עיריית חיפה והרשויות הסמוכות עתרו נגד הרחבת בז"ן

העתירה הוגשה על-ידי עיריות חיפה, נשר, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית מוצקין, קרית טבעון והמועצה האזורית זבולון, נגד החלטת המועצה הארצית לאפשר את הרחבת בז"ן

בתי הזיקוק בחיפה. צילום: יוסי זמיר | פלאש 90

היום (ג) הוגשה עתירת הרשויות המקומיות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נגד החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, והחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר את התכנית להסדרת והרחבת מתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה.

בעתירה מבקשות עיריית חיפה והרשויות הסמוכות מבית המשפט לבטל את הוראות התכנית המאפשרות להרחיב את בתי הזיקוק ולקבוע כי בפרסומה לכתחילה לא נכלל אזכור תוספת זכויות להרחבת בתי הזיקוק ועל כן לא ניתן לאשרה ככזו שכוללת תוספת זכויות.

בעתירה שהוגשה על-ידי היועצת המשפטית של עיריית חיפה עורכת הדין ימית קליין, נכתב בין היתר: "לאור הרגישות הרבה, הסיכונים הפוטנציאלים, ההשפעה המשמעותית על איכות הסביבה ובריאות הציבור, חוסר הוודאות ומאידך הרחבה שיטתית של המידע העומד לרשות מקבלי ההחלטות ככל שעובר הזמן, אין לאשר באופן עקרוני הרחבה של בתי הזיקוק – בוודאי לא בשיעור הבלתי מבוטל שאושר בתכנית זו – מבלי שידוע מהם המתקנים שמבקשים להקים ומבלי שמתקיים לגביהם דיון תכנוני על כל המשתמע. דהיינו: תסקירי השפעה על הסביבה, התנגדות, מנגנוני הערר הפנימיים וכו'".

בנוסף, דורשת עיריית חיפה מבית המשפט כי יורה על קביעת חובת הגשת תכנית מפורטת כתנאי להקמת כל מתקן חדש שהוא מתקן ייצור או מתקן זיקוק כך שתבוצע בחינה קונקרטית להקמת כל מתקן לגופו, בחינת מאפייניו, זיהום האוויר הכרוך בהפעלתו, מידת החשיפה ופוטנציאל הנזק שלו. כמובן שהדרישה היא שתינתן לציבור זכות התנגדות והגשת ערר.

בעירייה אומרים כי בלב העתירה מונח העיקרון עליו עומדת העירייה בתוקף והוא, שהתכנית תגדיר ותחייב צמצום בהיקף הפליטות, כושר הזיקוק וכושר הייצור הקיימים כיום במתחם בזן בכללותו, ביחס למצב הקיים כיום ובייחוד לאור הנתונים המוצגים על ידי המשרד להגנת הסביבה כי בז"ן הוא המפעל המזהם ביותר במפרץ חיפה.

בתי הזיקוק שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי, הוגדרו בשנת תרח"צ על-ידי הנציב העליון הבריטי כשטח אקס-טריטוריאלי ובהתאם לכך, פעלו עד לשנת תשס"ה מבלי שהיו כפופים לדיני התכנון והבנייה. בראשית שנות האלפיים למניינם בוטל מעמדם הייחודי והם צורפו לשטח המוניציפאלי של עיריית חיפה.

שנה קודם לכן החלה בז"ן לקדם תכנית להסדרת המתחם בכללותו. התכנית אושרה כאמור על-ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה וועדת המשנה לעררים של המועצה ביולי אשתקד. בעקבות החלטה זו ועל רקע נתונים חדשים אודות עודפי תחלואה במפרץ שלא היו ידועים בעת הדיונים בפני ועדת הערר, פנתה עיריית חיפה בבקשה לקיים דיון חוזר בהחלטת ועדת הערר.

המועצה הארצית נענתה לבקשה ובדיון החוזר בו השתתף ראש העיר יונה יהב, שטען גם בשם הרשויות המקומיות השותפות לעתירה, החליטה המועצה על צמצום היקף ההרחבה מ–20% ל–5% בלבד. עיריית חיפה, הרשויות המקומיות השותפות לה בעתירה והארגונים הסביבתיים סבורים כאמור כי בצמצום זה אין די ויש לאסור על כל הרחבה של בתי הזיקוק ובניית מתקני יצור, זיקוק ומכלים שלא ניתן לדעת את פוטנציאל הזיהום הגלום בהם.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "אנו דורשים מהממשלה וכל מוסדות התכנון לפעול לצמצום מיידי בהיקף המתקנים המזהמים והקטנת זיהום האוויר. אנו סומכים את ידינו על בית המשפט כי יבטל את הוראות התכנית שיכולות להוות פגיעה בבריאותם ושלומם של כמיליון תושבי מדינת ישראל. נמשיך להיאבק בתקיפות ובנחישות כנגד כל פעולה אשר תפגע באיכות חייהם של תושבי מטרופולין חיפה. לא נסכים להרחבת בז"ן ולו במטר אחד נוסף".

כתיבת תגובה