סל הקלות תקדימי לענף הבנייה – לקבלנים ולרוכשים

משרד הבינוי והשיכון הכריז על צעדים לסיוע לענף הנדל"ן • תשלומי דירה מקוונים ללא צורך להגיע לבנק, מנגנוני תשלום מקלים לספקים, שחרור ערבויות וצעדים נוספים שנועדו להקל על קבלני פיתוח, מתכננים ורוכשי דירות • קבלנים: "ההקלות לרוכשי הדירות – סוף סוף קידום משמעותי"

עו"ד אלעזר במברגר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון | צילום: משרד הבינוי והשיכון

לאחר שאתמול הודיע על דחיית תשלומים על הוצאות פיתוח שמגיעות לרשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון מודיע היום על הקלות נוספות לענף הנדל"ן הישראלי – לקבלנים ולרוכשי דירות. המטרה, כפי שכותב המשרד, היא להביא להקלה בתזרים המזומנים של עוסקים בענף ולקצר הליכים בירוקרטיים, על מנת לאפשר להם המשך פעילות סדירה ככל הניתן.

בין הצעדים שהוכרזו: מנגנון טכנולוגי לתשלומי רכישת דירה ללא יציאה מהבית וללא הגעה פיזית לבנק, תוך שמירה על הוראות חוק המכר; הקלה במנגנוני התקשרות המשרד עם קבלני פיתוח: קבלנים לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות ותינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד. כמו כן, המשרד יעבור לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה פשוט יותר על פי סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות.

הקלות בתחום התכנון: ישוחררו ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמת ויופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד; יוקדמו מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי; רשם הקבלנים ימשיך לפעול במתכונת שגרה ככל הניתן ויפעל באופן מקוון למתן רישום, סיווג וכדומה.

בין הצעדים: מנגנון תשלומי רכישת דירה ללא יציאה מהבית: הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מפרסם נייר עמדה ובו נקבע כי רוכשי דירה חדשה יכולים לבצע תשלומים ללא הגעה פיזית לבנק. נייר העמדה מפרט את התנאים הטכנולוגיים לביצוע הרכישה ללא נוכחות פיזית. עמדת הממונה מאפשרת לבנקים להקל על מגבלות הנוכחות כפי שמתחייבות מכוח חוק המכר.

הקלה במנגנוני התקשרות המשרד עם קבלני פיתוח: קבלנים לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות. תינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד. כמו כן, המשרד יעבור לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת. של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה פשוט יותר על פי סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות. כלל הצעדים עתידים להקל על הקבלנים ולסייע לקיצור תהליכים משמעותי והמשך פעילות סדירה בענף.

בתחום התכנון: ישוחררו ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמת ויופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד. יוקדמו מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי. הפעולות שנעשות ביחס למתכננים הן חלק מהמאמץ הממשלתי הכולל לסייע לעסקים בינוניים וקטנים .

רשם הקבלנים, ימשיך לפעול במתכונת שגרה ככל הניתן ויפעל באופן מקוון למתן רישום, סיווג וכדומה.

צעדים אלה מצטרפים לפעולות שנעשו במשרד בימים האחרונים בתחום השיווק וההקלה על זכאי מחיר למשתכן. השבוע הופץ סקר מקוון בקרב 1,500 זוכי התוכנית בכדי ללמוד על העדפותיהם בסוגיית בחירת דירות באמצעים מקוונים. זאת במטרה לתת מענה לזוכים ולקבלנים בתכנית מחיר למשתכן, שכנסי בחירת הדירות ותהליך שיוך הדירות שלהם נדחו.

בנוסף, התקבלה החלטה של שר האוצר ושרת הבינוי והשיכון על דחיית תשלומים למכרזי רמי, ביום שלישי האחרון.

