מעל 450 אלף קנס ל'שברון' – נובל אנרג'י על פליטת גזים

מזהמים ומשלמים: המשרד להגנת הסביבה ממשיך במדיניות פיקוח ואכיפה נוקשים מול חברות מזהמות המסכנות את בריאות הציבור | הטיל עיצום כספי בסך 457 אלף שקל על חברת שברון, בגין פליטת גזים מאסדת לוויתן בניגוד לתנאי היתר הפליטה

עגורן ימי | צילום אילוסטרציה (ארכיון): נובל אנרג'י

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 457,100 שקל על חברת שברון מדיטרניאן (נובל אנרג'י), בגין אי עמידה בתנאי הפעלת הלפידים ותקלה בחיווי זיהוי תקינות להבת הלפיד באסדת לוויתן, בהתאם לסעיף 52 בחוק אוויר נקי.

ב-17 לאוקטובר 2020, בעקבות שריפה במטבח האסדה, התרחש אירוע הדממת חירום. בעקבות הדממת החירום הוזרמו גזים ללפידי האסדה אך לא נשרפו בשל אי קיום להבת פיילוט לשריפתם – בניגוד לתנאי היתר הפליטה של האסדה. בנוסף, התקיימה הפרה נוספת הנוגעת לחיווי זיהוי תקינות להבת הלפיד.

מתוך צפייה בתמונות ובנתונים התפעוליים של הלפידים המועברים למשרד להגנת הסביבה באופן שוטף, ניתן היה לראות כי הגזים אשר נותבו ללפידים בעקבות האירוע לא הוצתו ולא נשרפו, ועל כן נפלטו לאטמוספירה ללא טיפול. גם מצפייה בקטע הצילום של הלפיד בשעת האירוע, המשודר מהאסדה למשרד בצורה רציפה, ניתן לראות כי במועד הרלוונטי הלפיד היה כבוי ולכן לא בוצעה בו פעולה כלשהי של הצתה או שריפה.

בעקבות האירוע, העבירה החברה דוח תחקיר אודות האירוע למשרד להגנת הסביבה, בהתאם לדרישה הקבועה בהיתר הפליטה. מהתחקיר עולה, כי בעקבות אירוע החירום, נשלח אות שגוי שגרם להפסקת הזרמת החשמל ללוח הבקרה של הפיילוטים, אשר מטרתם להצית גז המנותב ללפידים. בעקבות כך, כל חמשת הפיילוטים היו כבויים בזמן התקלה שבעקבותיה נותב הגז ללפידים. כפועל יוצא מכך, נפלטו הגזים לאוויר ללא טיפול ראוי.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול לשמירה על בריאות הציבור והסביבה, תוך פיקוח ואכיפה נוקשים מול חברות מזהמות המסכנות את בריאות הציבור.

תמר זנדברג, השר להגנת הסביבה: "מדובר באירוע חמור שבו נפלטו גזים רעילים לאוויר, בניגוד לתנאי היתר הפליטה ובניגוד לחוק. גם במקרה זה, כמו במקרים קודמים, אנחנו נוקטים בצעדי אכיפה מתבקשים מול המזהמים. המשרד ימשיך לפקח על חברות המסכנות את הסביבה והציבור, בנחישות ובהתמדה".

כתיבת תגובה