מתנת בחירות לליצמן: 600 מיליון לתכניות הדיור הממשלתיות

אחרי ששרי כחול לבן בלמו את המהלך, הגיע השר ליצמן להסכמות פוליטיות ותקציב המענקים לפריפריה ולסבסוד פיתוח ליזמים הניגשים למכרזים – אושר בוועדת השרים • התקציב שאושר: 600 מיליון שקלים, שמגיעים דווקא ממש ערב הבחירות, למרות שעל כך נסובה התנגדותם של שרי כחול לבן

ישראל כ''ץ ויעקב ליצמן |צילום: פלאש 90

שרי כחול לבן התנגדו בתואנה של מהלך בחירות למרות שהיועמ"ש לממשלה אישר, שיתקו את המכרזים הממשלתיים המשמעותיים (בפריפריה. באזור המרכז אין צורך בסבסוד ממשלתי) למשך מספר חודשים – אך אתמול קצר ליצמן את פירות ההסכמה עם כחול לבן וועדת שרים אישרה תקציב לסבסוד פיתוח ומענקי רוכשים יד שניה בפריפריה בסך 600 מיליון שקלים. המשמעות: ניתן לשוב ולשווק דירות בתכניות ממשלתיות בפריפריה, בסבסוד ממשלתי.

למעשה, עתה ליצמן לא יוכל לבצע בפועל שיווק של מכרזים לפני הבחירות, אלא אם חוברות המכרזים כבר מוכנות ומזומנות וכל שחסר היה להן הוא התקציב. לעומת זאת, בכך שוועדת השרים אישרה את דרישת משרד הבינוי והשיכון להקצות תקציב מענקי רוכשים וסבסוד פיתוח בפריפריה המוערך בכ- 600 מיליון שקלים לשנה הקרובה, במסגרת תכנית 'דיור במחיר מופחת'. כך, ללא ספק, לאחר מספר חודשים של שיתוק, הקצאת התקציב תאפשר פרסום מכרזי בנייה בפריפריה, ובכך גם תסייע להאצת הנדל"ן בישראל כקטר צמיחה למשק.

ארבעים אלף השקלים לרוכשים, לצד 60 אלף שקלים סבסוד לקבלנים עבור סבסוד פיתוח, יועברו לפי הסיכום עם משרד האוצר, כשהתקציב יחושב כך שעל כל יחידת דיור שתימכר באזורים בהם ניתנים המענקים, יתוקצב משרד הבינוי והשיכון בהקצאת מענק. כך, על פי הצפי בשנה הקרובה, יתוקצב תקציב של כ-600 מיליון שקל עבור המענקים, לפי חישוב של 6,000 יח"ד שישווקו באזורי הפריפריה.

המענקים לרוכשים לרוכשים דירה במסגרת תכנית לדיור מופחת, תיושם כבר מעתה, בין השנים 2020-2023, לזכאי משרד הבינוי והשיכון הרוכשים דירה במסגרת התכנית, באזורים בהם מחיר הקרקע, ללא הוצאות פיתוח, נמוך מ-100 אלף ש"ח ליחידת דיור, ללא מע"מ. זאת במטרה לחזק את הפריפריה ולהביא אוכלוסייה חדשה לאזור, לדוגמא בערים שדרות, קרית שמונה, אופקים, בית שאן, טבריה, נתיבות, דימונה, עכו, סחנין, נצרת ועוד.

המענק בסך 40 אלף שקלים יינתן לזכאי המשרד, העומדים בתנאי הזכאות לתכנית. בנוסף, המענק מותנה בבעלות על הדירה במשך 5 שנים ממועד קבלת המפתח.

תנאי המענק ייקבעו על-ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר בתאום עם אגף האיכלוס במשרד הבינוי והשיכון.

כאמור, במסגרת התכנית, יסובסדו ליזמים הוצאות פיתוח בסך של 60 אלף ש"ח ליחידת דיור, במתחם שבו מחירי הקרקע, ללא הוצאות פיתוח, נמוכים מ-50 אלף ₪ ליחידת דיור. לחילופין יינתנו 40 אלף ש"ח ליחידת דיור  במתחם שבו מחירי הקרקע ללא הוצאות פיתוח גבוהים מ-50 אלף ₪ ליחידת דיור אך לא עולים על 100 אלף ₪ ליחידת דיור.

תוספת זו היא בנוסף לסבסוד הוצאות הפיתוח הניתן לבנייה במתחם ככל שהוא מצוי בישוב בו מוענק סבסוד פיתוח בהתאם להחלטת הממשלה למתן תמריצים באזורי עדיפות לאומית. תוספת הסבסוד תחול בכל מכרז דיור מופחת אשר חוברת המכרז לגביו תפורסם עד 31.6.2021. על פי הסיכום הבינמשרדי, בשלב זה הסבסוד ילך ויפחת בעשרת אלפים שקלים בכל שנה.

נציין כי סבסוד פיתוח ומענקי רוכשים היו קיימים במסגרת תכנית מחיר למשתכן ונכללו במסגרת מכרזי הקרקע בשנים 2020-2015 וסייעו להצלחת המכרזים. לאור הניסיון שנרכש במסגרת מכרזי מחיר למשתכן ורצון המדינה להשקיע בפריפריה ולהביא לצמיחה והגדלת מלאי הדיור ישנה חשיבות מכרעת להמשך מתן סבסוד הפיתוח והמענקים.

בני גנץ ויעקב ליצמן | צילום: דוברות הכנסת

ניתן להעריך כי ללא סבסוד, השיווקים השונים בתכנית דיור במחיר מופחת, ייכשלו מספר רב יותר של שיווקים, וייווצר נזק משמעותי לממשלה במסגרת פרסום השיווקים ומשאבי זמן שירדו לטמיון. כמו כן, צפוי נזק עצום למשק ובעיקר לשכבת הרוכשים הפוטנציאלים בעקבות צמצום מספר יחידות הדיור שייבנו.

קשיים אלו של צמצום מלאי הדירות עבור הרוכשים מצטרפים לקושי הקיים כיום לאור הפער המצטבר בין כמות התחלות הבניה לבין התוספת במספר משקי הבית. מתן סבסוד הפיתוח והמענקים מציע פתרון איכותי ויעיל למצב זה יחד עם קיום היעד הממשלתי להגדלת מלאי הדיור ועידוד המעבר לפריפריה.

יאיר פינס מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "לאחר חודשים קשים של הקפאה שנכפתה על השיווקים בפריפריה, אישור התקציב לסבסוד ומענקים מהווה בשורה גדולה. התקציב יאפשר להגדיל את מלאי יחידות הדיור ולהחיות את ענף הדיור המהווה קטר צמיחה למשק הישראלי".

כתיבת תגובה