מפארק לכיש ועד גבעת שמואל: אלה הזוכים במכרזי רמ"י

'א.פ.י נתיב פיתוח' ו-'גינדי' זכו במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית כ-244 יח"ד ב-2 מתחמים לבנייה רוויה ומסחר בגבעת שמואל | 'אשדר" ו'אביסרור' זכו במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 490 יח"ד ב-2 מתחמים בבנייה רוויה ומסחר ברובע הבינלאומי, לוד |  זוכים נוספים הוכרזו במכרז לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים בייעוד מסחר ותעסוקה בפארק לכיש, אשדוד

הרובע הבינלאומי בלוד | מקור הדמיה: דוברות עיריית לוד

גבעת שמואל

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ' ו-'גינדי החזקות יזמות בע"מ' כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית כ-244 יח"ד ב-2 מתחמים לבנייה רוויה ומסחר בגבעת שמואל.

2 המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכנית תמל/2006 שעיקרה פיתוח עירוני בשלושה מתחמים לאורך רחוב הנשיא הכוללים 1,831 יח"ד, שימושי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, כיכר עירונית ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש תושבי העיר. בנוסף, הרחבה ושיפור המרחב הציבורי בתחום התכנית בדגש על תנועת ופעילות הולכי הרגל ורוכבי האופניים וקישורו לשכונות הקיימות והמתוכננות מסביב לתכנית.

הזוכה במתחם הראשון, 'א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ', תשלם לרשות מקרקעי ישראל 182,182,182 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 1,070,901 ₪ (כולל מע"מ). הזוכה במתחם השני, 'גינדי החזקות יזמות בע"מ', תשלם לרשות מקרקעי ישראל 167,855,555 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 1,070,901 ₪ (כולל מע"מ) למתחם השני. למכרז הוגשו 25 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"ד הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
103,1261221,070,90148,204,40715,134,000182,182,182א.פ.י נתיב פיתוח בע"מ
93,1001221,070,90148,206,07915,135,000167,855,555גינדי החזקות יזמות בע"מ

לוד

'אשדר חברה לבניה בערבון מוגבל' ו-'אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ' זכו במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 490 יח"ד ב-2 מתחמים בבנייה רוויה ומסחר ברובע הבינלאומי, לוד. למכרז הוגשו 10 הצעות.

התכנית משתרעת על שטח של כ-3,781 דונם וכוללת 11,000 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-22 יח"ד לדונם ומגוון טיפוסים, לרבות היצע נרחב של דירות קטנות. עוד בתכנית- דיור מיוחד, מבני ציבור, קאנטרי קלאב, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר ודרכים. הרחוב המרכזי מתוכנן כרחוב מסחרי אינטנסיבי בזכות הקרבה שלו הן למוקדי התעסוקה העירוניים והן לתחנת הרכבת. הבינוי ברובע מציע מגוון של טיפוסי מגורים בגבהים שונים, בעזרת בינוי מגוון החל מבנייה בגובה 5-7 קומות ועד לבנייה גבוהה בגובה 12-15 קומות. התכנון כולל בניה ירוקה, סביבת מגורים איכותית וידידותית הכוללת מערכת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ומערכת דרכים תומכת תחבורה ציבורית.

הזוכה 'אשדר חברה לבניה בערבון מוגבל' תשלם לרמ"י כ- 196,987,888 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ- 43,753,720 ₪ (כולל מע"מ) למתחם הראשון והזוכה 'אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ' תשלם לרמ"י כ-188,888,888 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ-48,964,896 ₪ (כולל מע"מ) עבור המתחם השני.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"ד הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
7017211,37126343,753,72064,204,95420,158,000196,987,888אשדר חברה לבניה בערבון מוגבל
7107516,76522748,964,89651,964,91316,315,000188,888,888אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ

 

 

פארק לכיש

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'גל יוזמה נדל"ן בע"מ, גל מניב יזום ופיתוח ישראל בע"מ', 'יוחננוף ובניו (1988) בע"מ'  ו-'עיוש רפאל בע"מ'  כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים בייעוד מסחר ותעסוקה בפארק לכיש, אשדוד. במכרז זה שווקו בהצלחה 3 מתחמים.

תכנית תמ"ל/1062 'קרית פארק לכיש – אשדוד' אשר מתפרשת על שטח של כ-617 דונם. המתחם מיועד להבנות במסגרת שכונה למגורים בחלק הצפוני של אשדוד בין נחל לכיש ממערב לרחוב הרצל ממזרח, הכוללת כ-3,008 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 29 יח"ד לדונם בצמוד לפארק נחל לכיש ועוד קריית ספורט, שטחי מסחר ותעסוקה, מוסדות ציבור, מרכז תחבורה ושבילים.

הזוכים ישלמו לרמ"י כ- 38,282,828 ₪, כ-40,180,180 ₪ וכ- 21,102,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ- 19,542,221 ₪, כ- 30,716,708 ₪ וכ- 16,763,034 ₪ (כולל מע"מ).

מתחםשטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)סכום זכיהשם זוכה
628547,98835,605,6874,413,500   –לא הוכרז זוכה 
628556,32319,542,2215,813,88938,282,828גל יוזמה נדל"ן בע"מ, גל מניב יזום ופיתוח ישראל בע"מ
628569,93930,716,7089,137,89840,180,180יוחננוף ובניו (1988) בע"מ
628575,42416,763,0344,985,42121,102,000עיוש רפאל בע"מ

 

כתיבת תגובה