נחשף: כך משמשות הרשתות החברתיות להלבנת הון ומימון טרור

רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן עלולות להיות מנוצלות לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור | מסמך שפורסם היום חושף מספר פרשיות בארץ ובעולם בהן רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן שימשו למטרות הלבנת הון ומימון טרור: באמתעות עמותה, בהונאת כרטיסי אשראי ובשימוש בחשבונות של רשת חברתית להעברת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני דולר, שבחלקם הגיעו לארגון טרור

כסף מזומן | צילום: פלאש 90

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת היום (7.4.24) מסמך 'זרקור' העוסק בניצול לרעה של נכסים דיגיטליים  ("מונטיזציה") שמציעות רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן למשתמשים שלהן כדי להעלות את המודעות של הסקטור הפיננסי לדרכים בהן שיטות אלה עלולות להפוך כלי בידי עבריינים ומממני טרור.

בשנה האחרונה זיהתה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שבמשרד המשפטים גידול משמעותי בהיקף הדיווחים הבלתי רגילים שמעבירים אליה גופים פיננסיים, אשר עוסקים בפעילות פיננסית חריגה הקשורה לפעילות ברשתות חברתיות ולאפשרות להפקת הכנסה מפעילות זו. דיווחים אלו קשורים בתופעה הולכת ומתרחבת בה רשתות חברתיות ופלטפורמות שונות לשיתוף תוכן מפתחות כלים שונים עבור משתמשיהן להפקת הכנסה מן הפעילות במסגרתם ומן היכולת לשתף תוכן באופן מיידי וישיר לציבור עצום בארץ ובעולם.

מדובר בענף כלכלי צומח שאינו ייחודי לרשתות החברתיות, הכורך בחובו גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר הרשות רואה חשיבות בהעלאת המודעות לקיומם, לצורך העמקת ההיכרות עם תחום מתפתח זה ולאופן ההתמודדות עם סיכונים אלו.

המסמך שמפרסמת הרשות מציג דוגמאות למודלים עסקיים מרכזיים ואת הפעילות הפיננסית המבוצעת ברשתות החברתיות ולאופן בו ניתן להפיק הכנסה מן הפעילות באמצעותם, מספר פרשיות לדוגמה בארץ ובעולם אשר כללו שימוש בדפוס זה וכן דגלים אדומים לזיהוי פעילות פיננסית חריגה.

מודלים עסקיים מרכזיים המאפשרים הפקת הכנסה מפעילות ברשתות חברתיות החשופים לניצול לרעה לשם הלבנת הון ומימון טרור:

תגמול עבור הצגת פרסומות או שילוב מותגים בתכנים בערוץ.

תגמול למפעילי הערוצים ע"י הפלטפורמה בהתאם להיקף הצפיות בתכנים שעולים לערוץ.

הקמת מועדון חברים/מנויים וגביית תשלום חודשי עבור הצטרפות למועדון.

שליחה ישירה של כספים כתמיכה ביוצרים.

הענקת פריטים וירטואליים ('מתנות') לבעל הערוץ והמרתם לכסף.

תוכנית תמריצים עבור צירוף משתמשים חדשים לפלטפורמה, וכן עבור השתתפות המצטרפים במשימות שונות.

תוכניות תגמול ליוצרים עבור יצירה ושיתוף של אפקטים ויזואליים, אותם ניתן לשלב בסרטונים.

רכישת זכות על ידי משתמשים להציג את תגובתם במיקום בולט בערוץ.

המסמך כולל מספר פרשיות בארץ ובעולם בהן רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן שימשו למטרות הלבנת הון ומימון טרור:

גיוס כספים עבור עמותה מוכרזת באמצעות שימוש באפקטים ויזואליים בערוץ ברשת חברתית.

שימוש בחשבונות של רשת חברתית להעברת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני דולר, אשר בחלקם הגיעו לארגון טרור.

הונאת כרטיסי אשראי על ידי גורמים הממוקמים בטריטוריה בסיכון, ושימוש בפרטי כרטיסי אשראי בערוצי מדיה חברתית.

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי: "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים היא מוקד ידע בין-לאומי לתופעות איסור הלבנת הון ומימון טרור. לצד פעילות הליבה המבצעית, הרשות מבצעת מחקר אסטרטגי אינטנסיבי, בין היתר באמצעות תחקור באמצעים טכנולוגיים מתקדמים של המודיעין הרב שברשותה. זאת, על מנת לצייד את הסקטור הפיננסי בידע וכלים לניהול סיכונים מיטבי ושמירה על יושרת המערכת הפיננסית. במסגרת זו, חושפת הרשות את התופעה של ניצול לרעה של רשתות ופלטפורמות חברתיות למטרות הלבנת הון ומימון טרור על מנת להעלות את המודעות לתופעה ולסייע באיתור פעילות חשודה בקרב הגופים המדווחים ובציבור כלל."

כתיבת תגובה