נסיונות למציאת פתרונות הולמים והלכתיים בהשקעות בניירות ערך

אסיפת גדולי הרבנים בבית הגאון רבי דוב לנדו שליט”א בניסיון למצוא פתרונות הלכתיים הולמים להשקעה בניירות ערך

הרב דוב לנדו שליט"א בישיבה עם גדולי הרבנים שליט"א.

בימים האחרונים התאספו גדולי הרבנים בראשות הגאון רבי דוב לנדו שליט”א מתלמידי החזון איש לנסות ולמצוא פתרונות הולמים והלכתיים לרצון של אנשי עסקים מקרב ציבור בני התורה להשקיע כראוי ועל פי ההלכה בבורסה לניירות ערך.

הגאון רבי דוב לנדו שליט”א הנחה את גדולי הרבנים, בשיתוף וועד ההלכה שבראשותו לחפש פתרונות הלכתיים שצבור שומרי התורה יוכל להשקיע בניירות ערך.

ono box

והוא רואה בענין זה המשך של פעולותיו של רבו החזון איש שהיה עורך היתרי עיסקא למשקיעים בכדי שישקיעו בקניית מגרשים והקמת בתי חרושת, ללא איסור רבית.

כחלק מהיוזמה העלו הרבנים רעיון כפתרון ראוי באופן של התקשרות בהיתר עיסקא פרטני מול החברות דרך המיזם של קהילות ונדרים פלוס

ההסכם ההלכתי הנקרא היתר עיסקא שערך החזון איש שמור זה שנים בבית תלמידו הגאון רבי דוב, ומכאן ההשראה להנגיש את הצבור החרדי מול החברות במשק, דרך פתרונות הלכתיים שיהיו לפי כללי ההלכה.

רבני הוועד ישבו מספר ישיבות  עם הרשות לניירות ערך, וישיבות ממושכות עם גדולי הפוסקים שליט”א בכדי למצוא את הנוסחה המוסכמת, לאחר שהרשות פרסמה את עמדתה, יישמו בוועד את קביעת הרשות להקים אתר ייעודי שבאמצעותו יוכלו המשקיעים להתקשר באופן נפרד [וולנטרי], מול החברות המנפיקות, בהסכם היתר עיסקא.

ההיתרי עיסקא סודרו באופן זה שיועילו גם לקניה בשוק המשני, וזה על פי הוראות הגאון רבי דוב לנדו שליט”א, וגדולי הפוסקים שליט”א.

האתר הייעודי הוקם לפני יותר משנה, ונקרא אתר היתר עיסקא למהדרין, עד עתה כבר יש 150 סדרות בתחום אגרות החוב, שניתן להתקשר עמם דרך האתר ולהסדיר מולם היתר עיסקא פרטי.

באסיפה הביע את תקוות שומרי התורה שהגופים המוסדיים, והפיננסיים, ייענו לדרישת ההלכה. ויתווספו עוד ועוד חברות מוסדיות להסדר זה.

apps-side
inner

כתיבת תגובה