מס' התושבים בירושלים מעל מיליון: מאלו ערים מהגרים אליה?

בני ברק, בית שמש ותל אביב-יפו הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר | בסוף שנת 2023, מעל 60% מתושבי ירושלים היו יהודים ואחרים, ו-39.5% ערבים | כ-29.2% מכלל תושבי העיר היו חרדים | בירושלים בבתי הספר בחינוך העברי כ-86.7 אלף תלמידים, מהם כ-59.7 אלף תלמידים בחינוך חרדי

הקו הכחול בירושלים | מקור הדמיה: תכנית אב לתחבורה, ירושלים

ירושלים, בירת ישראל היא העיר הגדולה במדינה, וביום ירושלים מספר התושבים בה עבר את המיליון, כך מפרסמת הלמ"ס בנתונים שרוכזו היום, לרגל יום ירושלים.

בסוף שנת 2023, 60.5% מתושבי ירושלים היו יהודים ואחרים, ו-39.5% ערבים. כ-29.2% מכלל תושבי העיר היו חרדים, כמחצית מהיהודים והאחרים בעיר.

במהלך שנת 2023, גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-13,400 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-20,500 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-4,000 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 11,100 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי (מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל ירושלים).

בני ברק, בית שמש ותל אביב-יפו הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בירושלים עמד על 3.68 ילדים לאישה, גבוה מהשיעור הארצי (2.89). בקרב יהודיות ואחרות היה השיעור 4.30 (בהשוואה ל-2.90 בשיעור הארצי) ואילו בקרב ערביות 2.81 (בהשוואה ל-2.75 בשיעור הארצי).

גיל האם הממוצע בלידה ראשונה בירושלים נמוך בכ-3 שנים מהממוצע הארצי – 24.9 לעומת 27.8, בהתאמה.

משק בית ירושלמי מונה 80 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.19 נפשות.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2023 היה 52.2%, לעומת 63.5% בממוצע הארצי.

9% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם.

60% מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה גרים בעיר מאז לידתם, לעומת33% בממוצע הארצי.

91% מהירושלמים בני 20 ומעלה מרוצים מחייהם (בדומה לשיעור הארצי – 90%): 93% מהיהודים ו-86% מהערבים.

87% מתושבי ירושלים המועסקים מרוצים מעבודתם (89% בכלל האוכלוסייה).

87% מתושבי ירושלים משתמשים באינטרנט.

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022/23) למדו בבתי הספר היסודיים בחינוך העברי בירושלים כ-86.7 אלף תלמידים, מהם כ-59.7 אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ-14.9 אלף בפיקוח הממלכתי-דתי וכ-12.0 אלף בחינוך הממלכתי.

כמחצית (47.5%) מהסטודנטים שלמדו בתשפ"ג (2022/23) במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה), היו תושבי ירושלים.

בשנת 2022, 110.7 אלף תושבי ירושלים היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, ושיעורם בקרב כלל אוכלוסיית תושבי ירושלים עמד על 113.7 ל-1,000 נפש (נמוך מעט משיעור הרשומים בקרב כלל אוכלוסיית ישראל – 118.2 ל-1,000 נפש).

בשנת 2021, כ-2.0 אלף מתושבי ירושלים עמדו לדין במשפטים פליליים. מתוכם כ-1.7 אלף הורשעו בדין (85.3%). שיעור המורשעים בדין בקרב תושבי ירושלים בני 12 ומעלה עמד על 2.3 ל-1,000 נפש (נמוך מהשיעור בקרב כלל תושבי ישראל – 7 ל-1,000 נפש).

6% מבני 20 ומעלה בירושלים מרגישים בטוחים ללכת לבד בשעות החשכה, בדומה לממוצע הארצי (73.9%).

בשנת 2023 ירושלים הובילה במספר הדירות שעבורן הופקו היתרי בנייה – כ-7,800 דירות, כ-7% מכלל הדירות בהיתרי הבנייה שהונפקו בישראל.

ירושלים הובילה בשנת 2023 גם במספר הדירות שהחלה בנייתן, כ-9.3% מכלל התחלות הבנייה בישראל. בשנת 2023 החלה בנייתן של 5,780 דירות בירושלים, עלייה של 14.8% לעומת שנת 2022. לשם השוואה, בכלל הארץ הייתה ירידה של 8.9%.

נכון לחודש פברואר 2023 מספר הדירות למגורים בירושלים עמד על 243,150, כ-8.4% מכלל הדירות למגורים בישראל.

7% מהמבנים בירושלים הם בני 2-1 דירות, 26.0% מהמבנים בירושלים הם בני 5-3 דירות, 42.4% מהמבנים הם בני 30-6 דירות, 3.9% מהמבנים הם בני 40-31 דירות ו-2.1% מהמבנים הם בני 41 דירות ויותר.

בירושלים היחס בין גודל האוכלוסייה לכמות הדירות הוא 4.0 נפשות לדירה, לעומת 3.3 בממוצע הארצי.

0% מהפסולת נשלחו למִחזור – באמצעות הפרדת הפסולת במתקני המחזור הפזורים בעיר ובאמצעות תחנת המעבר לטיפול בפסולת הנמצאת בעטרות (כ-239,963 טונות). אחוז המִחזור בירושלים גבוה מהממוצע הארצי (24.3%). בהשוואה ל-18 הערים הגדולות (שבהן 100 אלף תושבים ויותר), ירושלים נמצאת במקום הראשון בשיעור המִחזור.

תושבי ירושלים צרכו בשנת 2022 כ-67.9 מ"ק מים לנפש, פחות מהממוצע הארצי העומד על כ-79.6 מ"ק לנפש.

ב-2023 נחקרו על ידי משטרת ישראל 765 תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד מורחב) שאירעו בירושלים (ירידה של כ-3.3% לעומת 2022, ירידה של 15.1% בכל הארץ). בתאונות אלו נפגעו 1,193 אנשים (ירידה של כ-7.9% לעומת 2022, ירידה של 13.9% בכלל הארץ).

בשנת 2023 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים ברחבי הארץ 1,487 תושבי ירושלים, עלייה של כ-1% לעומת שנת 2022. כ-63% מהם נפגעו בתוך ירושלים, כ-31% – בדרכים לא עירוניות, כ-1% – בתל אביב-יפו, והיתר נפגעו ביישובים אחרים.

כתיבת תגובה