נתוני האבטלה: מצב החרדים טוב יותר לעומת חלקם באוכלוסייה

ניתוח הכלכלנית הראשית באוצר מגלה כי מצב האבטלה במגזר החרדי טוב יותר מכלל האוכלוסייה • פערי השכר בין המובטלים למועסקים: פער של 48% בקרב הגברים החרדים ופער של 49% בקרב הנשים החרדיות • יותר עצמאים חזרו לעבודה בחודש יוני • האבטלה פגעה בכל רמות ההשכלה: שליש מהמובטלים בחודש יוני הם ללא תעודת בגרות, כשליש עם תעודת בגרות או תעודה על תיכונית בלבד, וכשליש נוסף עם תואר אקדמי או במהלך לימודים

מי אמר שהחרדים לא עובדים? אירוע 40 המשפיעים עד גיל 40 שערך 'ביזנעס' | צילום: אפרים גרינוולד

מצב האבטלה במגזר החרדי טוב יותר מכלל האוכלוסייה. על פי מחקר מעמיק של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, נכון לחודש יוני 7% מהמובטלים הם חרדים, לעומת חלקם באוכלוסיית המדינה העומד על 12% בשנת 2019. בפילוח מגדרי, חלקם של הגברים החרדים המובטלים גבוה יותר ועומד על 12.6% לעומת אחוז האבטלה כללית בקרב הגברים העומד על 9.8% בלבד. בחלוקה פנים מגזרית 45% מהמובטלים החרדים הם גברים (13 אלף) ו-55% נשים (16 אלף).

באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר ניתחו את נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, לפיו בחודש יוני 2020 היו כ-400 אלף מובטלים (לרבות עובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות הקורונה), טרם המשבר עמד מספר המובטלים על כ-130 אלף. בנוסף, כ-80 אלף עובדים פוטרו מעבודתם או שמקום עבודתם נסגר מתחילת המשבר ואינם מחפשים עבודה (ועל כן אינם מוגדרים כמובטלים). בהשוואה לחודש מאי מספר המובטלים בחודש יוני ירד בכ-50%, אולם ממצאים ראשוניים מהמחצית הראשונה של חודש יולי מעידים על החמרה קלה – תוספת של כ-30 אלף מובטלים ביחס לחודש יוני.

הפגיעה במשפחות מרובות ילדים

ניתוח הנתונים מעלה שהפגיעה הגדולה ביותר היא בקרב בעלי השכר הנמוך במדינה, ומשכך הפגיעה היא במשפחות מהדירוג הסוציו-אקונומי הנמוך. הפער בין שכרם הממוצע של המובטלים (כשעבדו…) לבין המועסקים עומד על 36%. במספרים מדובר על כ-7,200 שקל לחודש, לעומת כ-11,300 שקל לחודש בממוצע. הממצאים מצביעים שבחודש יוני עלה מעט השכר הממוצע של המובטלים במגזר הכללי, אלא שהחוקרים אינם יכולים לקבוע בוודאות האם בחודש יוני חזרו לעבוד דווקא עובדים בשכר נמוך יחסית או שהושבתו בחודש יוני עובדים נוספים בשכר גבוה יחסית.

בפערי השכר בין המובטלים למועסקים, נצפה פער של 48% בקרב הגברים החרדים (36% בקרב הגברים הערבים) ופער של 49% בקרב הנשים החרדיות (53% בקרב הנשים הערביות), זאת בזמן שהפער אצל יהודיות שאינן חרדיות עמד על 29%.

פגיעה קשה נצפית בקרב הגיל המבוגר יותר לעומת הגיל הצעיר. כ-53% מקרב המובטלים הם בגיל 35 ומעלה, לעומת 19% מובטלים מתחת לגיל 25. בנוסף, בחודש יוני היו מעט יותר גברים מובטלים מאשר נשים מובטלות כשעיקר הפער נובע בשל מספר רב יותר של גברים מבוגרים.

פילוח המובטלים לבעלי משפחות מעלה כי כ-40% מהמובטלים בחודש יוני הם רווקים ללא משפחות. מקרב בעלי המשפחות לכמחצית מהמובטלים יש ילד אחד לפחות עד גיל 17 במשק הבית, לכ-39% יש ילד אחד עד שלושה, וכ-9% מהמובטלים הם משפחות מרובות ילדים עם ארבעה ילדים ומעלה, מדובר על כ-36 אלף מובטלים שאינם יכולים לפרנס את משפחתם המונה מעל לשש נפשות. החוקרים כותבים כי "לממצאים אלו משמעות סוציאלית רבה בהיבט של הכנסות משקי הבית – כשההשפעה של אבטלה על צעירים רווקים ללא ילדים שונה בתכלית מזו שעל מפרנסים מבוגרים יותר עם ילדים".

מובטלים עם תעודה אקדמאית

הניתוח מעלה שהאבטלה חוצה אזורים גיאוגרפיים. 60% מהמובטלים בחודש יוני הם מאזור המרכז וירושלים (45% ו-14% בהתאמה). במקביל חלה עלייה במספר המובטלים בכל רחבי הארץ בהשוואה לתקופה שלפני המשבר, 10% מהמובטלים מתגוררים במחוז חיפה, 27% בפריפריה הרחוקה יותר (14% במחוז צפון ו-13% במחוז דרום), ו-4% ביו"ש.

עוד עולה כי האבטלה פגעה בכל רמות ההשכלה. שליש מהמובטלים בחודש יוני הם ללא תעודת בגרות, כשליש עם תעודת בגרות או תעודה על תיכונית בלבד, וכשליש נוסף עם תואר אקדמי או במהלך לימודים כעת (דהיינו, תלמידים פעילים בעלי תעודת בגרות לפחות שלומדים במוסד לימודים שאינו כולל אך יתכן והוא ישיבה גבוהה). 24% מהמובטלים הם עם תעודת בגרות בלבד, 5% עם תעודת בגרות אך לומדים כעת (סטודנטים) ו-38% עם תעודה על תיכונית או תואר אקדמאי.

העצמאים חוזרים לעבוד

כלפי החזרה לעבודה טוענים החוקרים כי יותר עצמאים חזרו לעבודה בחודש יוני (ירידה של 62% ביחס לעצמאים המובטלים בחודש מאי לעומת 54% בקרב השכירים). פילוח המובטלים מעלה כי 87% מהמובטלים בחודש יוני הם שכירים, 11% הם עצמאים שאינם מעסיקים שכירים, ו-1.5% הם עצמאים המעסיקים שכירים.

התחרות על כל משרה בשוק העבודה קשה. בחודש יוני היו כ-9 מובטלים על כל משרה פנויה במשק – פי 6 מאשר היחס בתקופה שלפני המשבר. לטענת החוקרים, ממצא זה ממחיש שעיקר הבעיה בשוק העבודה נעוצה בשלב זה בביקוש נמוך של הפירמות לעובדים.

באגף הכלכלנית הראשית ביקשו להודות לעמיתים בשירות התעסוקה ובלמ"ס על הנגשת הנתונים, הסיוע הרב והזמינות בתקופה מאתגרת זאת. בשם המגזר החרדי 'ביזנעס' מודה לאגף הכלכלנית הראשית על ניתוח הנתונים. בפעם הבאה שיעלו השאלות 'איפה הכסף' ו'לכו לעבוד', במגזר החרדי יוכלו לשלוף בקלות את המחקר ולהצביע על הנתונים.

כתיבת תגובה