עוד לא סולקים בטכנולוגיה החדשה? משרד הכלכלה יממן

משרד הכלכלה יוצא במקצה נוסף במסלול לסיוע לעסקים במימון שדרוג עמדות הסליקה לתקן EMV • התמיכה תהיה בהיקף של 80% מעלות שדרוג עמדות הסליקה • המטרה: לשפר את מערך התשלומים ולשדרגו, לסייע לעסקים בעת הקורונה וכמובן – לצמצם מגע ככל שניתן בעת עסקה

השבב החכם בטכנולוגיית EMV בכרטיסי האשראי | shutterstock

בעקבות החלטת בנק ישראל לחייב עסקים לשדרג את עמדות סליקת האשראי הישנות לתקן EMV, יוצאת הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה במסלול נוסף לסיוע לעסקים במימון שדרוג עמדות הסליקה. מדובר בתקן סליקה מתקדם אשר בין היתר מצמצם משמעותית את אפשרויות המרמה ומאפשר סליקה ללא מגע. מרבית העסקים במדינה מחויבים בהטמעת התקן עד יולי 2021.

בכדי לסייע לעסקים, משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד האוצר ובנק ישראל, מאפשרים לעסקים לקבל החזר כספי בגובה של עד 80% מעלות שדרוג עמדות הסליקה.

8 מיליון מתוך 34 מיליון שהוקצו לפעימה השנייה כבר ניתנו לעסקים שניגשו, כך שעסקים עוד יכולים להגיש בקשה ולזכות בסיוע.

הטמעת הסליקה בתקן EMV המתקדם תבטל את הצורך להעביר את כרטיס החיוב אל הקופאי ובכך תפחית מגע במשטחי מגע המוניים. כמו כן, יתאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע (Contactless), בכרטיסים תומכים, ויתאפשר גם תשלום באמצעות אפליקציות תשלום מתקדמות. כניסת הטכנולוגיה תאפשר בין היתר כניסת שחקנים חדשים לשוק התשלומים בישראל ותקדם את התחרות בשוק.

המענק מיועד לעסקים בעלי עמדות סליקה פעילות שטרם הטמיעו את הטכנולוגיה לפני עליית התכנית לאוויר (14.6.2020) ומחזור הסליקה שלהם בכרטיס נוכח אינו עולה על 100 מיליון שקלים. סכום המענק יקבע על בסיס ההוצאות בגין הטמעת התקן בעמדת המכירה, ועד לתקרה של 80% מעלות ההוצאות, ובלבד שגובה הסיוע הכולל לעמדת מכירה לא יעלה על 2,500 ש"ח כולל מע"מ. כל עסק זכאי לקבל סיוע עבור הסבה של עד 20 מסופים, כאשר הסכום המרבי שעסק יוכל לקבל יעמוד על 50,000 ש"ח.

מטרת המענק, משולשת: האצת השימוש באמצעי תשלום מתקדמים כגון אפליקציות תשלומים כחלק משיפור השירות לצרכן והפחתת עלויות העסקה, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעת משבר הקורונה, וכן מניעת הדבקה בקורונה בשל צמצום המגע.

בנובמבר 2019 הודיע בנק ישראל כי עד נובמבר 2020, עסקים עם מחזור סליקה בכרטיס נוכח מעל 100 מיליון ש"ח בשנה יידרשו להטמיע מערכת סליקת תשלומים בתקן EMV (למעט החרגות מסוימות), המאפשר תשלום ללא מגע ונחשב למתקדם ומאובטח יותר. לשאר העסקים (למעט החרגות מסוימות), ניתנה תקופה ארוכה יותר להטמעת התשלום החכם (עד ליולי 2021). משבר הקורונה נתן משנה תוקף לחשיבות המעבר לתשלומים בתקן ה-EMV, ובהתאם למתווה בנק ישראל, משרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקימים קרן בסך 80 מיליון ש"ח למתן מענקים לעסקים קטנים ובינוניים להטמעת הסליקה בתקן EMV.

מימוש המענק ייעשה בשני שלבים: בשלב הראשון, העסק יגיש בקשת זכאות לקבלת סיוע שתכלול הערכה לעמדות המכירה שהעסק מתכוון להסב. הבקשה תעשה באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. עם שליחת הטופס יקבל העסק אישור זכאות בדוא"ל. לאחר המעבר לתקן ה-EMV, יגיש העסק דרישת תשלום בצירוף מסמכים רלוונטיים. במידה והבקשה תקינה, התשלום יועבר לעסק בתנאי תשלום: שוטף +30 מיום אישור דרישת התשלום.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: "מדיניות הכלכלה האנושית שאנו מנהיגים במשרד הכלכלה, רואה את העסקים הקטנים כגורם משמעותי בתהליך ההשבה לעבודה, ואנו מחויבים לעזור להם. משבר הקורונה הוא גם הזדמנות להטמיע טכנולוגיות ושיטות עבודה דיגיטליות שיוזילו ויקלו על הוצאות העסקים הקטנים לפתיחה מחודשת לאחר משבר הקורונה".

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "המעבר למערכת סליקה בתקן EMV עשוי להוות שדרוג עבור בעלי העסק. בנוסף, לפי החלטת בנק ישראל החל מיולי 2021 העסקים מחויבים במערכת סליקה בתקן EMV וחשוב לנו לסייע להם במימון מעבר זה.  אני קורא לעסקים להיכנס לאתר הסוכנות, להגיש ולממש את זכאותם לסיוע במעבר למערכת סליקה בתקן EMV, תקן בינלאומי ובטיחותי יותר."

כתיבת תגובה