מכרז לפרויקט הענק באשלים: צעד נוסף לתחנת הכוח הסולארית

פורסם המכרז להקמת תחנת כוח סולארית PV3 באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית ליד היישוב אשלים | הקמת תחנת הכוח תסייע לעמוד ביעדים שהוגדרו על ידי הממשלה להיקף של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל עד לשנת 2030 | התחנה שתפיק הספק של עד 100 מגה וואט תקום בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי למימון מלא החל מהתכנון, ההקמה ועד התפעול על ידי הזכיין, ל-25 שנים

אחת מתחנות הכוח באשלים | צילום: אלבטרוס צילומי אוויר, נגב אנרגיה

ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקטי אנרגיה סולארית פרסמה היום (ה׳) את מסמכי המכרז להקמת תחנת הכח הסולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית שמיועדת לקום בקרבת היישוב אשלים בהספק של עד 100 מגה וואט. התחנה תקום בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי בשיטת ה-PPP (Public Private Partnership) למימון, תכנון, הקמה, ותפעול על ידי הזכיין שיזכה במכרז לתקופה של 25 שנים שבסופה יעביר את תחנת הכח בחזרה למדינה.

הקמת תחנת הכוח תסייע לעמוד ביעדים שהוגדרו על ידי הממשלה להיקף של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל עד לשנת 2030 ולהפחתת כמות הפליטות הכוללת של ישראל. זאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 465 מחודש אוקטובר 2020 המגדירה את הצורך בהקמת הספק ייצור נוסף מאנרגיות מתחדשות. במכרז יוכלו להתמודד תשע הקבוצות שעברו את תנאי הסף בשלב המיון המוקדם של המכרז.

הפרויקט מתווסף לשורה של פרויקטי PPP משותפים למגזר הציבורי והפרטי להקמת תחנת כח באנרגיות מתחדשות אשר קודמו על-ידי החשב הכללי בשיתוף הצוותים הבין משרדיים. הפרויקטים כוללים שתי תחנות כח תרמו-סולאריות ושתי תחנות כוח פוטו-וולטאיות אשר מספקות כבר היום למעלה מ-300 מ"ו לרשת הולכת החשמל. לאחר הקמת פרויקט PV3, צפויים חמשת הפרויקטים באזור אשלים לספק יחדיו מעל ל-400 מגה וואט של אנרגיות מתחדשות שיוזרמו לרשת החשמל, יסייעו באספקת הייצור במשק החשמל בהתאם לביקושים ויתרמו לעמידה ביעדים הלאומיים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

המכרז פורסם על ידי ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקטי אנרגיה סולארית המשותפת למשרדי האוצר, האנרגיה והתשתיות, רשות החשמל והחברה הממשלתית ענבל, בראשות מר עמית מרזאי, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי.

870/135 ליינר ארטקל

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "בדומה לשאר מדינות העולם, גם המשק הישראלי מתמודד עם אתגרי הביקוש הגובר לחשמל, לצד החתירה להפחתת פליטות ועמידה ביעדי הממשלה לאנרגיות מתחדשות. לישראל פוטנציאל גבוה לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בהיקפים משמעותיים, ועלינו למצותו בנחישות ובעקביות על-ידי קידום פרויקטים משמעותיים דוגמת פרויקט זה. אני מברך על פרסום המכרז, המהווה צעד נוסף בדרך להשגת יעדי הממשלה. נמשיך לקדם פרויקטים לאנרגיות מתחדשות בשיטת PPP יחד עם משרד האנרגיה ורשות החשמל, וכל השותפים שמסייעים בקידום פרויקטים חשובים אלו כדי להביא את מקסימום הערך עבור צרכני החשמל ומשק החשמל הישראלי".

מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, קובי בליטשטיין: "תחנת כח סולארית נוספת באשלים, תקרב את מדינת ישראל צעד נוסף לעבר מימוש יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ולהפחתת זיהום האוויר והפליטות מתחנות הכח הקונבנציונליות. בימים אלה אנחנו, במשרד האנרגיה והתשתיות, ממשיכים לפעול להסרת חסמים ופתיחת רשת החשמל כך שתתאפשר קליטה מאסיבית של אנרגיה מתחדשת בכל הארץ בטווח הזמן המיידי. התגייסות של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים לתחום האנרגיה המתחדשת, כפי שנעשה בוועדת המכרזים של פרויקט זה, היא הכרחית בכדי לחולל את השינוי המשמעותי לטובה במשק האנרגיה".

יו"ר רשות החשמל, אמיר שביט: "הקמת המתקן שצפוי לפעול מסחרית ברבעון הראשון של 2027, הינה נקודת ציון חשובה בקידום יצור החשמל מאנרגיות מתחדשות וירוקות, ומצטרפת ל-4 מיזמי האנרגיה המתחדשת באיזור אשלים שכבר פועלים מסחרית. אנו שמחים לראות את ההתעניינות של השחקנים בשוק המקומי והבינלאומי במכרז זה. רשות החשמל תמשיך לקדם הקמת מתקני יצור חשמל נקי באופן תחרותי לתועלת הציבור ומשק החשמל, ובתאם ליעדים הממשלתיים".

כתיבת תגובה