עיכוב של חצי שנה במסירת הדירות? אולי חודשיים

גורמים בענף הנדל"ן מעריכים, על אף הנחיות משרד השיכון לעבודה ב'קפסולות' – העיכוב במסירת הדירות שהוערך בעד כחצי שנה יארך רק בכחודשיים לכל היותר • "העבודה נמשכה כמעט עד ערב חג הפסח. החופשה ארכה רק מעט יותר משבועיים, אין סיבה למרות ההוראות החדשות של 'התו הסגול לבנייה' שדירות תימסרנה באיחור של יותר מחודשיים", אומרים אנשי הנדל"ן

בניה בישראל | צילום: גילי יערי, פלאש 90

בשורות טובות לרוכשי דירות על הנייר. על אף החשש לאיחור ניכר במסירת הדירות של עד כחצי שנה בשל הקורונה, עתה נדמה כי לאור חזרת העובדים הפלסטינים לעבודה כבר ביום ראשון הקרוב, יש אור ותקווה לרוכשים המודאגים. לפי ההערכות המחודשות, האיחורים במסירת דירות מעיכובים של משבר הקורונה, לא יעלו על חודשיים לכל היותר, כך העריכו גורמי נדל"ן בשיחה עם 'ביזנעס'.

הגורמים בענף הנדל"ן התייחסו להנחיית שרת הבינוי והשיכון לאשר את מתווה כניסתם מחודשת של 36,400 פועלים פלסטינים לצרכי פעילות בענף הבנייה, החל מיום ראשון וטענו כי למרות הוראות הבטיחות והזהירות שיעכבו מעט את סדרי העבודה בשלב הראשון של ההתרגלות אליהם – ענף הבנייה יתמודד עם העיכוב הקל, שלא ישפיע מהותית על רוכשי דירות חדשות בבנייה.

בנוסף נודע כי הענף אף יתגבר כוחות וכי מעתה תאושר כניסתם של פועלים פלסטינים נוספים על פי מתווה שהניח משרד הבינוי והשיכון, שיאפשר שילוב עובדים פלסטינים נוספים באתרי עבודה ולינה תוך כדי שגרת הקורונה. זאת, לאחר שחלק מהפועלים חזרו לשטחי הרשות במהלך החודש וחצי האחרונים.

במקביל, משרדי הממשלה הרלוונטיים אישרו מנגנון שהוכן במשרד הבינוי והשיכון, שנועד להבטיח את תנאי הבריאות הנדרשים לעבודה רציפה בשגרת הקורונה.

על פי המנגנון החדש, העבודה בשגרת הקורונה תנוהל במתחמים קבועים ובקבוצות קבועות של עובדים ('קפסולות')  בהסעות, בלינה, במנוחות ובהפסקות, בתדריכים ובביצוע העבודות, באופן שיאפשר שליטה ובקרה במניעת תחלואה, ובהכלה של תחלואה אם חלילה תתרחש.

כל קפסולה תימנה עד 10 עובדים וזאת בשל מגבלות הנובעות ממספר מרבי של נוסעים ברכב הסעה ומספר מרבי של עובדים במתקן לינה אחד ובמקום סגור אחד. המעסיקים יידרשו לשמור על אחידות הקבוצות ('קפסולות') לאורך כל תהליך שהיית העובדים בישראל ולא תהיה אפשרות להעביר עובדים בין מתחמים ולשנות את הרכב הקפסולות.

מעסיקים יקבלו היתר להזמין עובדים לעבודה בישראל למחזורים של שלושה שבועות רצופים ובתום כל מחזור ישוב העובד לביתו למנוחה של סוף שבוע וחוזר חלילה. במהלך כל המחזורים, הרכב העובדים בקפסולה לא ישתנה.

כל מעסיק שיבחר להזמין פועלים, יתבקש לחתום על הסכמה מפורשת לפעול על פי המנגנון החדש שתכלול את פרטי המעסיק, העובדים בחלוקה לקבוצות העבודה, ממונה הקורונה שאחראי להבטחת שמירה על הנחיות משרד הבריאות, חובת קיום פוליסת ביטוח רפואי לעובדים ועוד.

בנוסף, מפרסם משרד הבינוי והשיכון את 'התו הסגול לבניה' אשר מגדיר את התנאים לעבודה באתרי הבניה. חברות בניה אשר יקיימו את התנאים המפורטים במסמך זה, יהיו רשאים להמשיך בפעילותן וכן לבצע פעילות במבנים בשלבים מתקדמים (לאחר התקנתם של 70% מהחלונות והדלתות). על פי ה'תו הסגול לבניה' תהיה חובת מינוי ממונה קורונה, ניהול ותיעוד על השוהים באתר, בדיקות חום בכניסה לאתרים, חובת שילוט של ההנחיות בשפות האם של הפועלים, הנחיות לאופן התנהלות הארוחות באתר, עבודה עם ציוד מגן וחיטוי משטחי עבודה, מגבלות שימוש במעלית משא ועוד.

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "המתווה שאישרנו יחזיר לענף הבניה עשרות אלפי עובדים ויאפשר את המשך פעילותו של הענף בשגרת הקורונה בהיקפים גדולים. זאת לצד שמירה ופיקוח על בריאות העובדים באתרים בהתאם להנחיות התו הסגול לבניה שפרסמנו היום".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אלעזר במברגר: "המתווה שאושר יאפשר כניסתם של עשרות אלפי פועלים פלסטינים נוספים, ויאפשר לענף הבנייה לשוב ולפעול בהיקפים משמעותיים. המתווה, לצד פרסום התו הסגול יבטיחו גם את בריאותם של הפועלים ותנאים עבודה ולינה נאותים".

כתיבת תגובה