאי הדירות שנותרו למכירה בידי הקבלנים נותר ללא שינוי משמעותי. יתכן, בין היתר, כי ממצא זה משקף העדפה של הקבלנים למכירות "פריסייל", תוך "שמירת" הדירות שהוחל בבנייתן לתקופות בהן רמת הביקושים תהיה אולי נמוכה יותר.

רכישות "דירה ראשונה" בחודש ינואר הסתכמו ב-5.7 אלף דירות, גידול של 32% בהשוואה לינואר אשתקד, אולם מחצית מגידול זה מוסבר ברכישות במסגרת "מחיר למשתכן". המחיר הממוצע לדירה שרכשו הזוגות הצעירים בשוק החופשי עמד על 1.7 מלש"ח, אולם זאת תוך שונות גבוהה בין האזורי המרכז לפריפריה. באזורי נתניה וירושלים נטו הזוגות הצעירים לרכוש דירות יקרות משמעותית בהשוואה לינואר אשתקד, ואילו באזורי המרכז והשפלה היו השינויים במחיר מתונים יחסית.

כתיבת תגובה