נתוני האוצר: מספר העסקאות בפברואר בירידה משמעותית

נתוני אגף הכלכלנית הראשית באוצר חושפים כי בחודש פברואר נרכשו 6,311 דירות בלבד, אחת הרמות הנמוכות ביותר במספר העסקאות בחודשי פברואר בעשרים השנים האחרונות | בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 5,796 – ירידה של 41% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם | השפל בעסקאות בולט במיוחד בשוק הדירות יד שניה | הקבלנים מצילים את עורם מירידות קטסטרופליות במכירות באמצעות מבצעים מהותיים

צילום: ליאור מזרחי | פלאש 90

בחודש פברואר נרכשו 6,311 דירות בלבד, אחת הרמות הנמוכות ביותר במספר העסקאות בחודשי פברואר בעשרים השנים האחרונות כך עולה מנתוני הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג. בהשוואה לפברואר אשתקד נרשמה ירידה חדה של 41% במספר העסקאות, זאת בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז אפריל אשתקד, עת החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק.  בהשוואה לחודש הקודם ירד מספר העסקאות ב-11%. בניכוי העסקאות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי ב-5,796, גם כן ירידה של 41% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם.

בהשוואה רב שנתית של מספר העסקאות בחודשי פברואר מאז שנת 2002 (הנתונים המוקדמים ביותר המצויים ברשותינו), נמצא כי מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש פברואר הנוכחי הינו הנמוך ביותר מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השניה. כפי שיפורט בהמשך, השפל בעסקאות בולט במיוחד בפלח השוק של דירות יד שניה, בעוד מבצעי מכירות משמעותיים שעורכים לפחות חלק לא מבוטל מהקבלנים מונעים שפל היסטורי גם במכירות אלו (אם כי עדיין נרשמות ירידות חדות גם במכירת דירות חדשות, בפרט באזורי הביקוש במרכז הארץ).

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש פברואר עמד על 3,775, ירידה חדה של 48% בהשוואה לפברואר אשתקד. בכך מתעצמת מחדש הירידה במספר העסקאות בפלח שוק זה, לאחר שבחודשיים הקודמים (דצמבר-ינואר) נרשמה התמתנות מסוימת בשיעורי ירידה אלו.

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה במספר עסקאות יד שניה בהשוואה לפברואר אשתקד הקיפה את כל האזורים, כאשר אלו נעים בין ירידה של 37% (באזורי ב"ש וטבריה) לירידה של 60% שנרשמה באזור חדרה. שיעורי ירידה חדים במיוחד נרשמו גם באזור רחובות (ירידה של 56%), אזור שהיה מזוהה בשנים האחרונות עם פעילות מוגברת של רכישות בקרב זוגות צעירים ומשפרי דיור. מספר עסקאות יד שניה באזור זה בפברואר השנה הינו הנמוך ביותר בהשוואה לחודשי פברואר לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. כפי שיפורט בהמשך, השפל בעסקאות באזור רחובות בולט גם בפלח השוק של הדירות החדשות.

רכישות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1,029 דירות, ירידה של 34% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 16% בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1,331 דירות, ירידה חדה של 44% בהשוואה לפברואר אשתקד, אם כי זהו שיעור ירידה מעט פחות חד מזה שנרשם בסך עסקאות יד שניה (אלו ירדו ב-48%). "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף להצטמצם, בכשלוש מאות דירות.

מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב-2,536 דירות, ירידה של 27% בהשוואה לפברואר אשתקד וללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. לכאורה זוהי ירידה מתונה משמעותית מזו שנרשמה בחודשים הקודמים. עם זאת, התמתנות זו הושגה בעיקר על רקע מבצעי מכירות של קבלנים, בפרט באזור הדרום. מנגד, במרבית אזורי הביקוש במרכז הארץ הוסיפו לרדת מכירות הקבלנים בשיעורים חדים.

רכישות משחלפי הדיור בחודש פברואר הסתכמו ב-2,031 דירות, ירידה חדה של 50% בהשוואה לפברואר אשתקד והרמה הנמוכה ביותר ברכישות סגמנט זה מאז אפריל 2020  אשר עמד בצל פרוץ מגפת הקורונה והסגר הראשון. כשליש מרוכשים אלו הינם "מצמצמי דיור",  שיעור גידול משמעותי בהשוואה לשיעורם בפברואר אשתקד. הגידול בשיעור מצמצמי הדיור בולט במיוחד במרכז (רק רבע מהם הינם פנסיונרים).

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש פברואר ב-3,251 דירות, ירידה של 37% בהשוואה לפברואר אשתקד והרמה הנמוכה ביותר ברכישות אלו מאז אפריל 2020. בניכוי "מחיר למשתכן" הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-2,736 דירות, ירידה של 37% בהשוואה לפברואר אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר מאז החלו לרדת רכישות אלו באפריל אשתקד.

נתונים ראשוניים לחודש מרץ מלמדים אף הם על רמה נמוכה של עסקאות (ירידה משמעותית בהשוואה למרץ אשתקד).

כתיבת תגובה