סקירת שוק ההון: ד”ר גוגנהיים בוחן את האג”ח הכשרות

מומחה שוק ההון ומייסד ‘שיטת גוגנהיים’ – ד”ר דניאל גוגנהיים – בסקירה מיוחדת לאתר ‘ביזנעס’: אגרות חוב לא צמודות כשרות הנסחרות בתשואה נטו שנתית מעל 5 אחוז-ואיתנות על פי מודל גוגנהיים

שוק ההון | צילום: שאטרסטוק

בשנים האחרונות המשקיעים בשוק האג”ח בארץ סבלו מהפסדי הון עקב לא מעט “תספורות”של חברות שהנפיקו אגרות חוב בבורסה. בעשורים האחרונים עורערו מעמדן של הגישות המסורתיות לניתוח פיננסי, שהיו מבוססות בעיקרן על מבנה המאזן, גודל ההון העצמי, גודל ההון החוזר וכו’. האירועים הכלכליים שחלו בתקופה זו, הביאו לכך שלעיתים קרובות יש לחברות הון חוזר ו/או הון עצמי שליליים למשך תקופה ממושכת, מבלי שתהיה לה סכנה ממשית לפשיטת רגל, ואף המצב ההפוך גם הוא קורה.

אני מעוניין להציע מודל, (אותו אני מכנה – מודל גוגנהיים) המבוסס על תזרים המזומנים הפנוי – (חישוב של ממוצע רב שנתי של יכולת החברה לממן הוצאות השוטפות והוצאות מימון ודיבידנד מהפעילות הרגילה של החברה). המודל הזה הוכיח את כושר הניבוי הטוב ביותר ביחס לפשיטות רגל בחברות אירופאיות אמריקאיות וישראליות. מודל זה, מתייחס רק לחברות מסחריות, נדלן ותעשיות (למעט מגזר הפיננסי וחברות אחזקות) ומתבסס רק על חברות שפרסמו תוצאות בחמש שנים אחרונות.

250/200 סייד בר + קובייה

המכון היתר עסקה למהדרין הפועל בהדרכתו של בית דין של הרב קרליץ ז”ל פרסם רשימה של חברות מאושרות .

נציע כאן חמש אגרות חוב לא צמודות הכלולות ברשימת הנ”ל המציגות כעת תשואה שנתית נטו לפדיון מעל 5% ואיתנות על פי מודל גוגנהיים.

יש לציין כי שוק האגרות חוב הקונצרני בארץ עלה בחדות מאז המפולת במרץ 2020 בגלל יציאה ממשבר הקורונה, מדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק ישראל הכוללת בין היתר המשך ריבית נמוכה ורכישת אגרות חוב על ידי בנק ישראל. עקב כך, רוב אגרות חוב נסחרות בתשואה נטו לפדיון נמוך משני אחוז.

בנוסף לכך, רוב האגרות חוב הנסחרות בתשואה גבוהות לפדיון שייכות למדד גלובל המרכז חברות נדלן אמריקאיות שהציעו בעת ההנפקה ריביות גבוהות מהחברות הנסחרות בארץ בגלל סיכון יותר גבוה, בין היתר עקב ממשל תאגיד בעייתי. כאמור לעיל, כמה חברות ברשימה זו הודיעו על כך שלא יעמדו בהתחייבות כלפי המשקיעים. מסיבות הנ”ל, הרשות ניירות ערך בארץ, הודיעה לאחרונה שהיא מבקשת מקרנות נאמנות להתייחס לחברות הנ”ל בדירוג נמוך מהקיים בארץ. נושא זה עוד בדיון, אולם היישום שלו, יכול לגרום לקשיים כלכליים לחברות הנ”ל עד כדי אי עמידה בהתחייבות שלהם כלפי המשקיעים. 

למרות הסתייגות זאת, אנחנו מציעים כאן כאמור לעיל, חמישה אגרות חוב הכלולות במדד גלובל עם תשואה נטו לפדיון מעל 5% שנראות איתנות לפי המודל שלנו, כי הן בעלות פוטנציאל גבוה לרווח עתידי גם מבחינת הריבית המתקבלת וגם לאפשרות לרווח הון מהיר .

שם האגרות חוב תשואה שנתית נטו לפדיון  ממוצע 

2016-20

תזרים מזומנים פנוי/סהכ מאזן

ממוצע 

2016-20

הון חוזר /סהכ מאזן

ממוצע 

2016-20

רווח/סהכ מאזן

ביאור
הרץ פרופרסיט אגח א

מחמ 2.29

תשואה מתחילת שנה 7%

דירוג מדרוג A2IL

11% 6% 6% 0.5% שלושת הפרמטרים של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

קופרליין אגח ב

מחמ 3

תשואה מתחילת שנה 10%

דירוג מעלות A-il

7% 3% -1% 0.3% רק ההון חוזר בגרעון 

קטן על התקופה,

דבר שכיח 

בענף הנדל”ן.

מודל גוגנהיים

אבא

קליין אגח ב

מחמ 2.75

תשואה מתחילת שנה 7%

דירוג מעלות A-il

6% 4% 1% -1% רק הפסד קטן על התקופה.

מודל גוגנהיים

אאב

ספנסר אגח ב

 

מחמ 3.41

תשואה מתחילת שנה 4%

דירוג מעלות AIL

6% 1% 2% 2% שלושת הפרמטרים של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

סטרוברי אגח א

מחמ 1.51

תשואה מתחילת שנה 8%

דירוג מעלות A-IL

5% 3% -3% 3% רק ההון חוזר בגרעון 

על התקופה,

דבר שכיח 

בענף הנדל”ן.

מודל גוגנהיים

אבא

ממוצע מאגר מידע מודל גוגנהיים נדל”ן הכולל 102 חברות 1% 4% 3%
ממוצע מאגר מידע מודל גוגנהיים הכולל 168 חברות 3% 7% 3%

סיכום: מטרה של סקירה זו הייתה לאפשר למשקיע המקפיד על דיני ריבית להציג אגרות חוב שנראות לנו איתנות בשילוב של תשואה עתידית גדולה, למרות ששוק אגרות החוב בארץ נהפך ליקר כמו ברוב שוקי ההון בעולם.

Inner article

יש לציין שבסקירה שפרסמנו באתר ביזנעס בתחילת ינואר 2021 בנוגע לתל בונד 60 המאושר על ידי הבד”ץ העדה החרדית, רשמנו כי “אין שום סכנת התמוטטות בחברות הכלולות במדד תל בונד 60 לא ברמת המיקרו ולא ברמת המקרו. ההפך, המודל שלנו מצביע על כך שהנתונים הפיננסיים שיתפרסמו לכל שנת 2020 ולשנת 2021 יהיו יותר טובים מ9 חודשים של שנת 2020 המוצגים כאן, דבר שאמור לגרום לתשואה טובה בשנת 2021″.

אכן, כפי שציפינו, התוצאות של שנת 2020 היו יותר טובות ומדד תל בונד 60 עלה ביותר מ 4% מתחילת השנה.

אנו מציעים לעדכן סקירה זו לאחר פרסום הדוחות לרבעון הראשון שאמור להסתיים בסוף מאי.

גילוי נאות: ד”ר דניאל גוגנהיים מומחה בניתוח פיננסי פיתח מודל שעל בסיסו מפורסמות תוצאות בסקירה זו. ד”ר גוגנהיים עלול להחזיק במישרין ובעקיפין ניירות ערך המופיעים בסקירה זו.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה