שכונת הפרסה ברכסים: 4 זוכות בבניית 673 יח"ד למגזר החרדי

פורסמו שמות הזוכים במתחם הפרסה לבניית 673 יח"ד שחלקן ב'מחיר מטרה' | ארבע זוכות יבנו עבור הציבור החרדי בשכונת הפרסה שתכיל בסך הכולל, 1,800 יח"ד חדשות | כמה שילמו החברות הזוכות על הקרקע ובכמה יסתכמו עלויות הפיתוח?

מתחמי בניה, חלקן בדיור מופחת, בשכונת הפרסה ברכסים | הדמיה: עמוס ברנדייס

מכרז רמ"י ברכסים לציבור החרדי: שובל מתחמי מגורים בע"מ מקבוצת שובל זכתה במכרז רמ"י לבנית 180 יחידות דיור בישוב רכסים, לצד חברות נוספות. ההצעה של שובל תמחרה את מחיר הקרקע ב 1,050,000 כאשר הוצאות הפיתוח עומדות על 32,373,312 שקלים.

עוד זוכות במכרז זה: אפקט מגורים ונדל"ן גדליהו ואליאב זכתה גם היא במכרז ברכסים ב-49 יח"ד, 1,602,626 על הקרקע והוצאות פיתוח בעלות של 8,690,828 ש"ח; רבץ השקעות זכתה במתחם זה ברכסים ב-278 יח"ד, כאשר 'רבץ' תשלם על הקרקע סך של 3,636,360 ש', והוצאות פיתוח בעלות של 55,176,680 ש"ח; אבני דרך מתחם ברזיל זכתה אף היא במכרז ברכסים ב-166 יח"ד, ותשלם על הקרקע סך של 540,180 ש', והוצאות פיתוח של 31,034,285 ש"ח.

הישוב רכסים הינו בעל צביון חרדי ושוכן ליד צומת יגור מונה כ 14 אלף נפשות והמכרז בו זכתה שובל הוא בשכונת הפרסה בשטח של כ 15.5 דונם המיועד לבניה רוויה.

במכרז שווקו כאמור קרקעות ב-4 מתחמים לבניית 673 יח"ד למגורים; 337 יח"ד במסלול מחיר מטרה ו- 336 יח"ד בשוק החופשי. הדירות יימכרו בהנחה של כ- 30%-32% מגובה השומה ממחיר דירה בשוק החופשי. 

אומדן מחירי דירות ששווקו במסלול "מחיר מטרה":  מחיר התחלתי לדירת 96 מ"ר -1,084,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 102 מ"ר – 1,139,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 103 מ"ר – 1,147,000 ₪

עד כה שווקה רשות מקרקעי ישראל כמחצית מיחידות הדיור המתוכננות. פרסום המכרז שבו זכתה שובל היה באמצע אוקטובר 2023 וכעבור חודשיים הוכרזו הזוכות.

תכנית שכונת הפרסה ביישוב רכסים שפורסמה בשנת 2019 בשטח של כ- 884 דונם, כוללת 1890יח"ד (1800 מהן בשכונה החדשה), מרכז חדש ליישוב (מע"ר) שבו תוספת של 90 יח"ד (כעיבוי לשכונה קיימת בגבול הצפון-מערבי של המע"ר) ושטחי תעסוקה, מסחר ומבני ציבור לסוגיהם וכן, כביש כניסה חדש ליישוב.

בשטח התכנית כלולים שטח גן לאומי מוצע ושמורת טבע מאושרת. קיימת התייחסות לתכנית במסגרת תמ"א 1 הקובעת כי מרבית שטחי השמורה והיער ייגרעו לטובת הקמת השכונה.

בהיותו יישוב בעל אופי דתי חרדי מובהק, הוא מהווה מוקד משיכה לאוכלוסיה זו מכל רחבי צפון המדינה ואף יותר, מאחר שהיישוב מאפשר חיים בקהילה דתית ייחודית שאין לה חלופות הולמות באזור. ריכוז מוסדות החינוך החרדיים ברכסים מהווה כבר היום אבן שואבת לרבים.

לאור העובדה שרכסים מיצתה כבר את מרביתן המוחלטת של אפשרויות הגידול והבינוי למגורים שבתחום היישוב הקיים, התכנית נועדה ליצור שכונת מגורים המותאמת לצרכי תושביה ריכוז מגורים בצפיפות הולמת, ריבוי מבני חינוך לסוגיהם, נגישות רגלית נוחה לאוכלוסיה המאופיינת ברמת מינוע נמוכה, מבתי המגורים לגני הילדים ובתי הספר וכד'.

לדברי ישי רוט משנה למנכ"ל קבוצת שובל, "אנו מאמינים בישוב רכסים ובביקושים המתעצמים בו עקב מיקומו האסטרטגי על כביש 6. זה הפרויקט השני של קבוצת שובל בישוב רכסים כאשר במאי 2016 זכתה הקבוצה במכרז רמ"י לבניית 4 בניינים ו-124 דירות במסגרת פרויקט מחיר למשתכן אשר בנייתו הושלמה זה מכבר. כמו בכל הפרויקטים של הקבוצה, שובל היא גם היזם וגם חברת הבניה של הפרויקטים שלה. במסגרת הפרויקט שבו זכתה שובל תבננה דירות בנות 3,4,5 חדרים מותאמות לציבור החרדי אשר חלקן תהיינה במחיר מטרה".

כתיבת תגובה