מסתמן לראשונה: השכר הממוצע במרץ יעבור את ה-14 אלף לחודש

השכר הממוצע בפברואר 2024 למשרת שכיר היה 13,539 ש"ח, עלייה של 9.2% לעומת פברואר 2023 | בניכוי עליית המדד השכר עומד על 11,509 ומגלם עלייה של כ-6.5% בלבד לעומת פברואר אשתקד | עם זאת, לפי אומדני ההבזק לחודש מרץ 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים הישראלים היה 14,108 ש"ח, עלייה של 3.5% לעומת מרץ 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | צילום: משה נוי

בלמ"ס פרסמו את נתוני השכר הממוצע במשק לחודש פברואר 2024 – על פי נתונים מקוריים  – עובדים ישראלים

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,539 ש"ח, עלייה של 9.2% לעומת פברואר 2023 (12,399 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,509 ש"ח, עלייה של 6.5% לעומת פברואר 2023 (10,806 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 3.923 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת ינואר 2024 (3.903 מיליון) וירידה של 1.7% לעומת פברואר 2023 (3.991 מיליון).

אומדני הבזק לחודש מרץ 2024

אומדני הבזק מתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני הבזק לחודש מרץ 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 13,857 ש"ח, עלייה של 5.0% לעומת מרץ 2023 (13,195 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 14,108 ש"ח, עלייה של 3.5% לעומת מרץ 2023 (13,625 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש מרץ 2024 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.124 מיליון, עלייה של 1.1% לעומת פברואר 2024 (4.080 מיליון) וירידה של 4.0% לעומת מרץ 2023 (4.295 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.963 מיליון, עלייה של 1.0% לעומת פברואר 2024 (3.923 מיליון) וירידה של 1.8% לעומת מרץ 2023 (4.034 מיליון).

כתיבת תגובה