עיריית פ"ת מצמצמת היטלי השבחה לפרוייקטי התחדשות עירונית

פתח תקווה במהלך תקדימי: ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות בעיר נמשכת במרץ, והעירייה עם מינהלת ההתחדשות העירונית אישרה הסדר חדש ומקל בנוגע להיטלי ההשבחה | מרבית שכונות העיר הוותיקות יהיו פטורות כליל מדמי ההיטל | מהיכן יבוא התקציב? "לאור חשיבות הנושא והעובדה כי פתח תקוה הינה רשות עם יכולות תקציביות, הוחלט לבטל את היטלי ההשבחה בחלקים נרחבים בעיר ואילו באחרים לגבות היטלים מינימאליים"

הריסת מבנים לפינוי בינוי בפ"ת | צילום: מנהלת כרמים להתחדשות עירונית

בהמשך לתנופת ההתחדשות העירונית שעיריית פתח תקווה מקדמת יחד עם המינהלת להתחדשות עירונית "כרמים", הוחלט באופן בלתי צפוי, כי ברוב השכונות הנכללות בהתחדשות העירונית, התושבים יהיו פטורים מהיטלי ההשבחה.

כידוע, תוספת ביחידות דיור שיוקמו במסגרת ההתחדשות העירונית דורשת גם התאמות תשתיתיות וביניהן שטחי ומבני ציבור, מתקני רחוב חדשים, שבילי אופניים, מבני חינוך וגינות ציבוריות. אך עתה, לאור ההתנהלות הכלכלית בשנים האחרונות אשר הביאה לצבירת יתרות בקופת העירייה, הצפי לגבי העתיד מראה מגמה דומה אשר תאפשר לעירייה להקים את התשתיות הציבוריות מתקציב הרשות ולא מהיטלי ההשבחה על חשבון התושבים.

בתוך כך הוחלט, כי הפרוייקטים באזורים אחדות, עמישב, רמת ורבר, אנסקי – דגל ראובן, פוגל – בכר, יוספטל ומרכז העיר, לב המושבה – יהיו פטורים מהיטלי השבחה. בנוסף, שיפר, תקומה וצפון אורלוב ידרשו בהיטל השבחה מינימאלי של 25% כאשר גם יתר חלקי העיר יעמדו על היטלים בסך של 50% בלבד.

מהעירייה נמסר, כי "ההתחדשות העירונית מחוייבת המציאות והיא זו שתאפשר איכות חיים טובה יותר ומבנה בטיחותי לתושבי השכונות הוותיקות. נושא חשוב זה מקודם באופן מואץ ומחושב שלוקח בחשבון את כלל הצרכים, לרבות תשתיות תחבורה נאותות שיתמכו בגידול הצפוי. לצד זאת, לאור חשיבות הנושא והעובדה כי פתח תקוה הינה רשות עם יכולות תקציביות, הוחלט לבטל את היטלי ההשבחה בחלקים נרחבים בעיר ואילו באחרים לגבות היטלים מינימאליים".

כתיבת תגובה