עד חצי מיליון ש”ח השתתפות לעסקים שיקדמו מחשוב בעסק

עוברים לדיגיטל:  תכנית הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לקידום הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים, בהיקף של 20 מלש”ח, יוצאת לדרך | עד חצי מיליון שקלים יינתנו כסיוע לעסקים אשר יבצעו השקעות לקידום המחשוב בעסק ויביאו לגידול בפריון ולשיפור בכושר התחרות | המענק מכסה עד 40% מההוצאה בפועל

חדשנות דיגיטלית | צילום: shutterstock

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת בתכנית סיוע לקידום הכנסת דיגיטציה ומערכות מחשוב לעסקים. במסגרת התוכנית, לה יוקצו 20 מיליון ₪, ייהנו עסקים מהשתתפות של עד חצי מיליון ₪, לעסק שיבצע השקעות לקידום המחשוב ואשר יביאו לגידול בפריון וישפרו את כושר התחרות של עסקים אלו. קול קורא בענין זה מפורסם בימים אלו.

מטרת התוכנית הינה ייעול התפעול של העסקים והקלה בניהול התהליכים, באופן שיביא לשיפור התוצאות העסקיות, זאת באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים ומערכות מחשוב. נוכח רמת הפריון של העסקים בישראל, הנמוכה בהשוואה למדינות ה-OECD, שימוש זה בדיגיטציה יכול לשפר ממדים אלו.

סקר של הלמ”ס למדידת רמת הדיגיטציה של העסקים בישראל (סקר שימושים בטכנולוגיות מידע ותקשורת ICT והגנת סייבר בעסקים) שפורסם בנובמבר 2011, הראה כי רמת הדיגיטציה של העסקים בישראל נמוכה בהשוואה למדינות באירופה.

כן ניתן לראות בסקר כי שיעור העסקים המשתמשים במערכת CRM (מערכת לניהול קשרי לקוחות) עומד על 25% בלבד בישראל לעומת ממוצע של 33% במדינות האיחוד האירופי.

במחקר שנערך במשרד הכלכלה והתעשייה לצורך השוואה בינלאומית של הפער הדיגיטלי בענפיה אירוח, האוכל והמסחר, עולה שישראל נמצאת מתחת לממוצע האיחוד האירופי בכל סוגי הטכנולוגיות שנבחנו.

על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להטמיע כלים דיגיטליים ומערכות מחשוב, להעלות את המודעות ליתרון בשימוש בכלים אלו ולהפחית את החשש מהסיכון הנתפס אל מול העלויות הנדרשות, יצאה כאמור הסוכנות לעסקים בתוכנית.

 

הסיוע לעסקים שיזכו, יינתן כהשתתפות בגובה של 40% מהוצאות מוכרות ועד לתמיכה של 500,000 ₪, בהוצאות שנוטלים על עצמם אותם עסקיים המתחייבים להטמיע תהליכי מחשוב חדשניים. התכנית תומכת בעסקים מתחומי המסחר והשירותים והתעשייה המסורתית, בעלי מחזור כספי שנתי של עד 100 מלש”ח.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה