מכרז חדש ברובע הכניסה לירושלים, שיווק חוזר למע"ר בחריש

רמ"י מפרסמת מכרז מקוון ללמעלה מ-5,000 מ"ר כחלק ממתחם C ברובע הכניסה לירושלים | המתחם המדובר כולל כ-219 דונם, ומאושר בו מגדל בן 40 קומות ומבנה נוסף בן 8 קומות | עוד יהיו בו שטחי תעסוקה בשטח של כ-20 אלף מ"ר, מגורים תומכי תעסוקה של כ-10 אלף מ"ר, מלונאות כ-40 אלף מ"ר, שטחי תרבות ופנאי כ-4,000 מ"ר ומשרדים עירוניים בשטח של כאלף מ"ר | אחרי השיווק הכושל, רמ"י יוצאת לשיווק חוזר למגרשים במע"ר בחריש

רובע הכניסה לירושלים | הדמיה: עדן - החברה לפיתוח כלכלי בירושלים

רמ"י מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה במתחם C ברובע הכניסה לעיר ירושלים.

מתחם מיועד לשימושי מסחר, תעסוקה, מלונאות ותיירות, דיור תומך תעסוקה, שימושי תרבות ופנאי בעלי אופי ציבורי, שימוש ציבורי, מרחב פתוח לציבור וחניון תת קרקעי. מכרז מספר: ים/145/2023

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף: "פניה של ירושלים משתנות ומתחדשות כיאה לבירת ישראל, פלטרין של מלך. המכרז החדש תורם תרומה חשובה לחזות המרשימה של רובע הכניסה לעיר, אך לא פחות מכך הוא מחזק את העסקים, יוצר מקומות עבודה ומתאים את ירושלים לעידן החדש שלה כבירה עולמית".

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "רובע הכניסה לירושלים יהווה מנוף עיקרי לעיר, יספק כ-60,000 מקומות עבודה חדשים, יעניק כניסה מרשימה לבירת ישראל ויצעיד אותה לעידן חדש".

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "הצלחת מכרזי השיווק למתחמים הקודמים ברובע הכניסה לעיר, מעידה על כך שהיזמים מאמינים בעיר ירושלים וברובע העסקים החדש של העיר, הקורם עור וגידים. זהו צעד נוסף להפיכתה של העיר ירושלים לבירת ההייטק של ישראל".

שיווק חוזר למסחר ומשרדים בחריש

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה בשלשה מתחמים למסחר ו/או משרדים בחריש. מספר מכרז: חי/146/2023

מתחםמגרשים גושחלקה/ ח"ח מחלקה שטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח למשב"ש בש"ח כולל מע"מ
44874301, 302A, 302B899352, 129,97830,941,966
44875303A, 303B8993538,03029,367,877
70195305, 306899314, 138,97425,374,825

מדובר על שיווק חוזר של מגרשים שהם חלק מתוכנית חריש/1ד ליצירת מרכז עירוני ראשי (מע"ר) בחריש  המתפרשת על שטח של כ-359 דונם.

התוכנית במסגרתה שווקו המכרזים כוללת אף כ-664 יח"ד לצד  שטחי מסחר, תעסוקה ותחבורה (כ- 17 דונם, ) תיירות ונופש (כ-3 דונם,) תעשייה ומסחר (כ-62 דונם) וכ-40 דונם שטחים פתוחים לרווחת הציבור.

המועד האחרון להגשת הצעות (הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת) הינו 31/07/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

כתיבת תגובה