נמל אשדוד יקנס ביותר מ 10 מיליון שקלים על זיהום הים

הקנס הגבוה ניתן לאחר שבתחילת חודש יולי האחרון גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען

זיהום ים בשברי ואבקת תירס

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים בהיקף של 10,649,240 מיליון שקל. המשרד קבע כי הסכום יועבר ל’קרן למניעת זיהום ים’ בתוך 60 יום.

הקנס הגבוה ניתן לאחר שבתחילת חודש יולי 2017, ב-2 הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים, במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי. לטענת המשרד, הוא עבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה.

box
זיהום ים בשברי ואבקת תירס

בנוסף, החברה אף לא דיווחה למשרד להגנת הסביבה בניגוד לקבוע בהיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. “אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת”, טענו במשרד להגנת הסביבה.

חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית סכום זה שלגביו נשלחה אליה כוונה להטיל עיצום, אך המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה. הסכום שנקבע על-ידי סמנכ”ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכירות השנתי של החברה, לפי החוק.

side
inner

כתיבת תגובה