נתוני ינואר מגלים: מספר המועסקים בעלייה

נתוני הלמ"ס לחודש ינואר 2020: שיעור הבלתי מועסקים נותר על 3.6% בלבד • אחוז בני 15 ומעלה הנמצאים בכוח העבודה עלה בעשירית האחוז • אחוז המועסקים מגיל 25 ללא שינוי ואחוז הבלתי מועסקים מגיל 25 בירידה מבורכת • ויש גם נתון מפתיע: פחות היעדרויות זמניות מהעבודה

התייצבומט בלשכות התעסוקה | צילום אילוסטרציה: רשות התעסוקה

כן בחירות, לא בחירות. כן ביבי, לא ביבי. שוק התעסוקה פורח ומביא נתונים מעולים שלא נראו כאן בארץ שנים רבות. מנתונים חדשים של סקר כוח אדם לחודש ינואר 2020 עולה כי לא חל שינוי אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה והוא נותר על 3.6% בלבד. את הסקר עורכים בלמ"ס מידי חודש בחודשו.

עוד עולה מהסקר, כי גם אם לא חל שינוי באחוז הבלתי מועסקים, הרי שבפרמטרים אחרים הבוחנים את שוק העבודה והתעסוקה בישראל כן חלו שינויים, אם כי מזעריים מאוד אולם כאלה המראים את המגמה. כך למשל אחוז בני 15 ומעלה הנמצאים בכוח העבודה עלה ל-63% (62.9% בחודש הקודם).

250/200 סייד בר + קובייה

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה נשאר ללא שינוי 60.7%, ואילו אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד לכיוון הנכון ל-3.0% לעומת 3.2% בחודש הקודם. גם שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 עלה ל-77.8% לאחר שעמד על 77.6% בחודש הקודם. 

מספר המועסקים בינואר 2020 הגיע ל-3.986 מיליון נפש, עלייה של 0.3% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-5 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כאלף מועסקים). מאידך, אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים נותר ללא שינוי – 78.6%. 

נתון מעניין נוסף מגלה, כי מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע בו נערך הסקר, ירד ב-1.3% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-4 אלף מועסקים). 

Inner article

בלמ"ס מציינים כי סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החל משנת 2019 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-19,300 בני 15 ומעלה.

אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה