עד 2030: לפחות 6 תחנות תדלוק במימן יפעלו ברחבי ישראל

עולם חדש: דלקים פוסיליים out – דלקים ביולוגיים in | מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מציג את עתיד משק הדלק הישראלי עד שנת 2050 | מעבר מדלקים "מסורתיים" לדלקים ביולוגיים, סינטתיים ומימן, בחינה של מרווח השיווק בתחנות הדלק והקמה מדורגת של 6-7 תחנות תדלוק במימן

תדלוק במימן של טויוטה מיראי | צילום: TOYOTA

משרד האנרגיה והתשתיות, בשיתוף חברת הייעוץ האסטרטגית TASC, מציג בימים אלה תכנית אסטרטגית מקיפה לעתיד משק הדלק בישראל. מטרת התכנית, אותה מוביל מינהל הדלק והגז במשרד, היא לייצר התאמה של המשק לדרישות האקלימיות ולתהליכי המודרניזציה בעולם.

התוכנית בחנה את המגמות העולמיות בתחום מוצרי הדלק, יעדי ממשלת ישראל להפחתת פליטות פחמן דו-חמצני, ושינויים הצפויים בתמהיל מקורות האנרגיה במשק הישראלי, ובהתאם לכך קבעה מספר יעדים אסטרטגים:

שמירה על אמינות באספקת הדלק לכל המגזרים במשק.

היערכות המדינה לאספקת דלקים בשעת חירום.

קידום התחרות והיעילות במשק הדלק.

מתן דגש על אנרגיה ירוקה ומוצרי דלק נקיים וידידותיים לסביבה.

גיוון סל הדלקים לרבות הטמעת שימוש בדלק ממקורות מתחדשים.

מתוך שיקול ההשלכות שיהיו לאור סגירת מפעלי בז"ן בחיפה כחלק מהכוונה לפתח את המפרץ, וכן לצד כניסת טכנולוגיות חדשות להפחתת פליטות בתחום הדלקים, קבעה התכנית כמה יעדים אופרטיביים לשנים הבאים, כשהיא לוקחת בחשבון גם את הפחתת צריכת התזקיקים המסורתיים המשמשים לתחבורה עקב מגמות חשמול וכניסת דלקים נקיים.

מתוך רצון לשמור על גמישות ולפעול ליעילות אנרגטית, יתבצעו ההליכים הבאים:

הפסקת ייצור תזקיקים ומעבר לייבוא – בשל הירידה בייצור מקומי של תזקיקים אשר תיגרם לאור סגירת בז"ן, על המדינה לשמר יכולת ייבוא של תזקיקים. בכדי להבטיח כי המדינה תוכל לייבא תזקיקים אלה, יוקם פורום שינטר באופן תדיר את מקורות הייבוא לעומת הצריכה המקומית, בראשו יעמוד מינהל הדלק והגז, ובו ייקחו חלק גם נציגים ממשרד האוצר, חברות התשתיות הממשלתיות קצא"א ותש"א (אופציונלי) והמשרד לשיתוף פעולה אזורי (אופציונלי). מטרתו של הפורום תהיה לעקוב אחר באופן שוטף זמינות האספקה לישראל, בניית תחזיות לשנים הבאות ובחינת ההשלכות על ניהול מלאי התזקיקים.

קידום חשמול ושימוש בדלקים סינטטיים וביולוגים לתחבורה – לצורך העמידה ביעד הממשלתי להפחתת פליטות ה-CO2 ממגזר התחבורה ב-96% עד שנת 2050, יש לפעול לקידום תהליך חשמול של התחבורה, זאת לצד מעבר לדלקים ביולוגיים וסינטטיים והנעה במימן. הנושא יקודם בכלל היבטי התחבורה: ימית, אווירית ויבשתית ויתבצע תוך קביעת יעדים המתכתבים עם יעדי האיחוד האירופי למהילת דלקים.

הקמת תשתית לתדלוק במימן – קביעת תכנית לקידום שימוש במימן עד 2025 וקידום תשתית להקמת 6-7 תחנות תדלוק במימן נוספות עד 2030, תוך הסדרת התשתית הרגולטורית הנדרשת לתמיכה בשוק זה.

כתיבת תגובה