מכירת בז"ן: האם זנדברג תשפיע, ומה ייוודע לרוכשי האג"ח?

בעקבות הדיווח לבורסה של בז"ן כי תפעל על פי החלטת הממשלה ותקדם אותה – איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה בדרישה לפרסם לרוכשים הפוטנציאליים של אג"ח בז"ן את המשמעויות המלאות של ההשקעה | מוקדם יותר פנתה זנדברג לראש הממשלה בדרישה לבלום את מכירת בז"ן

חיפה | צילום ארכיון: חן לאופלד, פלאש90

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג שיגרה הבוקר מכתב לראש הממשלה המבקש ממנו להימנע מחתימה על העברת השליטה למפעלים הפטרוכימיים בחיפה או לחלופין להתנות את האישור בפינוי התעשייה הפטרוכימית בתוך עשור על פי צו.

במכתב נכתב: "מכירת מניות החברה לישראל בע"מ למפעלים הפטרוכימיים, אשר בבסיס עיסוקה תחום הדלקים הפוסיליים, מעלה חשש ממשי לכלל החזון העומד בבסיס החלטת הממשלה והתחייבותה של הממשלה בפני תושבי האזור כולו לשינוי מהפכני במטרופולין חיפה. התעשייה הפטרוכימית כיום היא כאבן ריחיים על מטרופולין חיפה וחוסמת אפשרויות להגדלת היצע ואיכות הדיור, לשיפור התחבורה ולקידום הכלכלה".

עוד נכתב: "עצם מכירת השליטה בבז"ן למפעלים פטרוכימיים, חברה שעיסוקה בדלקים, מעלה חששות כבדים באשר לעתיד הפעילות במקום בטווח הבינוני והארוך. המשך פעילות התעשייה המזהמת, לא כל שכן התפתחות והתרחבות העיסוק בתחומים אלה, ישאיר את עומס הפליטות לאוויר כפי שהוא היום (עם הפחתות קטנות יחסית), יותיר בעינן הגבלות פיתוח בשל הסיכונים שאינם מאפשרים פיתוח האזור סביב המתחם, לאור מדיניות מרחקי ההפרדה, עם סיכון להתרחשות תקלות ואירועי חומרים מסוכנים בלב האוכלוסייה".

במכתב השרה מסכמת ואומרת כי: "לאור האמור, אבקש שתימנע מהחתימה על היתר השליטה והעברת השליטה למפעלים הפטרוכימיים, ולחלופין, שאישורך יותנה בהבטחת פינוי התעשייה הפטרוכימית בתוך עשור במסגרת הצו. זו נדרשת על מנת להבטיח כי כל פעולות הממשלה מדברות בקול אחד והוא – קולו של דור העתיד שדורש מאיתנו להציב חזון ולממש אותו באומץ".

במקביל, איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה פרסם על הישג, מבחינתו, במאבק לפינוי בז"ן בהתאם להחלטת הממשלה 1231 מיום 6.3.22. בעלי השליטה בחברת הפטרוכימיים המבקשים לרכוש את מניות בז"ן התחייבו בדיווח מיידי לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך לפעול ע"פ ההחלטה ולקדם אותה.

במכתב שהוציא הערב האיגוד וחתום ע"י יו"ר האיגוד עו"ד שרית גולן ומנכלי"ת האיגוד ד"ר ליהי שחר ברמן מציינות השתיים, כי למרות שביעות הרצון מההצהרה יש עוד פערים רבים בין ההצהרות והמציאות.

במכתב מציינות עו"ד גולן וד"ר שחר ברמן כי בהתאם לדיווח שהועבר לרשות ניירות הערך ולבורסה  עולה כי ההתחייבות נוגעת אך ורק לבעלי השליטה הנוכחיים בחברה וכי אין כל התחייבות מטעם המשקיעים החדשים ביחס להחלטת הממשלה לפינוי המתחם,  לכן היות ויכנסו משקיעים חדשים הרי שהאיגוד דורש כי ההתחייבות שדווחה לבורסה תחול גם על המשקיעים החדשים.

 

כמו כן דורשות עו"ד גולן וד"ר ברמן במכתבן כי תתקיים  שקיפות מירבית כלפי רוכשים פוטנציאלים של האג"ח, כמו גם לבעלי האג"ח הנוכחיים, וכי נושא קידום האסטרטגיה של פינוי המפרץ מתעשיה מזוהמת ושיפור איכות החיים של תושבי המפרץ  ישוקפו בצורה ברורה ומפורשת כבר בשלבים המקדימים בטרם ההנפקה.

לסיום מציינות כותבות המכתב כי ניכר קפאון בהקמה של מתקני יצור ובהליכי ההתחדשות התעשייתית במתחם וזאת ב-4 השנים האחרונות.

בתוך כך, הלכה למעשה, וועדות התכנון לא מאשרות בקשות לקידום תכניות להקמה או לשדרוג מתקני ייצור במפעלי קבוצת בז"ן. זאת, על רקע החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום 10.05.2022 לקידום תכנית מתאר ארצית (תמ"א 75) להבראת מפרץ חיפה.

כתיבת תגובה