סופסוף: גם הבנקים ישלמו למדינה שישה אחוזים מרווחיהם

ועדת הכספים אישרה: הבנקים ישלמו למדינה עד 2.5 מיליארד ₪ סה"כ בשנים 2024 ו-2025 | במסגרת המנגנון שנקבע, הבנקים ישלמו 6% מהרווח שיפיקו על פעילותם בישראל בכל אחת משנים אלה | במסגרת השיח בין הצדדים, התחייבו הבנקים לדרישת הוועדה כי יקימו קרן הלוואות בתנאים משופרים לטובת אנשי מילואים בעלי עסקים קטנים בגובה 100 מיליון ₪ ובמקביל מאריך בנק ישראל את מתווה חרבות ברזל

עמלה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל).

בנוסח ההצעה המקורית במסגרת התוכנית המאזנת, הוצע לקבוע שינוי של שיעור המע"מ על הבנקים בהוראת שעה, החל מיום חקיקת החוק ועד לתום שנת 2025, כך שעל רווחים של הבנקים, יחול שיעור מע"מ של 26%, לעומת 17% כיום, כאשר השינוי לא יחול על בנקים "בעלי היקף פעילות קטן", קרי בנקים ששווי הנכסים שלהם נמוך מ-5 אחוז משווי כלל נכסי הבנקים בישראל.

בעקבות דיוני הוועדה ושיחות בין הצדדים, תוקנה ההצעה כך שמוצע לקבוע כי מכניסת החוק לתוקף עד לתום שנת 2025, בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות קטן, ישלם לאוצר המדינה סכום השווה ל-6% מהרווח שהפיק על פעילותו בישראל באותה שנה. לגבי שנת 2024 יחול התשלום לגבי החלק היחסי מהרווח מכניסת החוק לתוקף. בגדר בנק קטן נכנסים בנק ירושלים ובנק וואן זירו בלבד.

עוד נקבע, כי במידה שסכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2024 יעלה על סכום של 1.2 מיליארד שקלים חדשים או יעלה סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2025 על סכום של 1.3 מיליארד שקלים, יוחזר לבנק המשלם ההפרש שבין סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים ובין הסכום המרבי לאותה שנה, באופן יחסי לגובה התשלום של כל בנק.

במידה ותנאי השוק ישתנו באופן שישפיע מהותית על יכולת הבנקים לנפק רווחים, בכלל של שיעור ריבית בנק ישראל, שיעור האינפלציה או שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה, רשאי שר האוצר לפי החוק לקצר את התקופה של התשלום, ולסיימה בתום שנת 2024. החוק יכנס לתוקף ב-1  באפריל.

לדרישת הוועדה, מתוך רצון למנוע את גלגול העלויות של הבנקים במסגרת החוק ללקוחות הבנקים, נקבע בחוק כי המפקח על הבנקים ידווח פעמיים בשנה במהלך 24 ו-25, על ריבית אשראי, ריבית על פיקדונות ועמלות שנגבו מלקוחות, לפי סיווגים שונים, כאשר בנק ישראל יוסיף דיווחים נוספים שיראה לנכון כי הם משרתים מטרה זו.

במסגרת הדברים, התחייבו הבנקים לדרישת הוועדה כי יקימו קרן הלוואות בתנאים משופרים לטובת אנשי מילואים בעלי עסקים קטנים, ובמקביל הודיע בנק ישראל כי הוא מאריך את מתווה חרבות ברזל. הבנקים ציינו כי קרן זו תהייה בהיקף של 100 מיליון ₪ וכי זו תוקם בתוך 4 שבועות.

מרבית חברי הכנסת ציינו כי הנוסח נותן מענה טוב יותר מהחוק המקורי, ולצד כך חלק מחברי הכנסת העלו ביקורת על כך שהבנקים הקטנים שהינם חלק מקבוצת בנקים אינם מוחרגים, וטענו כי הדבר יביא לפגיעה קשה בתחרות בין הבנקים. כן טענו חלק מחברי הכנסת כי אין עוגנים כי לא יהיה גלגול של תשלומי הבנקים ללקוחות. כן מתחו חברי כנסת ביקורת על כך שלא צוין מה הם פרטי הקרן שיקימו הבנקים וציינו כי בהעדר פרטים אין לדעת מה תועלתה.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני סיכם את הדיון לאחר ההצבעה: "זהו צעד גדול לכך שהבנקים אינם פרה קדושה וניתן לגבות מהם כסף".

כתיבת תגובה