עברה מהמורה נוספת | נמנעה שביתה באל-על?

בעקבות הימשכות המשבר בענף התעופה, נדרשת אל על לבצע פעולת הבראה נוספת | במסגרת ההסכמים, עתידים לפרוש מרצון עד 50 עובדים קבועים במגזר התחזוקה וההנדסה, ועד 250 עובדים קבועים במגזר המנהלי | לכל עובד תוצע תוכנית פרישה המתאימה לנתוניו האישיים במסלול פיצויים מוגדלים או במסלול פנסיה מוקדמת | בנוסף, יוענק בפעם הראשונה סיוע מיוחד לעובדי אל על ששוהים עדיין בחל"ת – בסכום זהה לממוצע של דמי הביטוח הלאומי שקיבלו עד כה

חתימת ההסכם באל על תמונה | צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

בשבוע שעבר דווח כי באל על צפויים להפסיק בקרוב את הטיסות בשבת שהופעלו עד כה על ידי ‘סאן דור’ הצפויה להיסגר בקרוב, הסגירה של פעילות זו תוביל לצמצום עבודתם של עובדי אל על, במקביל דווח כי הבעלים מתכנן את שינוי הטיסות של החברה רק ליעדים רווחיים, החלטה זו תגרום לביטול קווים רבים שלא היו רווחיים עוד לפני הקורונה, לצד כאלו שלא התאוששו מהמשבר כמו הטיסות למדריד ולוונציה.

לאור מהלכים אלו זו בוועד עובדי אל על זעמו אתמול על התנהלות בעלי החברה והשינויים המסתמנים בפעילות “הבעלים החדשים לא מבינים אותנו, אין סיבה להמשיך ולנהל שיחות. אם לא נגיע להבנות, כל האפשרויות עומדות על הפרק”, צוטטו העובדים ב'ישראל היום'.

בתוך כך, ההסתדרות, אל על וועד החברה חתמו אתמול בבית ההסתדרות בתל-אביב על הסכמים קיבוציים מיוחדים ליישום תוכנית פרישה מרצון לעובדי חברת התעופה וסיוע לעובדים שעדיין בחל"ת.

כזכור, ביולי 2020, בעקבות משבר הקורונה, נחתם בין ההסתדרות, ועדי העובדים וחברת אל על הסכם קיבוצי ליישום תוכנית הבראה בכלל מגזרי החברה. לנוכח הימשכות המשבר שפגע בחברות התעופה בכלל, ובאל על בפרט, נדרשת כעת החברה לבצע פעולת הבראה נוספת.

ההסכמים שנחתמו היום, לאחר מו"מ ארוך ומורכב, יחולו על עובדים קבועים עם ותק של למעלה מ-10 שנות עבודה באל על – במגזר המנהלי ובמגזר התחזוקה וההנדסה.

במסגרת ההסכמים עתידים לפרוש מרצון, בתהליך מדורג, עד 50 עובדים קבועים במגזר התחזוקה וההנדסה, ועד 250 עובדים קבועים במגזר המנהלי. אחרון הפורשים יסיים את עבודתו עד 28.2.2022.

לכל עובד תוצע תוכנית פרישה מרצון המתאימה לנתוניו האישיים, באחד משני מסלולי פרישה הקבועים בהסכם – מסלול פיצויים מוגדלים או מסלול פנסיה מוקדמת, כשבמסגרת מנגנון הליך הפרישה המדורג שהוסכם בין הצדדים, כל עובד יקבל סימולציה אישית ומותאמת לנתוני הפרישה המוצעים לו. לאחר מכן תהיה לו הזדמנות לחזור בו מבקשתו להיכלל בתוכנית הפרישה מרצון.

בנוסף, נחתם הסכם ייחודי שמעניק סיוע לעובדי אל על שנמצאים עדיין בחל"ת עקב משבר הקורונה. זאת לאחר שהחודש הפסיקה המדינה את תשלום דמי האבטלה לעובדים בני 45 ומעלה השוהים בחל"ת. ההסכם שנחתם בין ההסתדרות, הוועדים וחברת אל על יהיה בתוקף באוקטובר-דצמבר 2021, ויחול על עובדים קבועים השוהים למעלה מ-10 שנים בחברה, שוהים בחל"ת במועד חתימת ההסכם, אינם מועסקים במקום אחר ולא זכאים לקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי.

סכום הסיוע שיוענק לעובדים יהיה שווה לסכום (ברוטו) הממוצע של דמי ביטוח לאומי שקיבל כל עובד בהתאם לנתוניו האישיים בתקופות הקבועות בהסכם, וייקבע בהתאם למנגנונים הקבועים בו.

כתיבת תגובה