נתוני היבוא: יותר כלי רכב, קפיצה אדירה במדיחי הכלים

המס על הכלים החד-פעמיים מתברר כמזניק המכירות מספר אחת של יבואני מדיחי הכלים: עלייה של 123% באוקטובר 2022 ביחס לחודש המקביל אשתקד | במצטבר, מינואר-אוקטובר, נתוני יבוא הסיגריות בירידה – והסיבה לכך היא החזרה לצריכה של סיגריות מחו"ל | יבוא כלי הרכב רושם בבחינת המגמה השנתית עליה מתונה בלבד, הן בשל המחסור העולמי בחלקים והן בשל היבוא הנמוך באוקטובר 2021

נפרדים מכלי החד-פעמי. ערימת צלחות | צילום: stgortol, מקור: Pixabay

רשות המסים מפרסמת היום את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא – אוקטובר 2022. בקטגורית יבוא כלי רכב, נרשם בחודש אוקטובר 2022 יבוא בהיקף של 24,022 כלי רכב (פרטיים) לעומת 17,501 באוקטובר 2021, עליה בשיעור של 37.3%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 579 כלי רכב לעומת 1,195 באוקטובר 2021, ירידה של 51.5%. העלייה ביבוא כלי רכב נוסעים מוסברת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב באוקטובר 2021.

בחודשים ינואר-אוקטובר 2022 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-214,922 לעומת 205,808 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 4.4%. יצוין כי בתקופה ינואר – אוגוסט 2022 נמצא יבוא כלי רכב נוסעים בירידה, בין היתר, על רקע המשך המחסור העולמי באספקת כלי רכב. העלייה המתונה נובעת, כאמור, בעקבות יבוא נמוך באוקטובר 2021. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-5.7% בתקופה זו והגיע להיקף של – 9,250.

נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב, לאחר ירידה במחצית השנייה של 2021 ותחילת 2022.

בקטגוריית מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נשרמה בחודש אוקטובר 2022, בהשוואה לאוקטובר 2021, מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. במקררים ומייבשי כביסה חלה ירידה של 25.8% ו- 7.4% בהתאמה. יבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 62.0% ו- 123.7% בהתאמה.

במצטבר בינואר – אוקטובר 2022 נמצא יבוא של מוצרי החשמל הלבנים במגמת עליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, פרט למקררים. יבוא של מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 2.7%, 2.0% ו- 30.1% בהתאמה. יבוא של מקררים, לעומת זאת, ירד ב- 10.0%.

ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה בשיעור של 4.4% באוקטובר 2022 לעומת אוקטובר 2021. במצטבר ישנה עליה של 7.5%.

ערך יבוא סיגריות עלה ב- 6.1% באוקטובר 2022 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת בהמשך לעליה בספטמבר 2022 ולאחר ירידה מתחילת השנה, פרט לחודש אפריל. במצטבר בינואר – אוקטובר ירד ערך יבוא סיגריות ב- 11.3% ככל הנראה, כתוצאה מחזרה לצריכה בחו"ל.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוקטובר 2022 הסתכם ב – 8.0 מיליארד $, ירידה של 1.6% לעומת ערך היבוא באוקטובר 2021. הירידה נובעת ממיעוט ימי עבודה באוקטובר 2022 בשל חגי תשרי.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה בערך היבוא – לאחר עליה ממושכת החל מיוני 2020.

מנתוני ספטמבר 2022 עולה כי נרשמה עליה בכמויות השיווק של בנזין וסולר בשיעורים של 13.0% ו- 34.7% בהתאמה. חלק ניכר מהעלייה בסולר נובע משינוי חקיקה במיסוי ממסים. העליה בכמויות שיווק בנזין מוסברת, ככל הנראה, ע"י מיעוט ימי עבודה בספטמבר 2021 בשל החגים.

כתיבת תגובה