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "חבילת הסיוע שגובשה בעבודת מטה של אגפי המשרד, נועדה להקל על רוכשי הדירות, הקבלנים והמתכננים. נקטנו בפעולות של הפחתת בירוקרטיה לאנשי המקצוע, הקדמת תשלומים שיוכלו לסייע בתקופה מאתגרת זו, ומתן מענה מלא מרחוק עבור רוכשי הדירות וביטול הצורך בהגעה פיזית לסניף הבנק. פתרונות אלו גובשו כמענה לחסמים המרכזיים שזוהו על ידי אנשי המשרד, ועלולים היו לעכב את התקדמות העבודות בשטח. אנו פועלים כל העת במטרה לאפשר את המשך תפקודו של הענף באופן מיטבי גם בתקופה זו, ונמשיך להעמיד מענים לכל האתגרים שיעמדו לפתחנו".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אלעזר במברגר: "המצב החריג בו אנו נמצאים כיום, מחייב אותנו לשינוי מחשבתי של ממש בכל הנוגע לעבודת קבלני הפיתוח והמתכננים הפועלים בשוק. בימים האחרונים עשינו מאמץ למיפוי הנושאים בהם אנו יכולים להקל על תנאי עבודתם, בצמצום דרישות בירוקרטיות, בהקלה על תזרים המזומנים ובחסכון בזמן יקר, כדי לסייע לענף הבנייה לעבוד כסדרו. ההקלות יאפשר עבודה בשטח בטווחי זמן קצרים, מהירים ויעילים יותר עבור הפעילים בענף. בנוסף, אנו מציגים פתרון לקושי שעלה בימים האחרונים מצד רוכשי דירות, נוכח מציאות בה קיים קושי לבצע תשלום באופן פיזי בסניפי הבנקים."

בענף הנדל"ן הגיבו בחיוב יחסית להקלות החדשות, בניגוד לצעד שהוכרז אתמול – דחייה של חודש בלבד בתשלומי הוצאות הפיתוח.

ניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית, ציין כי "ענף הבנייה נמצא כיום, כמו כל המשק, בתקופה מאתגרת, מרובת אי ודאות וסיכונים. יפה עשה משרד השיכון שנקט באמצעים יצירתיים בהובלת גדי מארק סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח במשרד על מנת לסייע גם לקבלני הפיתוח של המשרד. קבלני הפיתוח הם אלו שמבצעים היום את התשתיות לכל השכונות החדשות בארץ ובמשרד הבינו שאם הסקטור הזה ייפגע היום יהיה קשה להתניע את הקמת השכונות ואכלוסן בתום המשבר. אנחנו קוראים היום למשרד האוצר, לחשב הכללי ולכל מזמיני העבודות שמפעילים היום קבלני ביצוע וקבלני תשתיות  (משרדי הממשלה, חברות הממשלתיות, רשויות ותאגידים מקומיים) לרבות לסקטור הפרטי, לאמץ צעדים דומים כדי להקל על הקבלנים ולאפשר להם להמשיך בבניית הארץ כי קטר הנדל"ן זקוק היום לדלק על מנת לעזור ולהוציא את המשק מהמשבר שאליו נקלע".

ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף בניה חוזית בהתאחדות בוני הארץ | צילום: עומר שאול

לדברי עפרה חדד, סמנכ"ל ומבעלי חברת יורו ישראל, "סוף סוף מדובר בקידום משמעותי. מנגנון תשלומי רכישת דירה מרחוק הוא דבר חשוב ביותר, יש הרבה רוכשים שחוששים מכך שלא יוכלו להגיע לבנק ולעמוד בתנאי התשלום, והם מבקשים להוסיף סעיף שאם יהיו מגבלות להגיע לסניף אז הם דורשים לדחות תשלומים, שאם לא כן הם לא יחתמו. לאור ההקלה הזו הם יוכלו לקדם חתימה ואת העברת הכספים שיש להם בבנק".

רמי צרפתי, מנכ"ל ובעלים של קבוצת רמי צרפתי, הוסיף: "ההקלות הנוספות הן צעד מצוין אבל אני חושב שאת מנגנון תשלומי רכישת דירה ללא יציאה מהבית צריך להרחיב עוד יותר, ולאפשר למשל לבצע כנסים של זוכי מחיר למשתכן וכן בחירת דירה מרחוק באמצעים דיגיטליים. כנ"ל לגבי חתימה על חוזים. רק השבוע סיימנו מרתון של 5 ימים לחתימה על חוזים, כמובן בכפוף להנחיות של משרד הבריאות, ומתן אפשרות לעשות את זה מרחוק תפשט באופן ניכר את התהליך, תוזיל עלויות ליזמים ותקצר זמנים".

עוזי שיריזלי, מנהל היזמות בחברת וואשחי את עמלה, סנטה בתכנית: "מדובר בעוגה בלתי אפויה. יש להבין כיצד יבוצעו התשלומים של הדיירים, יש לסכם את הנוהל מול הבנקים ומול בנק ישראל, כמו כן, חשוב מאוד לקדם במקביל גם ערבות מכר דיגיטלית בכדי לא לפגוע בתהליך שמירת זכויות הדייר לאחר שרכש את דירתו".

כתיבת תגובה