מכרזים: 43 יח"ד בערד, 10 בפ"ת, 2 בנוה ים ומתחם תעשיה

פורסמו שמות הזוכים במכרזים למתחמי בנייה עצמית בנוה ים – שם התמודדו כ-150 מציעים, עוז הדרום זכתה בבניית שני מתחמים לבנייה נמוכה של 43 יח"ד בערד, ואילו ברמת ורבר בפתח תקווה ייבנו 10 יח"ד • יש תעשייה בדרום: הוכרז זוכה במתחם תעשייה באבשלום שבשטחי המועצה האזורית אשכול

ערד | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "ניר פנחס ברעם, נועה ברעם" ו-"לירון קדשאי, יואב קדשאי" כזוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה בשני מגרשים לבנייה עצמית לבניית 2 יח"ד בנוה ים.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל:

1,648,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח על סך 587,928 ש"ח;

ו-1,768,766 שקלים ועוד הוצאות פיתוח על סך 571,240 ש"ח (כולל מע"מ).

למכרז התקבלו 79 הצעות דיגיטליות ו-69 הצעות פיזיות.

מתחםשטח במ"ר בערךמס' יח"דהוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"ממחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
260A3251587,928446,84398,0001,648,000ניר פנחס ברעם, נועה ברעם
285A3031571,240445,33598,0001,768,766לירון קדשאי, יואב קדשאי

מרחב מרכז

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'דר-יה אור חברה לבניה בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לשני מגרשים לבנייה רוויה (סה"כ 10 יח"ד) בשכונת רמת ורבר שבפתח תקווה.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 5,244,448 שקלים (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח) לכל אחד מהמגרשים. למכרז התקבלו 53 הצעות דיגיטליות ו-51 הצעות פיזיות.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"דמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
30454251,304,107409,0005,244,448דר-יה אור חברה לבניה בע"מ
30554251,304,107409,0005,244,448דר-יה אור חברה לבניה בע"מ

ערד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'עוז הדרום בינוי נדל"ן ואחזקות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לשני מתחמים לבנייה נמוכה (סה"כ 43 יח"ד) ברובע 12 שבערד.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל:

420,000 שקלים (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח) למתחם 1;

380,000 שקלים (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח) למתחם 2.

למכרז התקבלו 2 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"ממחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)סכום זכיהשם זוכה
18,391245,079,655166,005420,000עוז הדרום בינוי נדל"ן ואחזקות בעמ
27,158194,282,79496,100380,000עוז הדרום בינוי נדל"ן ואחזקות בעמ

תעשייה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "רמי רחמים גלם" כזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה במגרש בשטח של כ-2,862 מ"ר לתעשיה באזור התעשיה אבשלום שבמועצה האזורית אשכול.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 260,260 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח על סך 582,248 (כולל מע"מ).  למכרז התקבלו 10 הצעות דיגיטליות ו-9 הצעות פיזיות.

מתחםשטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מסכום זכיהשם זוכה
352,862582,248260,260רמי רחמים גלם

כתיבת תגובה