מכרזים: דיור להשכרה באור יהודה, מחיר מופחת בנהריה

עוד מכרז לדיור ארוך טווח יוצא לדרך: הפעם, באור יהודה • רשות מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית דירה להשכיר מפרסמות מכרז להקמת מתחם מגורים להשכרה הכולל 159 יח"ד באור יהודה • מחיר מופחת מגיע לנהריה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז במסגרת "דיור במחיר מופחת" להקמת 350 יח"ד, מתוכם 175 יח"ד במחיר מופחת, במתחם האצטדיון בנהריה

מתחם דירה להשכיר באור יהודה | הדמיה: בר אוריין אדריכלים

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ודירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, פרסמו הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 159 יח"ד לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך למשך 20 שנה, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר פארק איילון" באור יהודה. (תא/93/2021)

המכרז הינו חלק מתוכנית מועדפת לדיור תמל/1046 המתפרסת על שטח של כ- 1,670 דונם, המהווה כרבע משטחה הנוכחי של העיר אור יהודה.

גובלים בתכנית: שכונת רמת פנקס ודרך 461 מצפון, נחל איילון מדרום, הדופן העירונית הבנויה של אור יהודה, ממזרח ומצפון והשטח המוצע לבניה ממערב מתוקף תכנית מס' מאא/ 551 "מתחם בזק (סקיה) – צומת מסובים".

מחיר המינימום לקרקע במכרז  הינו 14,273,259 שקלים (לא כולל מע"מ) והוצאות הפיתוח הנן בסך של  14,679,128 שקלים.

מכרז ההשכרה מהווה המשך ישיר לשיווקי רמ"י בתכנית זו, שמטרתה  קביעת אופי ומאפייני פיתוח העיר בצדה הדרום מערבי, באמצעות פיתוח שלושה עוגנים מרכזיים, הכוללים שכונת מגורים, פארק תעסוקה ופארק נחל, המשלימים זה את זה, מעצימים את המרקם העירוני, מחזקים את אור יהודה במרחב המטרופוליני, ומשלבים בין העיר לבין פארק נחל איילון.

כמו כן, תכנית זו מוסיפה שימושים עירוניים חדשים ומשלימים במערב ובדרום תחום שיפוט העיר אור יהודה (מדרום לדרך 461), בהם: מגורים (1,876 יח"ד ו- 590 יח"ד לדיור מיוחד), שטחי מסחר, תעסוקה, שרותי ציבור, טיילת, פארק נחל ושטחים פתוחים.

הפיתוח מוצע בפריסה המשלימה ומאחדת בין חלקי המרקם הבנוי הקיים ויוצרת שלד ירוק הקושר בין חלקי העיר השונים לבין פארק נחל חדש רחב היקף, על הגדה הצפונית של נחל איילון.

דירה להשכיר באור יהודה | הדמיה: בר אוריין אדריכלים

רמ"י ודירה להשכיר מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 159 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ו-50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור להשכרה כדירות מגורים, והכל כמפורט בחוברת המכרז על נספחיה.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המועד האחרון להגשת הצעות הוא 31.5.2021 בשעה 12:00 בצהריים.  

ברוכים הבאים לאצטדיון

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה, לבניית 350 יח"ד ב- 2 מתחמים, כשאחד מתפרס על שטח של 5,702 מ"ר והשני מתפרס על 6,509 מ"ר, בבניה רוויה ומסחר. במסגרת המכרז ישווקו 175 יח"ד במחיר מופחת ו- 175 יח"ד בשוק החופשי  (חי/105/2021)

נהריה | צילום: דוברות רמ"י

המכרז הינו חלק מתוכנית תמ"ל 1013, המתפרסת על שטח של 186 דונם וממוקמת בין דרך מס' 4 ובין מסילת הברזל הישנה לראש הנקרה הנכללת בחלקה בתחום התכנית, דרומית לשכונת מסריק.

במסגרת התוכנית בנייני המגורים הינם בקרבת דרך מס' 4 ותוכננו כרבי קומות בני 16-22 קומות ויתרת הבניינים כבניה מרקמית בגובה של כ-6 קומות. כמו כן בחלק הצפוני של התכנית בצומת עם דרך מס' 89 מתוכנן אזור מסחר ותעסוקה ובדרומה מוקד מסחרי קטן משולב עם מגורים.

התוכנית מציעה שטחים הירוקים פרוסים מצפון לדרום וכן, כוללים שבילים ירוקים מכיוון מזרח למערב, המחברים את הטיילת אשר לאורך המסילה הישנה ומאפשרים גם חיבורים לעיר הקיימת לכיוון מערב.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת. מציע שיבחר להגיש הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי (ללא מע"מ) בסכום השווה למחיר המינימום שיפורסם בחוברת המכרז, יידרש להוסיף בהצעתו רכיב של תוספת מוצעת לתשלום התמורה המופחתת עבור הקרקע.

התמורה המופחתת עבור הקרקע הינה בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 12/04/2021. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה. התמורה המופחתת עבור הקרקע, המחיר המקסימלי והמחיר המינימלי למ"ר דירתי, וגובה הערבות לקיום ההצעה יפורסמו בחוברת המכרז.

המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 24/05/2021  עד השעה 12:00 בצהרים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

2 תגובות ל: "מכרזים: דיור להשכרה באור יהודה, מחיר מופחת בנהריה"

 1. מעניין…

 2. תוכניות המון ודיור אין.
  הפסיקו לאחז את עיני הציבור.
  אם אכן יצא מזה משהו זה יתבצע אוליי בעוד 10 שנים.
  האכלוס בעוד 15 שנה.
  מושחתים נמאסתם.
  כל האשמה נופלת על רמי שאינה מוזילה את האדמות
  ואינה מורידה את כל מסכי הבירוקרטיה והשחיתות המנהלית.

כתיבת תגובה