מפתח ב'זום', כללי השלמת בנייה: כך תקבלו חזקה בדירה

לראשונה: תקנות ממשלתיות מעגנות את אופן ביצוע תהליך השלמה ומסירת דירה מקבלן • שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן חתם על תקנות חדשות הקובעות, לראשונה, מהם הקריטריונים עבור יזמים להשלמת בנייה של דירה חדשה • התקנות מתוות מהי הדרך הרצויה לפעול בעת מסירת הדירה לרוכש

מסירת מפתח | צילום אילוסטרציה: 1599686sv, שאטרסטוק

בשורה לרוכשי הדירות מקבלנים ויזמים. לאחר מקרים רבים יותר מדי של תהליך מסובך המלווה בקשיים רבים בשלב מסירת הדירה לקונה, חתם אתמול שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן על תקנות המכר החדשות, תחת הכותרת: "דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה". התקנות עוסקות בשני נושאים: השלמת בנייה ומסירתה לרוכש הדירה.

כידוע, רכישת דירה מקבלן כרוכה בתהליך ארוך המשתרע לרוב על פני שנתיים ויותר. מרגע החתימה על חוזה המכירה ועד לקבלת המפתח של הדירה המוכנה, עוברים הקבלן והרוכש ריקוד ארוך ומפותל של תשלומים, תוכניות, שינויים, בחירת חומרים ואפשרויות גמר. השלב האחרון הוא מסירת המפתח בו פעמים רבות מתפתח ויכוח המוביל למפח נפש.

במשרד הבינוי והשיכון אמרו לא עוד והביאו קריטריונים חדשים עבור יזמים להשלמת בנייה של דירה חדשה בשני היבטים: השלמת הדירה ומסירתה לרוכש.

בהיבט של השלמת דירה, קובעות התקנות שלושה קריטריונים מצטברים על מנת שניתן יהיה לקבוע גמר בנייה:

  • הרשות המקומית הנפיקה לדירה או לבניין – שהדירה היא חלק ממנו והדירה לא הוחרגה מההנפקה לבניין – אחד או יותר מאלה: תעודת גמר; אישור אכלוס.
  • המוכר חיבר את הדירה לתשתית חשמל קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מחברת החשמל או הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה.
  • המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מתאגיד המים העירוני או הרשות המקומית שבתחומם נמצאת הדירה.

שלושת הקריטריונים מעניקים לרוכש דרך לדעת באיזה מצב באמת הוא מקבל את דירתו. משרד השיכון יוצר בעצם מצב חדש בו הרוכש מקבל את מלא המידע כלפי מעמדה של דירתו ביחס לאישור הרשויות השונות.

בנוסף, בהיבט של דרך מסירת הדירה קובעות התקנות כי ישנו "דרך המלך" בכל הקשור לאירוע זה. כך למשל נקבע בתקנות, כי "המוכר ימסור את החזקה בדירה כאשר המוכר והקונה או נציגיהם נמצאים יחדיו בדירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ביניהם". כלומר, אם לא נקבע אחרת בין הצדדים, המסירה תיעשה בדירה עצמה כאשר שני הצדדים, או נציגיהם, נפגשים במעמד המסירה.

התקנות החדשות והברורות מאפשרות לצדדים שיח בנושא של מעמד מסירת הדירה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים להסכם המכר. כך לדוגמא, רוכש דירה אשר אינו מתגורר בישראל ומעוניין כי המסירה תיעשה באמצעות מערכת הזום, תוך העברת מפתחות הדירה לבא כוחו או בדואר, רשאי לבקש כי המסירה תתבצע בדרך זו.

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אמר, כי "התקנות החדשות מייצרות וודאות שלא היתה עד כה בכל הקשור לאירוע משמעותי בכל עסקה של דירה חדשה – השלמתה ומסירתה לרוכש. התקנות מקבעות פרקטיקה נהוגה בשוק אשר לא קיבלה, עד היום, התייחסות בחקיקה או תקנות. מעבר לאותה וודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך, ישנה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות, של שני הצדדים, בקשר למועד מסירת הדירה".

כתיבת תגובה