מכרזים חדשים באיו"ש: 747 יח"ד בביתר עילית, 64 באפרת

צעד משמעותי בפתרון מצוקת הדיור החרדי: 727 יח"ד פורסמו במכרז בביתר עילית, לצד 20 יח"ד נוספות | בצמוד פורסם מכרז ייעודי עבור בוחרי סמוטריץ': באפרת פורסם מכרז ל-83 יח"ד | חלק ניכר מהדירות יהיה במחיר מטרה | עוד כ-1,800 יח"ד שאושרו במת"ע בתקופה האחרונה, ממתינות לאישור שר הביטחון, ורק אז יוכלו במשרד השיכון להוציאן לשיווק

בנייה בביתר עילית | ארכיון ביזנעס

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון פרסמו באתר המכרזים של רמ"י שלשה מכרזים, שניים בביתר עילית, המכילים יחד 747 יח"ד, חלקם הנכבד ב'מחיר מטרה', ומכרז של 83 יח"ד שחלקן במחיר מטרה, באפרת.

אישור תכניות לתוקף באיו"ש, זקוק לאישור מועצת התכנון העליונה (מת"ע) – והאישור המדיני הזה אכן ניתן לפני כשנה למכרז זה, הכולל 727 יח"ד. במקביל לפני כחודש, אושרו במת"ע תכניות נוספות שטרם יצאו לשיווק. שתיים מהן (רה תכנון של 405 יח"ד ותכנית נוספת של 1,061 יח"ד), אושרו, ואחת נוספת (שבה 561 יח"ד), בהליך אישור במת"ע. לא נותר אלא לקוות שבשיתוף פעולה בין שר השיכון לשר הביטחון, שיווק התכניות החדשות שכוללות כ-1,800 יח"ד נוספות, יפורסמו אף הן לשיווק בקרוב.

את שורת המכרזים פתח המכרז החדש להגשת הצעות לזכויות חכירה לבניית 20 יח"ד במתחם אחד בבנייה צמודת קרקע בביתר עילית, מורדות א'2 ל"צביון חרדי". החכירה הינה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, כאשר מחיר המינימום וגובה ערבות לקיום ההצעה יפורסמו בחוברת המכרז שטרם פורסמה.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד, חוברת המכרז תפורסם רק ב-8 לחודש מאי 2023, ותיבת ההצעות תיסגר ב-3/7/2023.

הבשורה הגדולה יותר היא על מכרז "דיור במחיר מטרה" בביתר עילית, אף הוא בזכויות חכירה ל-98 שנה ואופציה ל-98 שנה נוספות, לבניית 727 יח"ד ב- 10 מתחמים בבניה רוויה בביתר עילית, מורדות א'2 ל"צביון חרדי".

הזוכים ישלמו בנוסף לסכום שיציעו במכרז, הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד. חוברת המכרז תפורסם רק ב-8 לחודש מאי 2023, ותיבת ההצעות תיסגר ב-12/6/2023.

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף: ״פרסום המכרזים היום הינו המשך קיום הבטחת הבחירות: יצירת פתרונות דיור והאצת קצב הבניה ברחבי הארץ. אני מודה לכל הגורמים במשרד שסייעו להגיע לרגע החשוב הזה ומזמין את הקבלנים והיזמים לגשת למכרז ולקחת חלק בבניית הארץ.״

מכרז נוסף לדירות במחיר מטרה פורסם כאמור באפרת, ויוצעו בו לזוכים, בניית 83 יח"ד בבנייה רוויה. החוברת למכרז זה תפורסם ב- 08/05/2023, והמועד האחרון להגשת הצעות יהיה ב- 12/06/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

כתיבת תגובה