עו"ד שייצג לקוח שהתברר שהונה את חברת הביטוח

עורך דין שייצג לקוח בתביעת ביטוח אולם בסופו של ההליך התברר לו כי הלקוח הונה את חברת הביטוח, בעקבות כך חושש עורך הדין ליהנות משכר הטרחה מחשש גזל.

תביעת ביטוח אילוסטרציה shutterstock

אברהם הוא עורך דין העובד כשכיר במשרד עורכי דין גדול המתמחה בתביעות ביטוח. באחד המקרים בהם טיפל במסגרת עבודתו הוא השיג פשרה בין הלקוח שלו לבין המגשר שמונה ע"י חברת הביטוח אתה תבע. ברם לאחר שחברת הביטוח אישרה את הפשרה  התברר לו כי הלקוח אותו ייצג הסתיר מידע שהיה נחוץ לצורך התביעה ועקב כך הוא עתיד לקבל סכום גדול בהרבה ממה שהיה מקבל אילו לא היה מסתיר פרט זה, ויתכן מאוד כי המגשר כלל לא היה ניגש לפשרה במקרה הזה או שחברת הביטוח לא הייתה מאשרת את הפשרה.

מכיוון שאברהם לא יכל לפעול כנגד הלקוח שלו וכנגד המשרד בו עבד הוא נמנע מלהודיע למגשר או לחברת הביטוח על ההונאה.

לאחר שחברת הביטוח העבירה את הכספים ללקוח, שילם הלקוח למשרד את האחוזים עליהם סיכמו בתחילה, והמשרד ביקש להעביר לאברהם את הבונוס המגיע לו במסגרת התיק – סכום שנגזר מגובה הפיצוי אותו קיבל הלקוח.

אברהם שחשש לאיסור גזילה שביצע הלקוח בו טיפל פנה אל רבני בית ההוראה בשאלה האם מותר לו ליטול את הבונוס בגין הטיפול בתביעה זו.

 

רבני בית ההוראה קבעו כי מאחר שברור לחלוטין כי חברת הביטוח התייאשה מן התשלום ששילמה ללקוח, שהרי מבחינתם התשלום שהעבירו אבוד, הרי שגם אם אלו כספי גניבה דינם כגניבה לאחר יאוש.

באשר לחשש שהמשרד סייע לגניבה הרי הוא סייע באונס כיוון שקודם שהוצעה הפשרה לא היה ידוע כי הלקוח מרמה את חברת הביטוח. והרי הדבר דומה לאדם המשכיר כלי עבודה ושכר אותם ממנו פורץ וביצע בהם מעשה גניבה, שיכול הוא לגבות תשלום על השכירות. ואף אם יפרע לו השוכר מן הכסף הגנוב, אם לאחר יאוש בעלים מותר ליטול ממנו, ואין כאן איסור של חולק עם הגנב ולא של מסייע כיוון שבדין הוא חייב לו, ואנוס הוא בסיוע.(רשב”א ב”ק קיג.)

בנוסף לטעמים הללו, הבונוס אותו מקבל אברהם מהמשרד בו הוא עובד איננו מגיע מהכסף הגנוב עצמו ולכן נראה פשטו להתיר לו לקחת את הבונוס.

 

שאלה זו נענתה ע"י רבני אתר דין, כתובת האתר: http://din.org.il/

בית הוראה: 02-5023637

כתיבת תגובה