מספר החברות הציבוריות בירידה, רשות ני"ע בעודף הכנסות

מספר החברות הציבוריות בישראל הלך וקטן במהלך העשור האחרון ובשנתיים האחרונות חזר לרמתו מלפני עשור – 540 חברות | הרשות לניירות ערך בישראל נמצאת בעודף תקציבי בשנים 2021-2020 | בשנת 2020 העודף היה כ-8.3 מיליון ש"ח ובשנת 2021 העודף המשוער הוא כ-27.6 מיליון ש"ח | בשנת 2021 חל גידול ניכר בכל מדדי הפעילות בבורסה לעומת 2020, מספר החברות הציבוריות גדל ב-18.7%, שווי שוק מניות עלה ב-25.7% ושווי שוק אג"ח חברות עלה ב-7.4%

עו"ד עודד שפירר, מנכ"ל הרשות לניירות ערך | צילומסך מאתר הרשות לניע

מניתוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנעשה לרגל דיון בוועדת הכספים עלה, כי הרשות לניירות ערך בישראל נמצאת בעודף תקציבי בשנים 2021-2020, כלומר תקציב ההכנסות שלה גבוה מתקציב ההוצאות שלה. בשנת 2020 העודף היה כ-8.3 מיליון ש"ח ובשנת 2021 העודף המשוער הוא כ-27.6 מיליון ש"ח.

עוד הוצג בניתוח המרכז כי מספר החברות הציבוריות בישראל הלך וקטן במהלך העשור האחרון ובשנתיים האחרונות חזר לרמתו מלפני עשור – 540 חברות. לצד כך, שווי שוק המניות בשנת 2012 היה 628 מיליארד ש"ח ובשנת 2021 הוא היה כ-1.09 טריליון ש"ח – עליה של כ-72.8%; שווי שוק איגרות החוב של חברות בשנת 2012 היה 271 מיליארד ש"ח ובשנת 2021 הוא 391 מיליארד ש"ח – עלייה של 44.3%. בשנת 2021 חל גידול ניכר בכל מדדי הפעילות בבורסה לעומת 2020, מספר החברות הציבוריות גדל ב-18.7%, שווי שוק מניות עלה ב-25.7% ושווי שוק אג"ח חברות עלה ב-7.4%.

במהלך הדיון, אישרה ועדת הכספים את תקציב הרשות לניירות ערך. התקציב לשנת 2022 יעמוד על כ-192 מיליון ₪, כאשר ברשות ציינו כי יעניקו הנחה של 30% לתאגידים המפוקחים על גובה האגרות השנתיות, נוכח הצטברות רזרבות של 280 מיליון ₪ בשנת 2021, אותן הם מייחסים בעיקר להנפקת כ-100 תאגידים. התקציב לשנת 2022 גדול בכ-2.1% מהתקציב המאושר לשנת 2021.

ראש הרשות, ענת גואטה ציינה, כי "2022 תהייה שנה משמעותית מבחינת מאזן הכוחות מבחינה צרכנית, מכיוון שהשליטה בציבור הצרכנים הפיננסים תעבור לתחרות מול שחקניות חדשות שיכנסו לשוק וישנו את מאזן הכוחות. רבים מהצעדים שנקטנו בהם בשנים האחרונות נשאו פירות, מצביעה על כך העובדה  ש-100 חברות חדשות הנפיקו עצמן בבורסה בשנה האחרונה, זה הצריך הרבה מאוד כדי שהדבר יקרה וכן כדי שניתן יהיה לפקח על כך".

מנכ"ל הרשות, עודד שפירר הציג כי 8 מיליון ש"ח מתקציב הרשות, ממומנים מתקציב הרזרבות שלה וכי בעקבות כך, "השנה הזו אנחנו מתכוונים לתת ההנחה לתאגידים המפוקחים בגובה 30% על גובה האגרות השנתיות שהן משלמות, כי נצברו לנו רזרבות שמביאות את תיק הרזרבות לסכום שאנחנו לא צריכים – אנחנו עומדים על ממוצע של 280 מיליון ₪ בשנת 2021. העודפים נובעים מיותר הכנסות מאשר הוצאות, ובעיקר כי השנה הזו הייתה שנת גבייה יוצאת דופן, בגלל כמות יוצאת דופן של תאגידים שהונפקו בשנה הזו. נבוא עד חודש אוגוסט עם הצעה להגדלת ההנחה לגופים האלה".

יו"ר הרשות התייחסה בסקירתה גם לפיתוח של 2 תחומי פיקוח חדשים תחת הרשות – רישוי ופיקוח על נותני שירותי תשלום, וכן תחום נותני שירות מידע פיננסי שכבר אושר בחוק ההסדרים, וציינה כי "2022 תהייה שנה משמעותית מבחינת מאזן הכוחות מבחינה צרכנית, מכיוון שהשליטה בציבור הצרכנים הפיננסים תעבור לתחרות מול שחקניות חדשות שיכנסו לשוק וישנו את מאזן הכוחות".

כתיבת תגובה