מתוך מעל 7,000 מכרזי משרות: רק 1.1% לחרדים

דו”ח הגיוון התעסוקתי והייצוג בשירות המדינה מעלה תמונת מצב עגומה: 7,031 מכרזים פורסמו בשנת 2018, רק 1.1% מהם יועדו לחרדים • הבשורה: בשנה הקרובה היעד עומד על שילוב 7% חרדים במשרדי הממשלה • בדיקה בעמקי הדו”ח מגלה: בנציבות שירות המדינה עוד לא גילו את העיתונות החרדית

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

מעליב. זאת ההגדרה היחידה שעולה מדו”ח הגיוון התעסוקתי והייצוג בשירות המדינה. 7,031 מכרזים פורסמו בשנת 2018, רק 1.1% מהם היו מיועדים לחרדים. להזכירכם, בבחירות האחרונות החרדים קיבלו 11.8% מכלל הקולות.

הבשורה. היעד לשנה הקרובה הוא שילוב 7% חרדים במשרדי הממשלה, תוך החלטה להגדיל את חשיפת קהל היעד למשרה, באמצעות פרסומה בערוצים ייעודיים לאוכלוסייה הרלוונטית כגון פנייה אישית אל עמותות ייעודיות, אל מרכזי קריירה במוסדות להשכלה גבוהה, וכן פרסום ברשתות חברתיות ובאתרי דרושים (מה עם לוחות הדרושים בעיתונות החרדית המודפסת?).

בנוסף, יבצע האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה מיפוי בכל היחידות בשירות המדינה באשר לשיעור ייצוג העובדים החרדים מתוך מצבת כוח העובדים, שכן נתונים אלו אינם קיימים בידו כיום. המיפוי יסודי וחד-פעמי ויכלול פנייה אישית ובלתי אמצעית לכל העובדים (“אין צורך לפנות לעובדים אשר אין כל ספק שאינם חרדים”).

בפניה לעובד יבקש הפונה את חתימתו על הצהרה וולונטרית בדבר היותו חרדי, תוך מתן הסבר כי נתונים אלו ייאספו לטובת בניית תכנית עבודה לגיוון, וכן כדי שניתן יהיה להקנות לעובדים אלו את הזכויות המגיעות להם, כמי שזכאים לייצוג הולם.

דוח הגיוון והייצוג מציג תמונת מצב של העסקת האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה מכוח חוק שירות המדינה. האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם הנסקרות בדו”ח הן החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים, ולמרות שגם חרדים זכאים לייצוג הולם על פי החלטת ממשלה, אין בדו”ח מידע על יעדי שילוב החרדים במשרדי הממשלה.

מאידך, עולה מתוך הדו”ח, כי החרדים בהחלט מנסים להתקבל לעבודה במשרדי הממשלה. בשנת 2018 פורסמו 6,451 מכרזים לכלל האוכלוסייה, אליהם הוגשו 132,138 מועמדויות. 9% חרדים (12,490 מועמדויות) הציעו את עצמם במכרזים אלו, אולם רק 3% התקבלו. מדובר על פער של 67% בין ייצוג המעומדים לייצוג הנבחרים.

רק לשם השוואה, לאותם מכרזים ניגשו 9.7% ערבים (13,347 מועמדויות) ואחוז הנבחרים לתפקיד מכלל האוכלוסייה הערבית עומד על מספר דומה 8.3%. פער של 15% בלבד.

מתוך כלל המכרזים 3.8% ייועדו לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם מדובר ב-580 מכרזים. 4.4% יועדו לחברה הערבית (308 מכרזים). 2.1% יועדו ליוצאי אתיופיה (84 מכרזים) 6.1% יועדו לאנשים עם מוגבלות (113 מכרזים) ורק 1.1% יועדו לחרדים מתוך כלל המכרזים (75 מכרזים).

כמה חרדים ניגשו למכרזים אלו, הדו”ח לא מגלה, אולם הוא מודה כי “ממוצע המועמדויות של חרדים במשרות מיועדות גבוה באופן שמכפיל את הממוצע של האוכלוסייה הכללית. בנוסף, במגזר זה חלה העלייה הגבוהה ביותר ביחס לשנה שעברה. כמעט פי 6”. כלומר יותר ויותר חרדים רוצים לעבוד אך נתקלים במחסומים בירוקרטיים או בדעות קדומות.

לדברי נציב שירות המדינה, פרופ’ דניאל הרשקוביץ, “מוטלת עלינו החובה לעשות הכול על מנת לגוון את שירות המדינה, כך שכלל האוכלוסיות במדינת ישראל ייקחו בו חלק. איננו עושים זאת כמחווה של רצון טוב או כסיוע חברתי למען העובדים מאוכלוסיות אלו. אנו עושים זאת על מנת ששירות המדינה יוכל ליהנות מהיתרונות של כל אוכלוסייה ומהקשר שלה עם ציבורים רחבים במדינת ישראל, וכך להיטיב את השירות לכלל האזרחים”.

כל שנותר הוא להמתין לדו”ח הבא ולראות כיצד הדברים מתרחשים בשטח והאם יותר חרדים ישולבו בשירות המדינה.

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "מתוך מעל 7,000 מכרזי משרות: רק 1.1% לחרדים"

  1. כתבה נוראה לישראליות היפה, המחדל הוא הרבה יותר גדול שהרי 1.1% שנכנסו לעבוד בשירות המדינה כוללים 50 צוערים וצוערות לשירות המדינה. מה שאומר שתכלס’ במכרזים הרגילים הצליחו לחדור את שריון הנציבות רק כ-22 חרדים!!! שזה כ0.3% בלבד מהמשרות!!!

כתיבת תגובה