נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה

האמנה מבוססת, בעיקרה, על אמנת המודל של ה-OECD ותיכנס לתוקף ביום ה- 1.1.2020 • אוסטרליה היא מהמדינות המפותחות האחרונות עמן לא הייתה לישראל אמנה בתחום

קנברה, אוסטרליה | צילום: mark higgins, שאטרסטוק

בתום מו"מ שנמשך מספר שנים נחתמה ואושררה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה. האמנה תיכנס לתוקף ביום ה- 1.1.2020. אוסטרליה היא מהמדינות המפותחות האחרונות עמן לא הייתה לישראל אמנה בתחום.

האמנה מבוססת, בעיקרה, על אמנת המודל של ה-OECD וקובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במקור כלהלן:

250/200 סייד בר + קובייה

• ריבית – שיעור ניכוי המס במדינת המושב של משלם הריבית מוגבל ל- 5% אם הריבית משתלמת למוסד פיננסי או לקרן פנסיה ול-10% בכל מקרה אחר.

• דיבידנד – שיעור ניכוי המס במדינה שהחברה שמשלמת את הדיבידנד היא תושבת בה מוגבל ל-5% אם הדיבידנד משולם לחברה המחזיקה ב-10% או יותר מכוח ההצבעה בחברה המשלמת. בכל מקרה אחר, שיעור הניכוי במקור מתשלום דיבידנד יהיה 15%.

• תמלוגים – שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם התמלוגים מוגבל ל-5%.

לגבי רווח הון, אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, שלפיו במכירת נכס תהיה זכות מיסוי בלעדית למדינת המושב של מוכר הנכס, אלא אם כן הנכס הנמכר הוא מקרקעין, או מניות בחברה או זכויות בישות שלמעלה מ-50% משווין הוא מקרקעין.

אתר בניה ייחשב למוסד קבע, החייב במס שבמדינה שבה הוא ממוקם, רק אם הוא קיים למעלה מ-9 חודשים.

Inner article

בהתאם לאמנת המודל של ארגון ה-OECD כוללת האמנה, בין השאר, סעיפים הנוגעים לקביעת התושבות של יחיד וחברה שהם תושבי שתי המדינות, למניעת כפל מס וחלוקת זכויות המיסוי בין המדינות, אי אפליה, הליך הסכמה הדדית בין רשויות המס בשתי המדינות וסעיף חילופי מידע.

האמנה כוללת גם סעיפים בנושא ה- BEPS-Base Erosion and Profit Shifting, שנקבעו על ידי ה-OECD ומטרתם מניעת ניצול לרעה של אמנות מס.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה