עוד סימני התקררות לאינפלציה בארה"ב

סקירה קצרה על האירועים העיקריים בשווקים בשבוע החולף – שנכתבה ע"י דודי רזניק, אסטרטג ריביות וקובי לוי, ראש דסק אסטרטגיות שווקים בלאומי שוקי הון

קובי לוי | צילום: כפיר סיון

הסקירה נכתבה ע"י דודי רזניק, אסטרטג ריביות | קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיות שווקים

מקרו עולמי

 נמשכים הסימנים להתקררות סביבת האינפלציה בארה"ב.

250/200 סייד בר + קובייה

 סביבת האינפלציה הכללית באירופה מתמתנת, אולם אינפלציית הליבה נותרה חזקה. על רקע זה צפויות העלאות ריבית נוספות בגוש האירו לרמה של 3.00%

 כלכלת גרמניה: התחזית משתפרת, אך ריביות הגבוהות עוד יכבידו על הכלכלה.

מקרו ישראל

 מדד חודש דצמבר עלה מעט מתחת לתחזית, אולם בשנת 2022 האינפלציה הגיעה לשיא של 20 שנים. הירידה המשמעותית בסביבת האינפלציה צפויה להתחיל בחודשים הבאים.

 מחירי הדירות עלו ב-0.3% (אוקטובר-נובמבר 2022) העלייה החודשית הנמוכה ביותר מאז ראשית 2021. נראה שהתמתנות זו תואמת את ראשיתו של התהליך אשר הוצג על-ידי לאומי כבר לפני מספר חודשים, של האטה ניכרת ב"אינפלציית מחירי הדירות" ואף ירידה נומינלית מתונה של המחירים במהלך 2024-2023.

 לאור הגידול המהיר יותר ביצוא מאשר ביבוא, הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי (ללא אניות, מטוסים, יהלומים ודלק) ירד מעט, והסתכם בשנת 2022 בהיקף של כ-1.25 מיליארד דולר, לעומת שיא של כ-2.26 מיליארד דולר בשנת 2021 .הגירעון המסחרי צפוי להמשיך להתכווץ במתינות גם השנה.

 שנת 2022 הסתכמה בשיעור אבטלה של 3.8% בממוצע שנתי. מדובר בשיעור אבטלה נמוך מזה שהיה בשנים 2021-2020, ודומה לזה של שנת 2019 ,לפני פרוץ משבר הקורונה. בשנת 2023 צפויה עלייה קלה בשיעור האבטלה הממוצע.

 אנו צופים עוד העלאת ריבית אחת של 25 נ"ב.

מטבעות

 השקל נסחר במגמה מעורבת מול מטבעות G10 ,והתחזק מול הדולר. זאת, בהמשך לפרסום נתוני האינפלציה, והשבוע הסוע בגזרה הפוליטית. נקודות הפורוורד עלו לכל אורך העקום )הפכו לפחות שליליות(, על רקע צמצום קל של פערי הריבית הצפויה בין ישראל לארה"ב )הגלומים במחירי ה IRS )וצמצום קל בערכי הבייסיס.

לדוגמה, הפיפסים עומדים ברמה של כ 680 -ו 45- לשנה וחודש בהתאמה. ערכי הבייסיס עלו קלות לשיעור של כ 110 -נ"ב לטווחים של בין שלושה חודשים לשנה. סטיות התקן בדולר שקל שמרו על יציבות ברמתם הגבוהה למדי, בניגוד למגמה גלובלית של ירידה בסטיות התקן במרבית צמדי המטבעות העיקריים. לדוגמה סטיות תקן בדולר שקל לתקופה של חודש ושלושה חודשים נסחרו ברמה של 9.7% ו 9.4% בהתאמה.

 מטבעות המקלט: האווירה החיובית למדי בשוק המניות, תמכו בפיחות הדולר והין היפני, שהיו המטבעות החלשים ביותר מבין סל מטבעות G10 .השוק ציפה להודעת ריבית ניצית מצד הבנק המרכזי היפני, והתאכזב מכך שהמדיניות נותרה ללא שינוי.

האינפלציה ביפן עלתה מעל 4% לראשונה מזה ארבעה עשורים. הפרנק השוויצרי שמר על יציבות בערכו מול סל מטבעות G10 , והתחזק מול הדולר, לאחר שיו"ר הבנק המרכזי בשוויץ ציין שתהליך הירידה באינפלציה יהיה מאתגר.

870/135 ליינר ארטקל

 האירו והקרונה הדנית שמרו על יציבות מול סל מטבעות G10 .הצהרתו המעודדת של קאנצלר גרמניה לכך שהכלכלה תחמוק ככל הנראה ממיתון, והצהרה ניצית מצד יו"ר הבנק המרכזי תמכו במגמה. נתוני סקר ה ZEW בגרמניה, היו גבוהים משמעותית מהצפוי. הקרונה השבדית התחזקה בחדות, במקביל למגמה החיובית בשווקי המניות בעולם.

 השטרלינג התחזק מול סל מטבעות G10 ומול השקל. תמכו בכך נתוני האינפלציה שהיו גבוהים מהצפוי, באופן שהגביר את הציפיות להאצת קצב ההידוק המוניטרי. בסוף השבוע פורסמו נתוני מכירות קמעונאיות חלשים מהצפוי, שהכבידו עליו קלות.

 מטבעות הסחורות נסחרו במגמה מעורבת, הקרונה הנורבגית התחזקה קלות, לאחר שהבנק המרכזי הותיר את הריבית כצפוי ללא שינוי, וצופה העלאת ריבית של 0.25% במרץ. הדולר האוסטרלי נחלש בהמשך לפרסום נתונים חלשים על מצב התעסוקה באוסטרליה. הדולר הקנדי נחלש אף הוא. חבית מסוג ברנט נסחרת במחיר 2.87 דולרים.

 מטבעות השווקים המתעוררים: הפורינט ההונגרי והקרונה הצ'כית התחזקו, הריאל הברזילאי והיואן הסיני נחלשו בשבוע החולף. הבנק המרכזי בסין הזריק למערכת הפיננסית נזילות קצרת טווח בהיקף שיא, לקראת הביקושים הצפויים בתקופת החגים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה